PAANO MAKIPAGSOSYALAN, MAKIPAGKAIBIGAN AT MAKIHALUBILO SA IBA? Making friends, becoming sociable

Gabriela Ortega
is a Blogger/ Researcher in the Philippines

Ang salitang “sosyalan” ay hindi ito nangangahulugan ng pagyayabangan sa isang handaan o pagpapataasan ng narating sa buhay o pagbibidahan. Ito ang salita na ibig sabihin ay ang pakiki-daupang-palad o interaction sa iba’t ibang tao. May iba na talagang biniyayaan ng kakayahan na madaling pakikitungo sa bagong kakilala. May ilan naman na nahihirapan sa usaping ito. Kung kasali ka sa mga taong nahihirapan na makipag-usap sa mga taong ipinakikilala sa iyo, basahin mo ito upang matulungan ka para maging mahusay at matawag na tunay na sociable person at palakaibigan.

1. Huwag maging palapintas at mapanghusga sa sarili at sa iba.

Ang tumatawag sa kanilang sarili bilang “antisocial”, kadalasan na mapagpuna sa kanilang sarili at sa mga tao sa paligid nila. Iniiwasan nila ang mga pagkakataon na makihalibilo sa mga tao dahil takot sila na mahusgahan o manghusga sa iba.


Para maging isang tunay na social person, mahalaga na tanggapin na ang lahat, anuman ang kanilang panlabas na hitsura o ugali ay nagtataglay sila ng parehas na mabuti at masamang personalidad. Ang pagkakaiba ng mga taong may tiwala sa kanilang sarili kumpara sa mga insecure na tao ay kung paano sila makitungo sa kanilang sarili. Ang mga taong positibo na ito ay tumutuon sa magagandang katangian ng tao kaysa sa mga pangit na katangian ng taong kanilang nakakasalamuha.


Upang maiwasan ang pagiging palapintas sa sarili, isulat sa isang papel ang lahat na magagandang katangian mayroon ka. Kailangan magsimula muna sa iyong sarili. Makakatulong ito upang maging maramdaman mo na mayroon kang halaga at pwede kang pahalagahan ng mga tao sa paligid mo. Ang pagiging “feeling good” sa iyong sarili ay magandang simula sa pakikisalamuha sa tao. Dahil alam mo na may halaga ka, madali na ring pahalagahan ang mga tao sa paligid mo.


Iwasan ang naka-ugalian na pagsasabi sa sarili na “anti-social” ka o hindi ka marunong makipagkapwa tao. Ang palagiang paggamit ng salitang ito ay mas lalong magiging ikaw ito. Paniwalain mo ang iyong sarili na pwede kang maging “social person” o marunong ka makipaghalubilo sa iba. Tanggapin at maniwala na hindi lahat ng tao ay masama. Sila ay may mabuting pagkatao at interesanteng buhay na pwede mong alamin at matuto. Ito ang magiging dahilan para ma-excite ka na makipagkilala sa darating na mga araw.


2. Huwag masyadong isipin ang nakaraang pakikipag-ugnayan.

Huwag kang paranoid sa kakaisip kung may nasabi ka mang mali sa pakikipag-usap sa ibang tao. Hindi naman mahahalata ng ibang tao kung mali ang grammar mo o mali ang tono ng boses mo kahit di ka man kumanta. Sa totoo lang, okupado sila ng sarili nilang buhay para lamang paglaanan ng panahon ang mga mali mong nasabi. Busy sila, ika nga. Kung napansin nila, ang kadalasan na nangyayari ay napagtatawanan na lamang ito. Kung napagtawanan ang nasabi mo, okay lang iyon, do not be too hard on yourself. Huwag kang umiyak na parang napahiya ka dahil ayaw mo noon, marami kang napatawa. Kalimutan mo na iyon at matuto mula doon at magmove on ka na.

3. Magpractice ka.

Katulad ng ibang mga kakayahan, para maging mahusay ka gawin mo ito ng palagian. Ibig sabihin nito umalis ka sa comfort zone mo at sikapin ang madalas interaction sa mga tao. Kung gusto mo talagang maging isang social person, kailangan sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa trabaho, sa paaralan, o sa daan dapat nagagawa mong makipag-usap sa mga tao.


Subukan mo na ikaw ang bumati sa mga tao na nakikita mo araw-araw kasama na doon ang teller sa bangko, gwardiya sa opisina niyo, mga tindera sa grocery na binibilhan mo. Kung ikaw ay may mga kaibigan, imbitahan mo sila na samahan ka sa mga hilig mong gawin, maraming paraan kung gugustuhin mo lamang. At kung may pagkakataon na ikaw ay iniimbitahan sa isang okasyon, sige pumunta ka at hindi magdahilan na busy ka o masakit ang ulo mo. Sa ganitong paraan mapagtatagumpayan mo ang iyong pag-aalangan na makisalamuha sa mga tao.


4. Maging positibo.

Lahat ng tao ay gustong makasama ang mga taong positibo, aktibo at masayahin. Kahit hindi ka positibo sa lahat ng pagkakataon, kailangan iparamdam mo sa iyong kausap na may positibo kang pananawa. Halimbawa kung tinatanong ka tungkol sa iyong sarili, iwasan ang magreklamo, sa halip dalhin ang usapan tungkol sa mga magagandang bagay tungkol sa iyong sarili. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng interest ang mga nakikinig sa iyo.

5. Iparamdam na interesado ka sa kausap mo.

Kung gusto mo na maging interesado ang iyong kausap sa iyo, ipakita rin na interesado ka sa kanya. Maging tunay na tagapakinig. Pakinggan ang sinasabi ng kausap at ipagpaliban muna ang pag-iisip kung ano ang susunod mong sasabihin. Tingnan sila sa mata, tumango at magtanong tungkol sa subject na iyong napag-uusapan. Sa ganitong paraan, mararamdaman ng iyong kausap na interesado ka sa kanya.


Iwasan mo ang palagiang pagtingin sa iyong telepono o ang pagmamasid sa iyong paligid habang kayo ay nag-uusap. Kasi kung gagawin mo ito, nagpapakita ito ng kabastusan sa iyong kausap.


6. Tingnan ang iyong body language.

Madaling makita kung welcome ka sa isang tao sa pamamagitan ng kilos ng kanyang katawan. Kung ikaw ay nasa isang okasyon, huwag kang tumayo sa kanto habang naka-cross ang iyong arms. Nagpapakita ito na ayaw mong kausap. Ang iba ang ginagawa ay laging tsine-check ang kanilang telepono at nakasimangot.


Maging approachable at simulan sa simpleng ngiti at eye contact sa sino mang mapapatingin sa lugar mo. Ang pagngiti ay nakakadagdag ganda ng iyong mukha. Ang iyong arms ay dapat hindi naka-cross, ilagay ito sa gilid ng iyong katawan upang magbigay ng signal na welcome ang kahit na sino na gustong makipag-usap sa iyo.


7. Manguna sa pakikipag-ugnayan.

Kung kadalasan ay ikaw ay naghihintay ng imbitasyon mula sa ibang tao, sinasayang mo lamang ang panahon. Ang isang relasyon ay nabubuo sa mutual effort. Kung pinahahalagahan mo ang inyong pagiging magkaibigan, ikaw dapat ang magreach-out sa kanila at mag-isip ng paraan kung paano mo sila makakasama. Kung sila ay nasa ibang lugar, gamitin ang iyong cellphone o mag-email para sila ay kumustahin.


8. Maging bukas sa maraming oportunidad na makakilala ng mga bagong kaibigan.

Ang pinakaepektibong paraan para makakilala ng mga bagong kaibigan ay maging welcome sa mga imbitasyon sa mga okasyon, paglalakbay sa mga bagon lugar, pakikipag-usap sa mga taong di kilala sa cafés, bus, paaralan at eroplano at iba pa.


Nakakatakot o nakakaalangan ang makipag-usap sa mga taong ngayon mo lang nakita sa lugar na pinuntahan mo. Ngunit wala namang masama kung ipaparamdam mo na hindi ka nanloloko. Magkakaroon sila ng tiwala na ibukas ang kanilang sarili sa iyo. Malay mo, ang taong kinausap mo pala ngayon ay ang iyong magiging best friend, kasosyo sa negosyo o ang iyong future one true love!


Matapos ang pakikipagsosyalan, nakakilala ka ng mga taong pwede mo ng pagtiwalaan. Ang pakikipagkaibigan ay nagmumula sa simple at magandang usapan. Dahil sa maraming bagay na inyong napagkwentuhan, dito ninyo makikita na may pareho kayong interes at masayang magkasama kayo sa ibang okasyon.


Darating ang panahon na magiging malalim na usapan tungkol sa personal na buhay, mga pinagdaraanan, pananaw at mga pangarap. Dahil sa iyong presensya nakikita na ng iyong kaibigan na totoo kang tao at kaya niya ng ipagtiwala sa iyo ang kanyang mga sikreto.


May ibang pagkakataon na ang friendship ay nagsisimula sa “A friend in need is a friend indeed.” Ang taong nangangailangan kapag tinulungan mo ay tiyak magiging kaibigan mo. Dahil sa ginawang kabutihan ng isang tao sa atin nakakapalagayan natin ng loob ang isang tao. Dito na lumalalim ang relasyon mula sa bagong magkakilala patungo sa pagiging magkaibigan.


Sana nakatulong ito sa iyo kaibigan. Huwag kang matakot makipagkilala dahil dito mo rin makikilala ang iyong sarili. Buksan at palakihin ang iyong mundo dahil malay mo ikaw lang pala ang hinihintay ng taong makilala mo para mabago ang kanyang buhay.


Choices from whom you date, marry and mate to how much money, friends and happiness you acquire often turn on life-altering decisions made within seconds. A lot of this process happens in the deepest, darkest and most primitive corners of the subconscious mind. As much as we want to believe we are so advanced, less than one percent of our evolution have been civilized— our brains have been evolving over 3 million years. And this process doesn’t account for the social, political or conventional knowledge of the day.

There are lots of ways that a woman uses her body language to communicate her interest and attraction to a man. Reading female body language can be simple or complex but the real trick is recognizing different gestures.

For women, twirling or flicking their hair is a favourite flirting gesture. By tossing her hair a woman is basically really saying: "look at me and my suitability. I am happy, confident and very healthy!" Long hair is feminine while short hair is masculine.

The tilt and smile indicates a submissive, interested and alluring mood on the part of the woman doing it.

The neck is one of a woman's most sensitive and erogenous zones and touching it will attract a man's attention.

A woman dangling a shoe is a strong but subtle message to a man. Translated it says: “By half slipping off my shoe I'm showing that I am relaxed, comfortable and may be willing to undress further."

Psychologists believe that people often transfer inner feelings to external objects. So by stroking the stem of a wine glass (for example) a woman is using female body language to say "stroke me".

When you’re a girl, it’s easy to flirt with a guy and get him to respond to you. But never overdo yourself before he shows his reciprocation towards you. Always make a guy feel like he’s doing the hard work and he’ll show more of an interest in you.

A guy’s mind is simple. He wants the attention of all attractive women. If he knows you like him already, he’ll lose interest in wooing you or impressing you. If it seems too obvious that you like him already, he knows that he doesn’t have to work harder to get your attention and he’ll forget all about the chase.

Smile happily while talking to him or waving out to him. And giggle now and then coyly at his jokes.

Stare deeply like you want him while talking to him. And glance at him now and then when he’s not close, but look away when he looks at you. It’s all about making him curious.


If you don’t know a guy too well, always be subtle while flirting with him. He has to know you’re interested in him, but he should never realize you’ve fallen hard for him already.

1 person likes this

About the author

Gabriela Ortega

I'm a freelance blogger, and an aspiring author. Graduate of De La Salle University.
Profession: Blogger/ Researcher
Philippines , Metro Manila , Makati
Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)