Ano mga Uri ng Pang-uring Pamilang? Patakaran,Panunuran,Pamahagi,Palansak,pahalaga,Patakda

Precious Gomez
is a Nurse in the Philippines


Pang-uri Pamilang- Salitang nagsasaad ng bilang ng dami o kauntian ng mga pangngalang inilalarawan. 

1. Patakaran- batayang bilang sa pagbilang.

Halimbawa:
isa, dalawa, tatlo, apat, lima
Dalampu't limang katao na namatay sa sunog.
                  
2. Panunuran- Nagsasabi ng pagkasunod-sunod na mga pangngalan.

Halimbawa:
una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima
Si Fe ang pangalawa na  may magandang mukha sa klase.

3. Pamahagi- Isang bahagi o parte ng kabuuan.

Halimbawa:
kalahati, tigatlo, tig-aanim, tig-lilima
Gumawa si Pedro ng tig-lilimang hati ng cake.

4. Palansak- Nagsasaad ng pangkatan, minsana o maramihan ng mga pangngalan.

Halimbawa:
Isahan, dalawahan, tatlohan, apatan, limahan, isa-isa, dala-dalawa
Isa-isang sumugod ang mga kalaban ni Tonyo.
Naiwan si Melai dahil dalawahan lang ang kasya sa harapan ng tricycle.

5. Pahalaga- Nagsasaad ng halaga ng mga bagay na binili.

Halimbawa:
Piso, limandaangpiso, tatlongpiso, sampumpiso
Tumaas ng limangpiso ang mga karne sa merkado.

6. Patakda- Tinitiyak nito ang ang bilang ay hindi mabawasan o madagdagan.

Halimbawa: iisa, dadalawa, sasampu, lilima, aanim
Pipitong katao ang kasya sa loob ng kahon.


About the author

Precious Gomez

I am knowledgeable in the use of computer and online apps. I've done freelance article writing for more than 5 years. I am hard working. I still have a lot of things to learn and very open for training and guidance. Thank you so much for viewing my profile.
Profession: Nurse
Philippines , National Capital Region , Pasig

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)

Disclaimer: The materials on the Buhay OFW Website are for general information purposes only and should not be construed as religious advice, spiritual advice, opinion or any other advice on any specific facts or circumstances. Readers should not act or refrain from acting upon this information without seeking professional advice. Transmission of information on or by use of this Website is not intended to create, and receipt does not constitute, a client relationship between the sender and receiver. Photographs and other graphics used on this website may be for dramatization purposes only, and may include models or stock photos. Likenesses do not necessarily imply current client, membership, partnership or employee status.