ANO ANG HALIMBAWA NG SALAWIKAIN? ANO KAHULUGAN MEANING IN ENGLISH? Pamilya pag-ibig buhay pag-aaral Top 100

anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.

Ang mga salawikain o kasabihang Pilipino ay mga patalinhagang pahayag na nagbabahagi ng karunungan. Sa Ingles (English) ito ay tinatawag na Filipino proverbs. Magagandang aral ng buhay ang ibinibigay ng mga salawikain, sa bata man o pati matanda rin.
Kalimitan parirala ang anyo ng salawikain at patula ang tunog na may sukat at tugma. Hango ang salawikain sa mga karanasan at kasabihan ng ating ninunong Pilipino. Nagpapayo at nagpapanuto ito ng aral, karunungan tungkol sa mabuting asal at nagbibigay ng patnubay sa ating pamumuhay.
 

TUNGKOL SA PAG-AARAL (Tagumpay at Pagasenso)
Bago marating ang paroroonan,
Maraming tatawiring mga hadlang.
---
Kapag pinagatawanan,
Sapilitang makakamtan.
----
Gawing puhunan patungong tagumpay
Ang sunud-sunod na hamon ng buhay.
---
Ang batang palabasa
Sa klase ay nangunguna.
---
Habang may buhay, may pag-asa.
---
Pag di lumingon sa pinangalingan
Di makakarating sa paroroonan.
---
Ang tagumpay ay nakakamit sa isang porsiyentong inspirasyon, at 99 porsiyentong pamamawis.
---
Ang di marunong mbagbata
Di magkakamit ng ginhawa.
---
Ang hindi magmahal sa sariling wika
Mahigit sa hayop at malansang isda.
---
Alin mang balitang ng tagumpay ay may
kasawiang palad na natao sa
pakikipaglaban sa buhay.
---
Masarap ang karunungan
Ngunit hirap ng mag-aral;
Nagsusunog ng kilay
Sa pagbabasa’y nangangalay.
---
Sa diwa nag-uugat
Ang diwa ng bansa.
---
Buhay ng tao ay parang alon,
Di dapat tigilan ang paggaod.
---
Ang edukasyon ay buhay.
---
Lalaki kang hangal
Kapag hindi nag-aral.
---
Sa landas ng buhay, may unos at init,
Kaya’t maging matatag sa mga balakid,
Sa likod ng ulap may tuwang kapalit
Ganyan itong labong, na nabuhay sa siit.
---
Adhikain ay unang hakbang
Sa pag-abot s pangarap.
---
Ang mabuting aklat
Kaibigang laging tapat
---
Huwag hatulan ang aklat
Batay sa pabalat.
---
Mahirap umakyat,
Masarap naming mapataas.
---
Ang maagang naghahasik
Maaga ring nagliligpit.
---
Anumang agwat di mararating,
Kung titingnan lang, di lalakarin.
---
Masisi na sa agap
Huwag lang sa kupad.
---
Ang mabuting aklat,
Kaibigang tapat.
---
Ang taong walang alam,
Hindi mag-aalinlangan.
---
Ang nagmamarunong
Na walang alam,
Natatamo ay kahihiyan.
---
Marunong nga,
Nguni’t walang pinag-aralan.
---
Marunong man ang matsing,
Napaglalalangan din.
---
Pantas ka mat dilang paham,
Meron ka ring hindi alam.
---
Papuri sa harap,
Sa likod paglibak.
---
Pari mang nasa pulpit,
Pag napahaba’y lalabas ang tao.
---
Marunong man at pantas
Daig ng mamimintas.
---
Madali ang mamintas,
Ang gumawa ang mahirap.
---
Ang taong tamad
Kadalasa’y salat.
---
Ang sa kabataa’y walang gawa,
Nahihirapan kung tumanda.
---
Ang kadakilaan at pagkabantog ay di laging magkaugpong; manapa’y malimit na magkaagwat.
Ang kadakilaan ay may pagkakataong mapabantog, ngunit di lahat ng kabantugan ay ikinadarakila.
---
Ano mang talas ng tabak
Mapurol kapag nakasakbat.
---
Kapag ang nauna’y tamis
Ang nahuhuli’y pait.
---
Munti man ang gusi, kung buo’y matibay,
Daig ang malaking basag na tapayan.
---
Ang magpunla ng hangin
Bagyo ang aanihin.
---
Ang karangalan ko ay aking buhay
Dalawang magkahiwalay na punong nabubuhay sa iisang lupa; agawin mo ang aking karangalan at para na ring inagawan mo ako ng buhay.
---
Ang kabuhayang hindi ginugugol
Sa isang dakila at banal na kadahilanan
Ay kahoy na walang lilim
Kung di man damong makamandag.
---
Huwag mong sayangin ang panahon;
Panahong nagdaan ay di na babalik.
---
Ang pagsisisi’y nasa huli.
---
 

TUNGKOL SA PAG-AARAL AT TRABAHO (SIPAG AT TIYAGA)
Ang natutulog na hipon
Ay nadadala ng agos.
---
Labis sa salita
Kapos sa gawa.
---
Kapag may isinuksok
Ay may madudukot.
---
Kapag may ibinitin
Ay may titingalain.
---
Ang taong matiyaga
Marami ang nagagawa.
---
Ang taong maagap
Daig ang masipag.
---
Ang lakas ay daig na paraan.
Ang ating kakainin
Sa sariling pawis manggagaling.
---
Ang kaunting sira’t di mo lagyan ng tagpi
Pakakaraanan ng malaking gisi.
---
Pag dinaan sa tiyaga
Maabot din ang nasa.
---
Ang katamaran ay kapatid ng kagutuman.
---
Kapag may hirap
May ginhawa.
---
Aanhin pa ang damo
Kung patay na ang kabayo.
---
Walang nag-aani ng tuwa
Na di sa hirap nagmula.
---
Mas mataas dapat ang mithiin
Kaysa kayang abutin.
---
Ang tamad ay lalakad na hubad.
---
Pag wala kang itinanim
Ay wala kang aanihin.
Kapag walang pakikibaka
Ay walang tagumpay.
---
 
 
TUNGKOL SA PAG-AARAL O BUHAY (KAPALARAN)
Lumipad ka man ng lumipad,
Sa lupa ka rin papatak.
----
Anumang nagsimula sa init
Ay magwawakas sa apoy
---
Lahat ng nakalipas ay may sermon;
Sa bawa’t buhay ay may aral.
---
Ang pinakamabuti ay ang nakatatagal sa mga pagsubok.
---
Ang tunay nag into ay nakikilala sa uri
---
Ang lumalakad nang marahan
Matinik man ay mababaw.
---
Ang maliit na butas
Ay nakakapagpalubog na bapor
---
Ang mabuting napasimulan
Ay nagbabala ng magandang wakas
---
Walang palagian o permanente.
Ang bulaklak ay nalalanta.
Ang kagandahan ay lumilipas.
Ang kaluwalhatian ay bumabagsak.
Ang dangal at ang paglilingkod lamang
   ang walang kamatayan.
---
Ang buhay ng tao’y parang kandila,
Habang umiikli, nanatak ang luha,
Buhat sa pagsilang hanggang tumanda,
Ang luksang libingan ay nakahanda.
---
Kahit na kampanang basag
Maaaring pang-agunyas
---
Ang bakas ng karanasan
Ang tanda ay kaalaman.
---
Kung walang labanan
Ay walang tagumpay.
---
Huwag makipaglaro sa kuting
Nang hindi ka kalmutin.
---
Kapag nalaglag ang dahoon,
Atas na ng Panginoon.
---
Ang karalitaan
Ay bisperas ng kaginhawahan.
---
Kung di mo nais madamay,
Huwag kang makialam.
---
Pag di sumunod sa uso,
Kakagatin ng aso.
---
Kapag mura ang dayap,
Asahan mo’y walang katas.
---
Ang ganda ay pagkain ng mata
At kalungkutan ng kaluluwa.
---
Mabuti pa ang munting akin
Kaysa malaki man ay habilin.
---
Ang kapalaran ko
Kapag sasamain,
Nahuli ko na’y
Nakakawala pa rin.
---
Pag humawak ng palayok,
Tiyak na mauulingan.
---
Pag tinangay ang karne,
Tiyak na nalawayan.
---
Ang panaho’y tambiling,
Ang mundo’y baligtarin,
Ang napapailalim
Ay napapaibabaw rin.
---
Kapag nasunog ang kusinaan,
Damay pati kabahayan.
---
Kung ano ang taas ng pagkadakila,
Siya ring lagapak naman kung marapa.
---
Gawaing hindi dinahan-dahan
Karaniwa’y nasasayang.
---
Ang sa bula hinahanap,
Sa bula nawawaldas.
---
Huwag kang kasisiguro,
Kurisma ma’y bumabagyo.
---
Ang di marunong magbata,
Walang hihintaying ginhawa.
---
Ang nagtitiis ng hirap
May ginhawang hinahangad.
---
Walang masamang pluma
Sa mabuting lumetra.
---
Walang matigas na tinapay
Sa taong nagugutom.
---
Di ka sukat maniwala
Sa mga sabi at wika,
Patag na patag ang lupa,
Sa ilalim ay may lungga.
---
Ang dangal ay higip na mainam
Kaysa salapi’t kayamanan
---
Ang buhay ay parang gulong,
Umiikot, gumugulong.
---
Ang maikli ay magdugtong,
Ang mahaba ay magputol.
---
Pag ikaw ay nagparaan,
Pararaanin ka naman.
---
Di masakit ang yumukod,
Ang masakit ay mauntog.
---
Magsisi ma’t huli,
Wala nang mangyayari.
---
Ang tubig inumin
Ay nakakahirin din.
---
Pagkalaki-laki man ang palayok
Ay may kasukat na suklob.
---
Kapag sobra na ang salop,
Ay dapat kalusin.
---
Walang masamang tutong
Sa taong nagugutom.
---
Ang bawa’t bagay sa lupa’y dapat ikalugod
Maging ang kabiguang sa iyo’y nagpaluhod.
---
Ang hiram na ligaya’y
May pait na kasunod.
---
Ang taong mapagnasa
Walang hihinting ginhawa.
---
May presyo ang ligaya,
May gantimpala ang dusa.
---
Gumising ka, Kabataan,
Pag-asa nitong ating bayan.
---
Kay tamis mabuhay
Sa sariling bayan.
---
Saan mang gubat ay may ahas.
---
May palayok nag into sa dulo ng bahaghari.
---
Bihirang anluwage ang may sariling bahay.
---
Buhay alamang,
Pag lukso’y patay.
---
Habang may hininga
Ay may pag-asa.
---
Lintik lamang ang walang ganti.
---
Lahat ng nakikita,
May aral na nakukuha.
---
Ang inilalagpak ng alupihan
Ay sa dami ng galamay.
---
Kasama sa gayak,
Hindi sa lakad.
---
Minsan man at kung golpe,
Daig ang  sampung biyahe.
---
Magulungan at makagulong
---
Ang halamang naunahan ng damo
Malamang ay di pakinabangan.
---
Iba na ang nasa kamay.
---
Kapalaran ko’y di ko man hanapin,
Sapilitang lalapit kung tunay na sa akin.
---
Sumisikat ang araw
Sa likod ng alapaap.
---
Isang nasa kamay ay higit na magaling
Kaysa sampung di mo pa angkin.
---
Magbiro ka na sa lasing,
Huwag lang sa bagong gising.
---
Di ka makakarating sa paroroonan
Kung di lumingon sa pinanggalingan.
---
Magpakahaba-haba man ng prusisyon,
Sa simbahan din ang tuloy.
---
Pag may hirap, may ginhawa.
---
Ang lumalakad nang matulin,
Pag natinik ay malalim.
---
Wala nang magagawa
Ang isang patay na bayani.
---
Buhay na ipinahirap,
Dapat na alagaan.
---
Kapag buhay ang inutang,
Buhay ang kabayaran.
---
Ang hindi lang natitiis
Ay ang hindi pa sumasapit.
---
Kahoy mang babad sa tubig
Sapilitang magdirikit
Kapag apoy inilapit.
---
Ang puri ng babae kung pahahalagahan
Kaparis ng tubig na nasa tapayan,
Kapatak na langis kapag napatakan,
Din iinumin at pandidirihan.
---
Kung anong taas ng pagkadakila
Siya naming lagapak pag nalaglag sa lupa.
---
Ang buhay ng tao’y gulong ang kapara,
Nasa ibabaw ngayon, bukas ay nasa ilalim na.
---
Walang taong nagbabantay sa daigdig.
Lahat ng  tao’y magwawakas sa kamatayan.
---
Kung ano ang itinanim ay siyang aanihin.
---
Aring wala sa kamay mo
Huwag mong aasahang iyo,
Kaning isusubo mo,
Nalalaglag pang mumo.
---
Kapag may saya, ay may kalungkutan.
---
Naghangad ng isang dakot,
Nawala’y isang salop.
---
Sisiw ay huwag munang bilangin,
Itlog ay di pa napipisa ng inahin.
---
Sa pagsasama-sama
Ay may lakas.
---
Mabuhay kayo,
At ang iba’y hayaang mabuhay din.
---
Madaling sabihin
Mahirap gawin.
---
Tingnan munang mataman
Bago ninyo sunggaban.
---
Pag ako’y binigyan mo,
Bibigyan din kita.
---
Ang taong nagigipit,
Sa patalim man ay kakapit.
---
Iwasan ang pagyayabang,
Di mo piho ang kapalaran.
---
Aanhin ang masarap na ulam
Kung di makain sa sakit ng tiyan?
---
Ang ganda ay nasa balat lamang.
---
Bawa’t buhay ay may kasaysayan.
---
Bago gawin at sabihin,
Makapitong dapat isipin.
---
Kung  duwag,
Walang palad.
---
Bago sa dulo magdaan,
Sa puno muna sapulan.
---
Kapag may usok,
Asaha’t may sunog.
---
Ang nagsasabi ng tapos
Ang siyang kinakapos.
---
Isipin mo ma’y kung ano-ano,
Sa kabaong din iyong tungo.
---
Pagkahawi ng ulap,
Lilitaw ang liwanag.
---
Biru-biro kung sanlan,
Nagiging katotohanan.
---
 

TUNGKOL SA BUHAY AT KALIGAYAHAN
Walang ligaya sa lupa
Na di dinilig ng luha.
---
Ang tunay na kaligayahan
Wala sa kasaganaan.
---
Ang rosas ng kasiyahan ay hindi laging
nananatiling sariwa upang ipalamuti sa noo
ng mamumupol; sila lamang ang taning
rosas na hindi makapananatili sa kanilang
katamisan pagkatapos na maparam ang
kanilang kagandahan.
---
Hindi lahat ng kumikinang ay brilyante.
---
Lahat ng dalahin ay gumagaan
Kapag ikaw ay may katuwang.
---
Pasalamat kung ano ang mayroon.
---
Kundi mo tambing bawahan
Ang mga liko mong asal
Totoong iyong kakamtan
Ang lahat mong kahirapan.
---
Ang tuwa ng tao’y kabilang mukha ng lungkot.
---
Ang tunay na kaligayahan,
Dulot ng Amang Mahal.
---
 

TUNGKOL SA BUHAY AT PAGAASENSO (PAGTITIPID)
Kung nais ay magandang pamumuhay
Sa simula pa’y magtipid nang puspusan.
---
Habang maigsi ang kumot
Magtiis kang mamaluktot.
---
Ang hindi marunong mag-impok at mag-arimuhunan
Ay hindi makapupuno ng kaban.
---
Ubos-ubos biyaya,
Pagkatapos, nakatunganga.
---
Kung sinimpan
May maaasahan.
---
Ang hindi napagod magtipon,
Walang hinayang magtapon.
---
Sino mang hindi umintindi sa kinabukasan
Ay sapilitang maiiwan.
---
Ang pagtitipid ay katangian,,
Ito’y pampayapa sa isip at buhay.
---
Per among natabi iyong magagamit
Sa maraming pakay ditto sa daigdig.
---
 

TUNGKOL SA BUHAY AT PAKIKIPAGKAPWA TAO
Buting ginawa sa kapwa
Ay may nakalaang gantimpala.
---
Negatibong emosyon ang galit,
Kaya’t dapat alisin sa dibdib.
---
Sa ginawang pakikiramay
Itinumbas ay di mapantayan.
---
Galit sa kapwa sa ating puso
Ay nagbibigay ng sakit at siphayo.
---
Ang dila ng tao ay sanga-sanga,
Nagkakanulo ito sa tuwi-tuwina.
---
Kung wala kang buting masasabi sa kapwa,
Huwag ka nang magsalita.
---
Masamang salitang iyong binitiwan,
Babalik sa iyo pagdating ng araw.
---
Kung minsan ang awa
Mas masakit kaysa iwa.
---
Masakit ang amba
Sa tunay na taga.
--- Bago mo sabihin
Makapito mong isipin.
---
Huwag kang magdalas-dalas
At baka ka madupilas.
---
May tainga ang lupa,
May pakpak ang balita.
---
Ang nakatabi sa batis
Makikinabang ng lamig.
---
Wika at batong ihagis
Di na muling babalik.
---
Ako ang nagbayo’y nagsaing
Iba ang kumain.
---
Ang bahay na walang tao
Tuluyan ng sinu-sino.
---
Ang maniwala sa sabi
Walang bait na sarili.
---
Ang kalupitan ay nakikilala hindi sa
Kanyang kapangyarihan kundi sa kanyang
Pagmamalabis at kapusukan na siyang ikinabubuwis ng maraming buhay.
---
Taong masalita,
Kulang sa gawa.
---
Kapag madiskargo,
Tiyak na may kargo.
---
Ang lalaking pangahas,
Tandaan mo at duwag.
---
Lumilipas ang kagandahan,
Ngunit hindi ang kabaitan.
---
Ang sa iba’y ginawa mo,
Siya ring gagawin sa iyo.
---
Ang mabuting gawa ngayon,
Kadakilaan sa darating na panahon.
---
Nagdadala ng kagalitan
Ng maraming kasamaan.
---
Butas ng embutido
Ang nais matupad,
Madali papasok,
Mahirap sa palabas.
---
Ang kabantugan ay halimuyak
Ng mga gawang dakila at makabayan.
---
Ang taong bulaan
Kapatid ng magnanakaw.
---
Hindi marunong maghinala,
Ang hindi nakababatid ng kasamaan.
---
Kung dama mo ang sa ibang kahirapan
Ikaw ay kaibigan.
---
Pinagmamasdan ng langit ang mga Gawain
Ng mababait, malilinis, at mga banal.
---
Ang gawang magaling na nagbubuhat
Sa pagpipita sa sarili
At hindi sa nasang gumawa ng kagalingan
Ay di kabaitan.
---
Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang-gawa,
Ang pagibig sa kapwa, at ang isukat ang
bawat kilos, gawa’t pangungusap sa talagang
katuwiran.
---
Maitim man o maputi ang balat
Pantay-pantay tayong lahat.
---
Ang kamahalan ng tao’y wala sa pagkahari,
Nasa kagandahang asal at mabuting ugali.
---
Walang malaking nakapupuwing.
---
Ang dila ng tao’y kakaibang itak,
Habang ginagamit, lalong tumatalas.
---
Ang handog ng isang nasa kamay na,
Higit sa ipinangakong dalawa.
---
Pag hangin ang itinanim
Bagyo ang aanihin.
---
Huwag kang magtapon,
Nang hindi tapunan.
---
Sa panahon ng halalan
Lahat ng kandidato’y makabayan.
---
Ang halik na matunog
Sa dibdib ay di taos.
---  
 

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)

Disclaimer: The materials on the Buhay OFW Website are for general information purposes only and should not be construed as religious advice, spiritual advice, opinion or any other advice on any specific facts or circumstances. Readers should not act or refrain from acting upon this information without seeking professional advice. Transmission of information on or by use of this Website is not intended to create, and receipt does not constitute, a client relationship between the sender and receiver. Photographs and other graphics used on this website may be for dramatization purposes only, and may include models or stock photos. Likenesses do not necessarily imply current client, membership, partnership or employee status.