Ano ang Kahulugan ng Araling Panlipunan? Ano ang Ibig Sabihin ng Araling Panlipunan?

Precious Gomez
is a Nurse in the Philippines

Ang Araling Panlipunan ay isang katagang naglalarawan sa isang malawak na pag-aaral, sa iba't ibang larangan na kinabibilangan ng nakaraan at kasalukuyang pakikipag- ugnayan at kaugalian ng mga tao.  Kinikilala ito bilang pangalan ng kurso na tinuturo sa elementarya at mataas na antas ng paaralan, ngunit maaring tumukoy din ito sa pag-aaral ng partikular na aspeto ng lipunang tao sa ilang kolehiyo sa buong mundo.
Ito ay sangay ng pag-aaral na naglalayong pagsamahin ang iba't ibang mga aralin tulad ng kasaysayan, ekonomiks, sosyolohiya, heograpiya, antropolohiya upang lubusan na mauunawaan ang ating lipunan. Mahalagang pag-aralan ang araling panlipunan dahil nakasentro dito ang pang-unawa kung paano kumikilos ang buong mundo sa sosyal na lebel.

Layunin ng araling panlipunan na maitaguyod ang mga kakayahang sibil at praktikal na pang unawa. Kung paano makikilahok sa sosyal at pampublikong pamumuhay sa tama at epektibong pamamaraan, na kadalasang nag-aaral upang mapanatili ang demokrasya at pantay pantay na karapatan.
Mahalagang maintindihan ng mga tao ang pangunahing konsepto ng modernong sosyedad ng tao.  Ang tamang pagkaunawa sa kung paano ang kasaysayan ay nakakaimpluwensya sa modernong kabihasnan na magbibigay ng kaalaman sa bawat isa.
 
Ano nga ba ang sosyolohiya at antropolohiya?
Ang sosyolohiya ay tumutukoy sa partikular na yugto ng panahon. Nakabatay sa relasyon ng mga tao sa isa't isa kasama na ang kapamilya, ka trarabaho at kumunidad ng bawat isa.
Ang Antropolohiya naman ay tumitingin sa pangkalahatang pagbabago at pag-unlad ng mga tao galing sa sinaunang kasaysayan magpa hanggang ngayon.  Nag-aaral sa maraming aspeto ng mga tao kasama na ang ebulosyong pinagmulan at mga pagbabago sa katawan nito.
 
Ano ang Heograpiya?
Ang heograpiya ay ang pag-aaral sa kapaligiran bilang tahanan ng mga tao.  Layunin nito ay kung paano bigyang kahulugan ang mundo at kung paano ito nababago sa paglipas ng mga taon. 
Ano ang relasyon ng heograpiya sa araling panlipuna? 
Ang heograpiya ay maituturing na isang agham na pisikal kung saan pinag-aaralan ang paksang may kinalaman sa kultura, populasyon, kalakalan sa lokal, pangrelihiyon, pandaigdig at pambansa, na siya ring pangunahing paksa sa araling panlipunan.
 
Ano ang Ekonomiks?
Ang ekonomiks ay tumutukoy sa pa-aaral ng pagmamayri, paggamit at palitan ng mga resources.  Ito ay bahagi ng araling panlipunan sapagkat ito ang nagpapaliwanag ng mga pagkilos na may kinalaman sa ekonomiya.

About the author

Precious Gomez

I am knowledgeable in the use of computer and online apps. I've done freelance article writing for more than 5 years. I am hard working. I still have a lot of things to learn and very open for training and guidance. Thank you so much for viewing my profile.
Profession: Nurse
Philippines , National Capital Region , Pasig

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)

Disclaimer: The materials on the Buhay OFW Website are for general information purposes only and should not be construed as religious advice, spiritual advice, opinion or any other advice on any specific facts or circumstances. Readers should not act or refrain from acting upon this information without seeking professional advice. Transmission of information on or by use of this Website is not intended to create, and receipt does not constitute, a client relationship between the sender and receiver. Photographs and other graphics used on this website may be for dramatization purposes only, and may include models or stock photos. Likenesses do not necessarily imply current client, membership, partnership or employee status.