Ano ang Epekto ng Aborsyon? Emosyonal na Epekto Makunan Magpalaglag Abortion Tinanggal sa Sinapupunan

Precious Gomez
is a Nurse in the Philippines

Ang pagkakaroon ng anak ay isang biyaya para sa ilang kababaihan at bangungot naman para sa iba. Hindi lahat ng kababaihan ay masaya sa pagkakaroon ng anak. Kung hindi maayos ang mga bagay-bagay sa babae, ang tangi na lamang nitong naiisip na paraan ay magpalaglag. Ayon sa medikal na pag-aaral, ang ibig sabihin ng pagpapalaglag (abortion) ay sapilitang pagkuha ng sanggol sa sinapupunan ng ina kahit ito ay buhay pa. Maraming mga isyu na nai-uugnay patungkol sa pagpapalaglag. Minsan may mga babaeng buntis na ayaw mapalaglag ngunit walang magawa dahil sa pagkakaroon ng problema sa kalusugan o di kaya ay kusang nakunan.
 
Anuman ang sitwasyon, ang aborsyon ay hindi sapilitan at hindi nararapat gawin sapagkat ito ay nagbibigay ng kumplikasyon at epekto sa parehong pisikal at emosyonal na damdamin. Bagaman ito ay talagang ligtas kung ang gagawa ay mga propesyonal na doktor, ngunit mayroon pa rin itong kahihinatnan na mas dapat na isaalang-alang. Kahit na yung ina ay nakapagpasya na, kailangan pa din ng maiging pag-iisip. Kung ito nga ay iyong ginawa, marami kang bagay na kakaharapin at maaaring pagsisihan dahilan upang ikawasak ng iyong kinabukasan.
 
Kung ang paniniwala ay hindi pa sanggol ang iyong anak hanggat ito ay hindi pa naisisilang maaaring maging ng resulta ng negatibong damdamin.
 
Maaaring maging mapanganib sa emosyonal at sa kaisipan ang pagpapalaglag. Ang tindi at tagal ng mga epektong ito ay iba-iba mula sa isang tao at sa iba.
 
Mga posibleng epekto:
·         Pagsisisi
 
·         Galit
 
·         Pagkakasala
 
·         Kahihiyan
 
·         Kalungkutan o pakiramdam na parang nag-iisa
 
·         Pagkawala ng tiwala sa sarili
 
·         Hindi nakakatulog o binabangungot
 
·         Pagkakaroon ng problema sa relasyon
 
·         Pakiramdam na parang gusto ng mamatay
 
·         Hirap sa pagkain
 
·         Depresyon o labis na kalungkutan
 
·         Pagkabalisa
 
Sino-sino ang madaling makaranas at maapektuhan ng pagiging emosyonal?
Maaaring lahat ay makaranas ng hindi inaasahang emosyonal at psychological na epekto kasunod ng pagpapalaglag o nakunan. Karaniwang sinasabi ng mga babae na ang pamamaraan ng pagpapalaglag ay nakakaapekto ng higit sa kanilang inaasahan. Gayunpaman, ang ilang indibidwal ay lumalaban upang hindi madaling tablan ng emosyonal na damdamin.
 
Mga babaeng may malaking posibilidad na makaranas ng epekto ng negatibong damdamin at negatibong pag-iisip:
·         May nakaraang problema sa damdamin at pag-iisip.
 
·         Pinilit na magpalaglag.
 
·         May relihiyong pinaniniwalaan tungkol sa pagpapalaglag.
 
·         May sariling pananaw o paniniwala sa pagpapalaglag.
 
·         Nagpapalaglag sapagkat ayaw ng magkaanak pa.
 
·         Walang nakukuhang suporta o tulong mula sa kanilang asawa o kasintahan.
 
·         Mga babaeng nakukunan dahil may problema sa kanilang matres
 
Ano ang mga posibleng epekto sa pisikal na pangangatawan matapos na makunan?
Iba-iba ang pisikal na epekto sa katawan ng mga babae matapos mawala sa sinapupunan ang sanggol at may mga posibleng epekto at panganib ito na kailangan malaman.
 
Importanteng makipagusap sa mga propesyonal pati na rin sa mga doktor na magsasagawa ng pagtatanggal ng sanggol sa iyong sinapupunan (abortion) tungkol sa mga epekto nito.
 
Babalik ulit ang iyong buwanang dalaw 4-6 na linggo pagkatapos makunan o magpalagla, at maaari ka ulit magdalang tao pagkatapos makunan o magpalaglag.
 
Kung niresitahan ka ng antibiotics ng iyong doktor, importanteng inumin mo ito upang maiwasan ang impeksiyon sa iyong katawan.
 
Ang mga sumusunod ay mga epektong madalas nararanasan pagkatapos malaglagan o magpa-abort. Maaaring maranasan ang epektong ito 2-4 na linggo:
·         Pagsakit ng tiyan at magkapulikat
 
·         Pagkahilo
 
·         Pagsusuka
 
·         Pagtatae
 
·         Pagdurugo
 
Bagaman ang seryosong komplikasyon ay nangyayari sa iilan, (1 out of 100) sa unang tatlong buwan na pagpapalaglag o nakunan at humigit-kumulang isa (1) sa kada limampu (50) na huling nagpalaglag o nakuna, importanteng alam ang mga sumusunod:
·         Labis na pagdurugo
 
·         Impeksiyon
 
·         Pinsala sa sipit-sipitan (cervix)
 
·         Pagkakapilat ng daluyan ng ihi
 
·         Pagkakaroon ng butas sa matres
 
·         Pinsala sa ibang bahagi ng katawan
 
·         Kamatayan
 
 
 
Kung ikaw ay dumaan sa pagpapalaglag o nakunan, tumawag ng doktor at humanap ng lunas kung ang mga epekto nito ay lumala o kung makaranas ng mga sumusunod:
·         Labis na pagsakit ng tiyan at likod dahilan upang hindi makatayo.
 
·         Pagdurugo ng mas malala kaysa sa normal na buwanang dalaw.
 
·         Mayroong hindi kanais-nais na amoy.
 
·         Patuloy na sintomas ng pagbubuntis.
 
Mahalagang malaman na hindi normal ang pagpapa-abort, dahil ang mga bata ay may karapatang mabuhay gaya natin. Kinakailangang alam mo ang posibleng panganib na maaring mangyari upang ikaw ay magingat bago magdesisyon na magdalang-tao o magpabuntis. Ang pinakamaganda at madaling paraan upang maiwasan ito, isipin Mabuti ang magiging kahihinatnan. Sa bandang huli, ikaw rin ang mahihirapan lalong lalo na ang bata sa iyong sinapupunan na walang kamuwang-muwang at ang tanging gusto lamang sana ay mabuhay sa mundong ito.

About the author

Precious Gomez

I am knowledgeable in the use of computer and online apps. I've done freelance article writing for more than 5 years. I am hard working. I still have a lot of things to learn and very open for training and guidance. Thank you so much for viewing my profile.
Profession: Nurse
Philippines , National Capital Region , Pasig
 

 

The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)