anonymous
This person has chosen to hide his/her identity..

Menor de edad ikinasal: Is marriage valid if the guy is underaged?

Valid ba ang kasal kung menor de edad ang lalaki?

Ano Kapalaran ko sa 2018?

 

Swerte ba o Malas sa Negosyo sa 2017 at 2018?

 

Bagay ba kami ng Crush ko?

 

...Continue reading

Disclaimer: Ang mga naka-lathala dito sa website na ito ay pawang pagpapalaganap lamang ng impormasyong legal at hindi kailanman dapat na ituring na payong legal. Nais lamang ng website na ito na malaman ninyo ang nilalaman ng batas na maaaring maka-apekto sa inyong buhay at hanapbuhay.

Ang pagbabasa ng mga post at articles sa website na ito or sa mga posts ng abogado sa website na ito ay hindi nangangahulugang kayo ay may ugnayang lawyer-client na. Hindi kayo kliyente ng abogado dito ay hindi ninyo abogado ang nag-post ng opinion.

Masdan na laging isinasaad sa mga post na kayo ay dapat kumuha ng inyong sariing abogado sapagkat hindi pumapayag ang mga abogado sa website na ito na kayo’y maging kliyente niya.

The materials available in the Buhay OFW web site are for informational purposes only and not for the purpose of providing legal advice. You should contact your attorney to obtain advice with respect to any particular issue or problem. Use of and access to this Web site or any of the e-mail links contained within the site do not create an attorney-client relationship between Buhay OFW and the user or browser. The opinions expressed at or through this site are the opinions of the individual author and may not reflect the opinions of the firm or any individual attorney.

If you are a legal expert who would like to help, please register here.

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
Adelaimar C Arias-Jose is a Legal expert currently in the Philippines
A marriage is a binding legal contract. Dapat ang mga ikakasal ay majority age na: 18 years old. Kahit 18 na sila at legal age na, kailangan pa rin ng parental consent para magpa-kasal. Kung ang mga ikinasal ay hindi of age (under 18), ang marriage ay void. Kung sila'y under 18 at ikinasal na walang parental consent, the marriage is void.

Please go and see a lawyer. kailangan kasi makita ang birth certificate noong mga ikinasal kung sila nga ay tunay na mga minor noong sila'y ikinasal.