Ano ang Epekto ng Droga sa Katawan at Utak? Pagkalulong Ipinagbabawal na Gamot Pagkaadik Bato Komplikasyon Katawan Isip

Precious Gomez
is a Nurse in the Philippines

Ang pagkalulong sa droga ay hindi palatandaan ng kabiguan o kakulangan sa mga ninanais. Ito ay kumplikadong sakit na kinakailangan ng mahabang gamutan tulad ng iba pang malalang sakit. Mahirap para sa mga taong hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang intindihin kung bakit nagsisimulang gumamit ang sinuman.
 
Bakit inilalagay ng isang tao ang kanilang sarili sa kapahamakan ng dahil lamang sa droga o bato? May mga tunay na dahilan kung bakit ang ilang tao ay gumagamit o nagsisimulang gumamit ng droga, at sa kasamaang palad ang kahihinatnan nito ay ang pagkasira ng kanilang buhay. Bawat kaso ay magkakaiba, may mga karaniwang palatandaan kung bakit gumagamit ang ilang tao ng ipinagbabawal na gamut. Kung paano nagsimula ang adiksyon at ang kahinatnan ng pag-abuso sa ipinagbabawal na gamot.
 
Ang kahulugan ng pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot ay tumutukoy sa sobra-sobra at paulit-ulit na paggamit nito. Ang epekto ng pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot ay mararamdaman sa parehong pisikal at utak o kaisipan. Ang epekto ay makikita rin sa mga nakapaligid sa taong adik, tulad ng miyembro ng pamilya.

Epekto sa pag-iisip
Mayroong epekto sa pag-iisip ang pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot, pati na rin ang pagbabago ng utak. Ang ibang gumagamit ng drugs ay upang malunasan lamang ang kalungkutan at pighati.
 
Nagsisimula ito kung nakakaramdam ng kalungkutan at pighati. Pakiramdam nila ay kailangan nilang gumamit nito. Ang labis na pananabik (pagkauhaw) sa droga ay isang palatandaan na ito ay nakakaapekto sa pag-iisip kung saan ang adik ay sabik na sabik na gamamit nito. Isa pa sa epekto nito ay balisa. Mawawalan ng pokus sa ginagawa hangga’t hindi nakakahithit ng ecstacy o droga.
 
Iba pang epekto sa pag-iisip:
·         Pabago-bago ng pag-uugali, depresyon, pagkabalisa, paranoid, pananakit
 
·         Hindi masaya sa pangaraw-araw na pamumuhay
 
·         Nasisiraan ng isip
 
·         Hallucinations (guni-guni)
 
·         Pagkalito o Pagkataranta
 
·         Hinahayaan ang utak na maapektuhan na naging dahilan upang dagdagan pa ang paggamit ng ipinagbabawal na gamut
 
Epekto sa Pisikal
Iba-iba ang epekto sa pisikal na pangangatawan sa paggamit ng bawal na gamot. Ngunit kadalasan, ito ay nakikita sa pangkalahatang bahagi ng katawan. Ilan sa pangunahing epekto sa pisikal na pangangatawan ay nangyayari sa utak. Ang pagkalulong sa droga ay nagiging dahilan ng pabago-bagong takbo ng pag-iisip na maka-aapekto sa pisikal na anyo. Ang epektong ito ay dahil sa paulit-ulit na paggamit ng ipinagbabawal na gamot na may chemical dopamine at serotonin na umaakyat sa utak habang gumagamit nito.
 
Sa mga nagdadalang tao o buntis, makikita rin ang pisikal na epekto nito sa sanggol sa kanilang sinapupunan dahilan upang maaari nilang ikamatay. Marami ang mga biktima at namamatay, isa-sa-apat ang namamatay dulot ng epekto ng pagkalulong sa droga.
 
Iba pang epekto sa pisikal na pangangatawan:
·         Pagkakaroon ng HIV, hepatitis at iba pang malalang sakit.
 
·         Hindi regular ang pagtibok ng puso o atake sa puso.
 
·         Respiratory problems tulad ng lung cancer, emphysema, at problema sa paghinga.
·         Pagkasira ng bato at atay.
 
·         Seizures, stroke, at problema sa utak.
 
·         Pagbabago ng gana sa pagkain, temperatura sa katawan. at oras ng pagtulog.
 
Hindi lamang sa kalusugan at kaisipan nagkakaroon ng masamang epekto ang ipinagbabawal na gamot. Mayroon ring kahihinatnan ang pag-abuso sa droga, maging sa kapwa, at damdamin na nakapaligid sa iyo, gaya ng:
 
·         Pagkawala ng trabaho
 
·         Pagkawala ng karelasyon o mahal sa buhay
 
·         Pagkakabilangg
·          
·         Problema sa pananalapi
 
·         Walang matirhan
 
·         Problema sa sexual na pag-uugali
 
Bakit ang ilan ay nalululong dito?
Hindi lahat ng sumusubok sa droga ay na-aadik rito. May panganib sa lipunan, kapaligiran, at lipunan ang paggamit nito.
 
Mga Dahilan ng Pagkaadik
1. Kahinaan- Kalahati sa bilang ng mga tao ay may kahinaan at mabilis magoyo sa paggamit ng droga. Ang pagkakaroon ng sakit sa pag-iisip ay maaaring dahilan upang madagdagan ang mga taong patuloy na nalululong sa droga.
 
2. Kapaligiran- Malaki ang posibilidad na makaapekto ang pamilya, kaibigan, at mga nakakasalamuha dahilan upang magsimulang malulong sa ipinagbabawal na gamot. Ang pisikal at sekswal na pang-aabuso, pananakot, pagkalungkot at di paggabay ng magulang ay malaki ang epekto sa pag-abuso sa ipinagbabawal na gamot.
 
3. Kabataan- Bagaman pwedeng malulong sa kahit na anong edad ang tao, mas maraming kabataan ang naadik. Ang maagang paggamit ng ipinababawal na gamot ay nagiging dahilan upang lumalala ang pagkalulong sa droga.
 
4. Problema- Isa sa mga dahilan kung bakit gumagamit ang isang tao ng droga dahil sa suliranin. Gusto nilang takasan o kalimutan kahit saglit lang ang kanilang mga problema. Ngunit hindi nila napapansin na mas lalo pang nalulugmok ang sarili.
 
5. Kahirapan- Maraming mga tao dahil sa kahirapan ay tumitikim na lamang ng ipinagbabawal na gamot. Dito nakakalimutan nila ang hirap ng buhay at napapalitan ng sobrang pagka-high. Nakakaramdam sila ng matinding saya, na kahit ano kaya nilang abutin. Ngunit laging tandaan, ito ay panandalian lamang.
 
Ang paggamit sa ipinagbabawal na gamot ay isa sa malaking kamalian sa buhay. Kahit anong gawin mo, hindi natatakasan ang problema sa buhay. Lahat ng nararamdamang saya ay mabilis maglaho kapag Nawala na ang espiritu ng droga. Bakit hindi na lang tayo maging matapang na humarap sa mga suliranin at sa mga pagsubok na darating sa ating buhay? Hindi pa huli ang lahat para magbago. Huwag magpatalo sa dikta ng demonyo sa ating utak. Huwag maging sunud sunuran sa dikta ng droga. Maging matapang, bumangon, at harapin ang mundo.
 

About the author

Precious Gomez

I am knowledgeable in the use of computer and online apps. I've done freelance article writing for more than 5 years. I am hard working. I still have a lot of things to learn and very open for training and guidance. Thank you so much for viewing my profile.
Profession: Nurse
Philippines , National Capital Region , Pasig
 

 

The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)