anonymous
This person has chosen to hide his/her identity..

Ang bahay po namin ay nakatayo pa ng mahigit 30 years at kailan lang ang pinsan

Ang bahay po namin ay nakatayo pa ng mahigit 30 years at kailan lang ang pinsan namin nagpapatayo ng bahay sa halos harap ng bahay namin ang problema po sinakop lahat at wala po kaming madaanan, ano po ba ang nakasaad tungkol po sa right of way at ano po dapat naming gawin.

Ano Kapalaran ko sa 2018?

 

Swerte ba o Malas sa Negosyo sa 2017 at 2018?

 

Bagay ba kami ng Crush ko?

Maraming salamat po!!!

 

...Continue reading

Disclaimer: Ang mga naka-lathala dito sa website na ito ay pawang pagpapalaganap lamang ng impormasyong legal at hindi kailanman dapat na ituring na payong legal. Nais lamang ng website na ito na malaman ninyo ang nilalaman ng batas na maaaring maka-apekto sa inyong buhay at hanapbuhay.

Ang pagbabasa ng mga post at articles sa website na ito or sa mga posts ng abogado sa website na ito ay hindi nangangahulugang kayo ay may ugnayang lawyer-client na. Hindi kayo kliyente ng abogado dito ay hindi ninyo abogado ang nag-post ng opinion.

Masdan na laging isinasaad sa mga post na kayo ay dapat kumuha ng inyong sariing abogado sapagkat hindi pumapayag ang mga abogado sa website na ito na kayo’y maging kliyente niya.

The materials available in the Buhay OFW web site are for informational purposes only and not for the purpose of providing legal advice. You should contact your attorney to obtain advice with respect to any particular issue or problem. Use of and access to this Web site or any of the e-mail links contained within the site do not create an attorney-client relationship between Buhay OFW and the user or browser. The opinions expressed at or through this site are the opinions of the individual author and may not reflect the opinions of the firm or any individual attorney.

If you are a legal expert who would like to help, please register here.

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
Adelaimar C Arias-Jose is a Legal expert currently in the Philippines
Kung nauna kayong nagtirik ng bahay ninyo sa lupa, hindi puedeng harangan ang daraanan ninyo. Kailangan kayo'y may entry at exit mula sa inyong bahay. Kailangan din ay hindi matatakpan ang hangin at ilaw. Meron pang ibang mga batas patungkol sa mga easement.

Hindi kita mabibigyan ng legal advice. kasi, una, hindi ko nakita ang aktuwal na kinalalagyan ng bahay ninyo at iyong ipinatatayo ng inyong pinsan. Pangalawa, hindi ko alam kung ang lupa ay co-owned ninyo bilang heirs. kasi, if you are co-owners and heirs of that piece of land, dapat ang paghahati ng lupa (at pagtitirik ng bahay) ay ayon sa mga shares ng paghahati at ayon sa dami ng mga heirs.

Hindi ko din alam kung kaninong pangalan naka-rehistro ang lupa, so hindi ko alam kung sino ang mag karapatang magtayo ng bahay doon.

The best thing is to consult a lawyer. You have to take pictures of the structures and draw a map so that the lawyer can see what rights you have.