Ano ang Kahulugan ng Panaginip ng Ibang tao, Estranghero o Dayuhan? Hindi Kilala Stranger Mamukhaan Dayo

Gabriela Ortega
is a Blogger/ Researcher in the Philippines

Madalas nahahalo sa ating mga panaginip ang iba’t ibang tao na parte at hindi parte ng ating buhay. Ang hindi natin naiintindihan ay kung bakit at kung saan sila nanggaling. Kadalasan kapag ang mga kaibigan o mahal sa buhay ang parte ng ating panaginip, marahil ito ay sa dahil sa pakikipag-ugnayan natin sa kanila. Kung mga mahal sa buhay na sumakabilang buhay, ito naman ay pwedeng isang paalala o pagpapahiwatig ng ibang bagay. Pero ang madalas na hindi natin maintindihan ay kung bakit nanaginip tayo ng mga taong hindi natin simula't sapul. Nakakamangha lang isipin na kung paano ang mga mukhang hindi pa pumapasok maski sa ating imahinasyon ay nagiging napakalinaw ang mukha at itsura sa ating panaginip.  Ang mga estrangherong ding ito ay nakakasalamuha natin at malinaw na nakakausap.
 
Ayon sa pag-aaral ng humigit kumulang isang libong panaginip, una, ang kadalasang estranghero sa panaginip ay lalaki. Pangalawa, may mga agresibong pangyayari sa pakikipag-ugnayan sa estranghero na ito. Pangatlo, ang estrangherong lalaki ay madalas napapanaginipan ng mga kalalakihan kaysa kababaihan.
 
Base din sa pag-aaral na ito, tinitingnan na ang mga nakakaaway o nagpapakita ng agresibong aksyon sa panaginip ay mga estrangherong lalaki at ang mga estrangherong babae ay madalas palakaibigan o matulungin. Sinasabi din na kapag ang estrangherong lalaki ang nagpakita sa panaginip ito ay umaabot sa di inaasahang mapisikal na pangyayari. Sa madaling salita, madalas na lalaking estranghero ang nagpapakita sa panaginip dahil sa kakayanan nitong magpakita ng lakas pisikal. Isa itong napakahalagang parte ng pag-aaral tungkol sa mga panaginip dahil pinapakita nito ang isang patern na lubhang walang kinalaman sa pang-araw araw na pamumuhay. Pinapakita lamang nito na ang mga kalalakihan ay sumisimbolo sa pagiging agresibo ng takbo ng ating pag-iisip.
 
Pinaniniwalaan din na ang kadalasang estranghero sa ating mga panaginip ay mga ordinaryong tao na nakasalubong o nadaanan natin sa isang normal na araw na hindi natin napagtuunan ng pansin at pagdating sa panaginip sila ay nakakausap at nakakasama natin. Inirerekomenda na sa tuwing mananaginip ng ganito, pagtuunan ng pansin ang ginagawa o sinasabi ng taong ito. Dahil marahil mayroon itong nais ipahiwatig sa ating tunay na buhay. May mga pangyayari din na ang iisang estranghero ay madalas na napapanaginipan ng isang tao. Kadalasan ang panaginip na ito ay may iisang takbo ng istorya kung saan tayo ay may maaring malaman o matutunan. Hindi man madalas ay naaalala natin ang buong pangyayari sa ating panaginip at ito ay nagsisilbing mensahero ng mga dapat nating matutunan sa buhay. May mga pangyayari na ang estrangherong ito ay nakipag-usap ng maliwanag sa atin, nagpahiwatig ng mensahe na nais niya subalit pagkagising natin ay iilang salita lamang ang ating naalala.
 
Isa pang paniniwala ay ang mga estrangherong tao na ito ay may kakaibang kakayahan na makapasok sa panaginip ng ibang tao ng hindi nila sinasadya. Sila ang mga tao na hindi namamalayan na nakikipag usap sa ibang dimensyon na sadyang kakaiba sa buhay nila kapag gising. Ito ay hindi basta maipaliwanag ng normal nating kamalayan. Pinaniniwalaan na ito ay oras kung saan ang kaluluwa ay naglalakbay habang ang katawang lupa ay natutulog kung kaya hindi ito basta maipaliwanag kung paano nangyayari.
 
Ang iba naman ay naniniwala na ang mga estranghero sa kanilang panaginip ay mga anghel na may dalang mensahe para sa nanaginip kung kaya’t dapat unawain mabuti ang bawat pangyayari sa panaginip at isipin kung mayroon ba itong epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.
 
Maging literal man na estranghero ang ating napapanaginipan, dapat lang natin laging pakatandaan na may mga tao tayong makakasalubong sa pang-araw-araw na gawain na magiging parte ng ating buhay ng hindi naman natin sinasadya.

References:

Freud, S. (1994). The Interpretation of Dreams (Modern Library) (Reissue ed.). Modern Library.

 

American Psychology Association. (n.d.). APA dictionary of psychology. Retrieved from https://dictionary.apa.org/dream-interpretation

About the author

Gabriela Ortega

I'm a freelance blogger, and an aspiring author. Graduate of De La Salle University.
Profession: Blogger/ Researcher
Philippines , Metro Manila , Makati
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)

Disclaimer: The materials on the Buhay OFW Website are for general information purposes only and should not be construed as religious advice, spiritual advice, opinion or any other advice on any specific facts or circumstances. Readers should not act or refrain from acting upon this information without seeking professional advice. Transmission of information on or by use of this Website is not intended to create, and receipt does not constitute, a client relationship between the sender and receiver. Photographs and other graphics used on this website may be for dramatization purposes only, and may include models or stock photos. Likenesses do not necessarily imply current client, membership, partnership or employee status.