Home » Abogado Payo » Others

Anonymous
Anonymous   This person has chosen to hide his/her identity..

Ano pwedeng isampa na kaso sa taong naninira, gumagawa ng kwento at minura ako in public?

Ano po bang pwede kong isampang kaso sa mga taong naninira at gumagawa ng kwento sa akin at minura ako in in public?

11, Jan 2017, 11:30 AM (PH time) · · Report abuse

Disclaimer

Ang mga naka-lathala dito sa website na ito ay pawang pagpapalaganap lamang ng impormasyong legal at hindi kailanman dapat na ituring na payong legal. Nais lamang ng website na ito na malaman ninyo ang nilalaman ng batas na maaaring maka-apekto sa inyong buhay at hanapbuhay.

Ang pagbabasa ng mga post at articles sa website na ito or sa mga posts ng abogado sa website na ito ay hindi nangangahulugang kayo ay may ugnayang lawyer-client na. Hindi kayo kliyente ng abogado dito ay hindi ninyo abogado ang nag-post ng opinion.

Masdan na laging isinasaad sa mga post na kayo ay dapat kumuha ng inyong sariing abogado sapagkat hindi pumapayag ang mga abogado sa website na ito na kayo’y maging kliyente niya.

The materials available in the Buhay OFW web site are for informational purposes only and not for the purpose of providing legal advice. You should contact your attorney to obtain advice with respect to any particular issue or problem. Use of and access to this Web site or any of the e-mail links contained within the site do not create an attorney-client relationship between Buhay OFW and the user or browser. The opinions expressed at or through this site are the opinions of the individual author and may not reflect the opinions of the firm or any individual attorney.

If you are a legal expert who would like to help, please register here.

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
Atty. Bimbi is a Legal expert currently in the Philippines.
It depends--napahiya ka ba? nasira ba ang reputasyon mo? Puede kasing Oral Defamation. Puede din namang Slander. Kung ginawa sa Facebook iyon, puede siyang cyber libel. Kung sinampal ka, slander by deed. Kung tinakot ka o pinilit ka na gumawa ng isang bagay, puede ding coercion. Kung kinukulit ka o binubuwisit ka, unjust vexation.

The best thing is to go see a lawyer. Na-video mo ba ang ginawa sa iyo? kailangan ay proof. Kasi napakadali na humarap sa husgado ay sabihin: sinabi ni X puta daw ako. Tapos, iyong si X haharap naman sa husgado at sasabihin: hindi ko sinabing "puta" siya, ang sabi ko, "put it down". So, he-said, she-said. Mahirap din i-prove.

At saka, alam mo, malaki ang magagastos mo (haharap ka sa husgado, hindi ka makakapag-hanap buhay sa mga araw na haharap ka sa husgado) at ang parusa ay pagkaka-kulong ng maikling panahon. Tataas ang presyon mo tuwi makikita mo iyong tao. Isipin mo din if it is worth it.
2017-01-14 21:15:00 · · Reply · Report abuse
 
Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
Find friends

Send Money Home

Recent posts
< Newest posts Older posts >

© 2013 Buhay OFW. All rights reserved. Copyright notice.
Terms and conditions, features, support and service options subject to change without notice.