Home » Abogado Payo » Family Law

Raezel is currently in the Philippines.

Yung mga anak ng lolo ng Asawa ko. Binenta halos Lahat na ng lupa ng tatay Nila.

Yung mga anak ng lolo ng Asawa ko. Binenta halos Lahat na ng lupa ng tatay Nila. Pinama daw kasi ng na nanay Nila.pero buhay pa Ang tatay Nila.tapos Hindi alam ni lolo na pinagbibili na Nila Ang mga lupa. Ang sistema, walang tittle Ang mga lupa at kahit piso Hindi Nila binigyan Ang lolo namin. So paano ba Ang dapat Gawin gusto sana ng lolo ko na bawiin Ang mga lupa kaso. Hindi naman sya Ang nakatanggap ng Pera at Ayaw din umalis na ng mga taong tumira na sa lupa . Please help.

16, Dec 2016, 06:15 AM (PH time) · · Report abuse

Disclaimer

Ang mga naka-lathala dito sa website na ito ay pawang pagpapalaganap lamang ng impormasyong legal at hindi kailanman dapat na ituring na payong legal. Nais lamang ng website na ito na malaman ninyo ang nilalaman ng batas na maaaring maka-apekto sa inyong buhay at hanapbuhay.

Ang pagbabasa ng mga post at articles sa website na ito or sa mga posts ng abogado sa website na ito ay hindi nangangahulugang kayo ay may ugnayang lawyer-client na. Hindi kayo kliyente ng abogado dito ay hindi ninyo abogado ang nag-post ng opinion.

Masdan na laging isinasaad sa mga post na kayo ay dapat kumuha ng inyong sariing abogado sapagkat hindi pumapayag ang mga abogado sa website na ito na kayo’y maging kliyente niya.

The materials available in the Buhay OFW web site are for informational purposes only and not for the purpose of providing legal advice. You should contact your attorney to obtain advice with respect to any particular issue or problem. Use of and access to this Web site or any of the e-mail links contained within the site do not create an attorney-client relationship between Buhay OFW and the user or browser. The opinions expressed at or through this site are the opinions of the individual author and may not reflect the opinions of the firm or any individual attorney.

If you are a legal expert who would like to help, please register here.

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
Atty. Bimbi is a Legal expert currently in the Philippines.
Una sa lahat, napaka-gulo ng kuwento mo. Hindi ko masundan. Hindi ko alam kung who is who. Puede bang bigyan mo ng mga first name? At puede din bang ilagay mo ang kanilang relationship? Kasi, mahirap sundan ang kuwento mo.

Pangalawa, kung hindi rehistrado ang lupa sa pangalan ninuman, naku, wala kayong proteksiyon. Kasi, iyong TCT ang proof of owership. Kung walang proof of ownership, how can you prove that you co-own it? How can you prove how much of it you own?

You need to see a lawyer. If you have any documents, any documents at all, then you need to show these to the lawyer you will talk to. I cannot help you here because I don't even understand the story you gave.
2016-12-27 21:01:08 · · Reply · Report abuse
 
Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
Find friends

Send Money Home

Recent posts
< Newest posts Older posts >

© 2013 Buhay OFW. All rights reserved. Copyright notice.
Terms and conditions, features, support and service options subject to change without notice.