Anong mainam gawin kapag hindi parehas ang apelyido sa NSO?

Ivy Concepcion
is in the Philippines

Anong process ang dapat kong gawin, kasi po iba ang apelyedo ko at iba rin po ang tatay ko sa dati kong NSO. Nag try po kame mag pa late registered kaso yung dati parin po ang lumalabas. Ano po ba ang mainam kong gawin?

Disclaimer: The materials available in the Buhay OFW web site are for informational purposes only and not for the purpose of providing legal advice. You should contact your attorney to obtain advice with respect to any particular issue or problem. Use of and access to this Web site or any of the e-mail links contained within the site do not create an attorney-client relationship between Buhay OFW and the user or browser. The opinions expressed at or through this site are the opinions of the individual author and may not reflect the opinions of the firm or any individual attorney.

If you are a legal expert who would like to help, please register here.

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
Adelaimar C Arias-Jose
is a Legal expert in the Philippines
Una sa lahat, may dalawang batas tayo na nagbibigay ng proseso para mai-tama ang mga clerical at typographical errors sa mga birth certificates. Ito ang RA 9048 at ang RA 10172.

Sa ilalim ng mga batas na ito, kailangan na typographical at clerical error lamang. Halimbawa, ang pangalan ng tao ay talagan "REYES" pero, dahil sa namali sa pagmamakinilya, naging "REYEA" (Kasi, sa makinilya, magkatabi lamang ang letrang "s" at ang letrang "a"). Ito ay puedeng itama sa ilalim ng RA 9048.

Kung halimbawa din, ang pangalan ng bata ay "Franz". Sa totoo, hindi mawawari noong nagta-type ng mga form kung ang taong may pangalan na ganito ay lalaki o babae. Kasi, sa bansang Germany, ang pangalan na ito ay karaniwan nang ibinibigay sa mga lalake, pero dito sa Pilipinas, kung ang ina o lola ng bata ay may pangalan na Francia, iyong apong babae ay maaaring bigyan ng updated na pangalan, katulad ng "Franz" So, kung magkamali at nailagay ng typist na "Male" kahit na "Female" ang bata, ito din ay puedeng sumailalim sa mga clerical or typographical mistakes na puedeng itama sa ilalim ng 10172.

Sa ilalim ng mga batas na ito, administrative na lamang ang correction. Hindi na kailangan na magdaan pa sa husgado para lamang maitama ang typographical or clerical error.

Ngayon, kung apelyido ng tatay mo ang may problema, hindi ko masasagot kung ito ay clerical error lamang. kasi, kung ang pagkakamali ay spelling lamang, maitatama ito ng hindi na dumaraan sa husgado. Pero kung halimbawa'y ang apelyido ng ama ay Reyes pero ang nailagay ay Ramos baka maihirapan kang i-prove na typographical error lang ito. Kasi, ang identity ng ama ang pinag-uusapan.

So, I will not be able to give you advice on this because I do not know what kind of mistake was made in the surname of your father as it appears in your birth certificate.

You can go to the local civil registrar or to the Civil Registrar General, bring along an NSO copy of your birth certificate and ask them for their opinion as to what you should do. Or, you can go and ask a lawyer for advice, and show him the mistake that you claim was made.

One word of advice, if you tried to correct the mistake by having yourself registered again, you might be charged with falsification of a public document if the two birth certificates do not match. Kasi, it is illegal to register your birth twice, especially if the second registration was aimed to "correct" the first one.

It would be best to try and seek advice from a lawyer.
Recommend Reply Report abuse