Ano ang magiging buhay ko sa 2018? Ano naghihintay sa akin na kapalaran?

Jerry Cua
is a Marketing Specialist in the Philippines

Taong 2018: Taon ng Pagsubok, Taon ng Pagpapaunlad

Bagong taon, bagong resolusyon, bagong pagsubok, bagong mithiin, bagong suliranin, at bagong pag-asa. Bagong pag-aalinlangan dahil magdadala muli ng bagong pangarap na siyang gustong makamit ng lahat. Kasabay ng bagong pangarap ay ang mga bagong pagsubok at bagong suliranin. Upang makamit ang mga ito, kinakailangan ng bagong kakayahan o hindi kaya ay mas paunlarin ang abilidad na mayroon na.
Narito ang mga hula na siyang maaaring gawing gabay. Ang mga hula na ito ay nakabase sa mga magiging galaw ng mga planeta at mga bituin itong taong 2018. Nasa iyong mga palad pa rin ang magiging desisyon kung ano ang ninanais mong maging takbo ng iyong buhay.

Aries

Ang posisyon ng mga planeta para sa Aries sa unang bahagi ng taong 2018 ay nagpapahiwatig na kailangang magsumikap nang husto upang makamit ang ninanais na asenso sa buhay. Sa madaling salita, kailangang maging mahusay sa kasalukuyan nitong ginagawa at panatilihin ang motibasyon upang maging mabuti sa mga gawain. Kailangan din maging matiyaga at magtipid upang mapabuti ang pinansyal na aspeto. Ang mga planetang Saturn at Venus ay magkakasagupa at nakaposisyon sa ika-sampung bahay sa unang bahagi ng taong 2018 sa Aries. Ang Haring Araw na nakaposisyon sa ika-sampung bahay ay nangangahulugan ng tagumpay o pagpupunyagi. Ninanais ng planetang Saturn na panatilihin ang iyong pagsisikap at huwag hayaan mawala ang iyong pasenya upang sa iyong ikakabuti at sa iyong tagumpay. Sa kabuuan, ang taong 2018 para sa Aries ay nangangahulugan na kailangang maghigpit pa ng sinturon at paghusayan pa ang iyong kakayahan o hindi kaya ay matuto pa ng ibang gawain upang sa gayon ay magtuloy-tuloy ang iyong pag-asenso. Read more...

Taurus

Ang taong 2018 ay nagtataglay na potensyal na pag-unlad sa sarili. Subalit, kailangan mong habaan ang iyong pasensya hanggang sa makamit ang inaasam na positibong resulta.
Ang posisyon ng mga planeta sa iyong kapalaran ay nangangahulugan na magiging gabay mo sa buong taon. Subalit hindi rin ito nangangahulugan na palagi itong sumasang-ayon sa iyong pabor. Maging handa sa anumang bagay lalo na may mga darating na pagsubok upang masukat ang iyong kakayahan. Ang kagandahan sa mga pagsubok na ito ay pananatilihin ang iyong mga paa na nakasayad sa lupa at maiiwasan ang pagiging mayabang. Ang planetang Saturn ay magiging paborable sa mga Taurus. Ang planetang Saturn kasabay ng planeta ng mga Taurus na Venus ay magsasalubong sa unang bahagi ng taong 2018. Kung kaya ay pinapayuhan ang mga Taurus na ibigay nang husto ang kanilang kagalingan sa mga buwan ng Enero at Pebrero upang sa gayon ay maging mapalapit ang inaasam na suwerte. May mga pagsubok na darating at matatagumpayan mo mga ito. Read more...

Gemini

Dahil sa pagkaposisyon ng mga planetang Saturn at Venus, ang mga Gemini sa taong 2018 ay maghahanap ng tamang direksyon upang mas mapabuti ang anumang kinalalagyan nila ngayon. Lahat ay magiging sang-ayon sa iyo sa pagsapit ng ika-21 ng Pebrero subalit lubus-lubusin mo na ang pagkakataon nito hanggang sa pagsapit ng ika-7 ng Marso dahil ito ang magiging hudyat ng pagsisimula ng Mercury Retrograde. Gamitin din ang pagkakataon na ito upang balikan muli at magnilay-nilay sa mga naging desisyon mo at mga naging aksyon sa mga nagdaang panahon. Kilalanin ang iyong mga kahinaan para ito sa pagpapabuti ng anumang kung kinakailangan sa iyong mga pamamaraan sa pagtatrabaho. Ang planetang Jupiter ay mananatili nakaposisyon sa ika-anim na bahay sa halos buong taon ng 2018. Ito ay nangangahulugan na kailangan mong ipabuti at magkaroon ng tamang koordinasyon sa mga bagay-bagay sa iyong trabaho dahil magiging pagsubok sa iyo ang mga ito. Ibig sabihin, kailangan mong higitan ang iyong pakikibagay upang maging maayos ang takbo ng iyong mga araw. Ang kapansin-pansin sa iyong mga planeta ay ang agresibong pag-usad ng mga planetang Mars at Venus sa taong 2018. Kung ikaw ay marunong humawak sa iyong mga baraha, ang pag-usad at pag-unlad ay magiging madali na lang para sa iyo. Read more...

Cancer

Ang pagkakaposisyon ng mga planeta sa iyong kapalaran ay magdudulot ng swerte sa usapin ng buhay karera at estadong pinansyal para sa iyo. Subalit, kasabay ng swerte na ito ay pag-aalala mo sa iyong buhay personal o sa sarili.
Ang mga Cancer ay magtutuon ang kanilang atensyon sa pagpapabuti ng kanilang pag-asenso, pag-unlad, at pagpapayabong sa buhay pinansyal. Ang mga planeta ay nakaposisyon nang maayos upang makamit ang iyong minimithi. Subalit, may mga balakid ang hahadlang sa iyo patungo sa iyong pag-unlad. Ang salarin nito ay pagpuwesto ng planetang Saturn sa ika-pitong bahay. Samantalang ang mga planetang Mars at Jupiter naman ay nasa tamang posisyon upang tulungan ka makamit ang gusto mong gagawin. Kailangan mo lang magkaroon ng puno ng motibasyon at habaan ang iyong pasensya upang ito ay makamit. Maganda rin ang taon para sa mga Cancer na magpayabong ng kanilang estadong pinansyal. Kailangan mo lang din maging mahinahon at panatilihing nakayapak sa lupa kung ikaw ay magbibigay ng desisyon. Sa mga Cancer na may-asawa, kailangan iwasan ang mga bagay na ikinaiinis ng iyong kapareha. Bigyang prayoridad upang maresolbahan ang mga isyu na namamagitan sa inyong dalawa. Kasabay nito ay ang pagkakaroon ng makabuluhan aktibidades na kapaki-pakinabang sa inyo. Read more...

Leo

Maraming mga magagandang oportunidad para sa mga Leo itong taong 2018. Nariyan din ang pag-asenso sa karera na kanilang tinatahak. Subalit, maraming mga pagsubok na kailangan pagdaanan bago man ito makamit. Kailangan maging handa ang mga Leo at handang tanggapin ang mga bagong responsibilidad na darating sa kanila.
Katulad ng mga leon kung saan sila ay dominado, magiging agaw atensyon ang mga Leo at makikilala ang kanilang presensya itong parating na taon na 2018. Kasabay na rin ng pagsikat ay ang pagdami rin ng mga pagsubok na kailangang harapin.
Ang kawalan ng koordinasyon sa trabaho ay maaaring babagal ang pag-asenso ng mga Leo. Huwag magmadali kung ninanais mong magkaroon ng magandang oportunidad dahil kinakailangan mo itong pagsikapan. Umako lang din ng responsibilidad na kaya mong panindigan dahil may mga tendensiya ka na maging padalos-dalos sa iyong mga desisyon. Kailangan mo rin mag-isip-isip bago gumawa ng kung anumang bagay. Read more...

Virgo

Ang guhit ng iyong kapalaran sa 2018 ay nakaayon sa pagpapaunlad sa sarili mong kakayahan at magandang estado ng pinansyal. Subalit, maraming mag-aagaw ng iyong atensyon at kailangan mong magpokus upang makamit ang iyong inaasam na mabuting kapalaran.
Bubuhos ang iyong atensiyon sa pagpaplano upang bumuti ang iyong buhay pinansyal ngayong darating na 2018. Kailangan mo lamang na mahabang pasensya upang makamit ang mga ito. Panigurado na darating ang inaasam mong biyaya dahil pinagsikapan mo pagtrabahuin ang mga ito. Isabay mo na rin sa iyong pag-asensyo ang pagpapakalma sa iyong sarili at lubayan ang mga bagay na umaagaw sa iyong atensyon, katulad ng panonood, paglalaro, at iba pang pampatay oras na gawain. Sa kalagitnaan ng taong 2018, may posibilidad na ikaw ay magsusubsob nang husto sa iyong trabaho dahil sa pangangailangan na isumite ito sa tamang oras. Kailangan mo rin bantayn ang iyong kalusugan upang sa ganoon ay mahusay mong gampanan ang iyong mga gawain. Sa kabuuan, ang taong 2018 para sa mga Virgo ay taon ng pagpapaunlad sa sarili at pagpapabuti sa usaping pananalapi. Read more...

Libra

Magiging kapana-panabik ang iyong oportunidad na bumuti ang iyong karera sa darating na 2018. Kailangan mo ring maging handa dahil maraming mga balakid na susuungin para sa inaasam mong pag-unlad.
Ang mga Libra sa taong 2018 ay magiging abala sa pagbuo ng kanilang mga plano patungkol sa kanilang karera o trabaho. Ang mga planeta at bituin ay gagabay sa iyo upang makamit mo ang tagumpay. Sa huling bahagi ng Enero, kailangan mong magdoble kayod upang matupad ang iyong mga plano. Kailangan mo rin habaan ang iyong pasensya dahil matagal magbunga ang iyong mga pinaghirapan. Huwag kang mag-alala dahil marami namang magbubukas na mga oportunidad na kumita ng salapi sa huling bahagi ng buwan ng Mayo. Bago mo sunggaban ang mga darating na oportunidad, kailangan mong timbangin kung ano ang makakabuti at makakasama sa iyo. Kailangan nakabatay ang iyong desisyon na ikakabuti sa iyo sa mahabang panahon. Sa kabuuan, ang taong 2018 para sa mga Libra ay ang taon ng pagpapaunlad sa sarili at mga oportunidad na kumita. Mas yayabong ang premonisyon na ito sa huling buwan ng Agosto 2018. Read more...

Scorpio

Ang mga Scorpio ay magiging masigasig sa pagpasok ng taong 2018. Isantabi muna ang mga matatayog na pangarap at tiyakin na panatilihing nakaapak sa lupa ang iyong mga paa. Maging mapagkumbaba dahil ito ang magiging susi upang magtuloy-tuloy ang mga magagandang oportunidad na papasok sa iyo sa taong 2018.
Base sa mga galaw ng mga planeta at mga bituin, nariyan ang magandang oportunidad upang palaguin ang iyong sarili. Subalit, nariyan din ang pangangailangan na maging maingat at maging praktikal dahil kailangan mo ang mga ito upang banayad at tuloy-tuloy ang iyong pag-asenso. Kung may ninanais kang gawin, kailangan mong magplano nang mas maaga at masusing gawin ang mga plano upang maging matiwasay ang tagumpay. Read more...

Sagittarius

Puno ng pagsubok ang naghihintay sa iyo sa taong 2018. Lahat ng mga bagay ay naaayon sa iyo subalit magiging mabagal ang pagdating ng mga ito. Kailangan mo lamang habaan ang iyong pasensya upang lubos mong matanggap ang biyaya na sa iyo ay darating. Dagdag na riyan ang pagiging praktikal mo pagdating sa paghawak sa pananalapi itong taong 2018.
Ang mga Sagittarius ay magiging abala upang mapabuti ang kanilang sarili pagdating sa kakayahan o hindi kaya ay sa trabaho o negosyo. Subalit nariyan din ang suliranin tungkol sa pera kung kaya kailangan mong magdoble ingat. Kailangan mong matutong magbudget na kayang umabot sa mahabang panaho. Nariyan din ang pangangailangan mo na magtabi ng emergency fund kung sakaling may darating na hindi maganda sa iyo. Asahan din ang biglaang gastusin at dahil dito ay matututo kang maging praktikal sa paghawak ng iyong pera. Nariyan din ang pangangailangan mo na iuna muna ang mga importanteng gastusin kumpara sa mga bagay na pangluho mo lamang. Hanggat maaari ay iwasan na ang gastusin sa mga bagay o gawain na hindi naman talaga mahalaga. Nakikita sa iyong guhit ng kapalaran ang pagkakaroon mo ng problema pagdating sa paghawak ng pera. Maganda na rin itong paalala para sa mga Sagittarius na kailangan talaga nilang mag-ipon, magtipid, alisin ang mga luho, at unahin muna kung ano talaga ang kailangan para sa ikakabuti ng pang-araw-araw na gawain. Read more...

Capricorn

Magiging mabuti ang taong 2018 para sa mga Capricorn sa anumang aspeto. Mabuting taon din ito para sa mga nagnanais na paunlarin ang kanilang sarili. Nakikita din na may namumuong bagong relasyon at maaari maging panghabambuhay na ito. Lahat ng mga bagay ay naaayon sa gusto mo itong taong 2018.
May magandang oportunidad na magbubukas sa iyo hinggil sa iyong propesyon. Mas makakabuti kung kukunin mo ito. Huwag din maging padalos-dalos sa iyong mga gagawing desisyon at kailangan mo ring timbangin kung ano ang makakabuti sa iyo. Humingi ng payo sa iyong mga kamag-anak o sa mga malalapit na kaibagan kung maaari. Para sa mga Capricorn na may nobyo o nobya, magandang taon din ang 2018 para kayo ay magpakasal. Unahin muna ang paghingi ng basbas ng mga magulang sa bawat isa upang mas maging masaya ang mabubuong pamilya. Sa kabuuan, magiging banayad ang takbo ng taong 2018 para sa mga Capricorn. Read more...

Aquarius

Mararamdaman ng mga Aquarius ang pangangailangan ng pag-asenso sa kanilang buhay sa unang bahagi ng taong 2018. Kabilang nariyan ang paghahanap ng maaaring pagkakakitaan. Huwag din kailangan mangamba pagdating sa hanapbuhay dahil ang mga planeta sa iyong kapalaran ay gagabayan ka. Ang mga planeta at bituin ay titiyakin na maging maayos at mananatili ang seguridad sa iyong trabaho. Dahil dito, magiging mas maayos na rin ang estado ng iyong pinansyal. Subalit nariyan pa rin ang hindi inaasahang biglaan gastusin kaya matutong magtipid at iwaksi ang mga luho. Magiging kaaya-aya din ang pagdating ng mga bagong kliyente para sa mga propesyunal dahil magbubukas ito sa napakagandang oportunidad upang kumita nang mas malaki. Para naman sa mga nagtatrabaho, asahan din ang magandang posisyon na ibibigay sa iyo. Para sa mga single na Aquarius, kailangan mong magdoble-ingat kung ikaw ay iibig o hindi kaya ay papasok sa bagong relasyon dahil sa aspetong romansa lang ang kayang ibigay sa’yo ng iyong magiging kapareha. Huwag basta-basta magiging padalos-dalos at alamin kung hanggang saan ang kayo ninyong ibigay sa inyong relasyon. Asahan na mapapabuti ang iyong kalagayan sa taong 2018. Read more...

Pisces

Puno ng pag-asa ang taong 2018 para sa mga Pisces. Subalit kailangang magdoble-kayod upang maisakatapuran ang iyong matagal nang pinapangarap. Ang pagiging wais sa paghawak ng pera ang magiging susi sa iyo upang maging matibay ang iyong estadong pinansyal.
Ikaw ay magiging abala upang magkaroon ng magandang plano para mapaunlad ang iyong sarili. Subalit wala ka ring ideya papaano maisasakatuparan ang mga ito. Marahil makukuha mo ang mga ideya sa malalapit mong mga kaibigan at mga kamag-anak dahil magiging maganda ang iyong imahen para sa kanila. Kaaya-aya din ang oportunidad na darating sa iyo upang magkaroon ng panibagong pagkakakitaan. Subalit kailangan mong maging wais upang maging maganda ang pagpasok sa iyo ng pera. May malaking posibilidad na ang pagpasok ng malaking pera ay magmumula sa iyong mana. Read more...

Paglalagom

Magiging kapanapanabik ang kapalaran ng bawat isa sa darating ng 2018. Dahil sa pagposisyon ng planetang Jupiter sa 2018, magiging maganda ang pagpasok ng pera subalit asahan din ang pagpasok ng mga hindi inaasahang gastusin. Lubusin ang pagkakataon nito at ang magandang biyaya upang mag-impok o hindi kaya ay ilaan sa mabuting gawain tulag ng pamumuhunan. Kailangan pa rin ng pag-iingat at mabuting humingi ng payo sa mga eksperto o hindi kaya ay sa mga malalapit na kamag-anak o kaibigan.
Karamihan din sa atin ay gustong mapabuti ang kanilang mga sarili kung kaya maganda rin ang taong 2018 upang paunlarin ang sariling kakayahan sa pamamagitan ng pag-aaral ng bagong skill o hindi kaya ay hasain ang abilidad na mayroon na sila.
Magiging mabagal ang takbo ng unang bahagi ng 2018 dahil sa pagposisyon ng mga planeta at mga bituin. Kaya habaan ang pasensya at maging mahinahon sa anumang bagay. Huwag magpadalos-dalos sa mga gagawing desisyon. Ang huling bahagi ng taong 2018 ay siyang magiging repleksyon ng iyong mga ginawa sa unang bahagi ng taon. Kung ikaw ay nagpunla sa unang bahagi ng taong 2018, asahan ang magandang bunga sa huling bahagi ng taon.

Nawa’y maging magada ang kapalaran ng bawat isa sa taong 2018!


About the author

Jerry Cua

Since I was a kid, I have fascination in reading astrology materials. I am also became a resource person in my circle of friends if they want to know if their love interest is compatible to them or not.
Profession: Marketing Specialist
Philippines , Metro Manila , Quezon City

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)

Disclaimer: The materials on the Buhay OFW Website are for general information purposes only and should not be construed as religious advice, spiritual advice, opinion or any other advice on any specific facts or circumstances. Readers should not act or refrain from acting upon this information without seeking professional advice. Transmission of information on or by use of this Website is not intended to create, and receipt does not constitute, a client relationship between the sender and receiver. Photographs and other graphics used on this website may be for dramatization purposes only, and may include models or stock photos. Likenesses do not necessarily imply current client, membership, partnership or employee status.