PAANO BUMANGON SA PAGKABIGO AT KABIGUAN? MAY TAGUMPAY NA NAGHIHINTAY-How to rise from failure

Gabriela Ortega
is a Blogger/ Researcher in the Philippines

Mahirap ang mabigo kahit saang anggulo mo man ito tingnan. Ito ay isang bagay na hindi pwedeng takasan sa laro ng buhay. Dito rin napapatunayan ang galing ng isang tao kung paano siya babangon mula sa malungkot na kabanata ng kanyang buhay. Any successful accomplishment that has ever been achieved is a product of an essential trait called persistence.

Sinasabi ng isang Psychologist na si Peter Kramer na ang kabaliktaran ng depresyon ay hindi kaligayahan, ito ay ang hindi pagkatinag o pagiging matibay, resilience sa English. Isipin mo na lamang ang mga taong hinahangaan mo, marami sa kanila ay dumanas muna ng maraming pagkabigo bago nila narating ang kinalalagyan nila ngayon. Sabi nga ni Winston Churchill, Ang tapang na magpatuloy ang mahalaga sa lahat.


Tingnan natin ngayon kung paano ba bumangon mula sa pagkabigo ang mga resilient na tao. Narito ang pitong paraan na pwede mo ring gamitin sa iyong sariling karanasan.


1. Harapin ng sabay ang positibo at negatibong emosyon.

Kadalasan maririnig natin sa mga payo ng kaibigan kung tayo ay nabigo ay ganito, “Hayaan mo na, focus on the bright side.” Wala namang masama sa payong ito ngunit naisasantabi ang katotohanan na masakit sa damdamin ang mabigo. Ang tamang pagtalima ay tanggapin na nalulungkot ka ngunit kasabay ang pagtingin sa mga positibong bagay na pwede mong gawin.


2. Tingnan ang kahalagahan ng pagkabigo.

Kung ikaw ay naghahanap ng trabaho at hindi ka natanggap pagkatapos ng interview, pwede mong sabihin na nabigo ka sa pag-aaplay mo ng trabaho. Ngunit pwede mo ring sabihin na nagtagumpay ka upang malaman ang mga tamang bagay na pwede mong gawin sa susunod na job interview.

Si Thomas Edison ay nagkamali ng sampung libong beses bago niya nadiskubre ang light bulb. Sa tuwing papalpak siya, ito lang nag kanyang sinasabi, “May isang paraan na naman akong alam na hindi uubra.” Ibig sabihin nito, hindi na niya uulitin ang pagkakamali na iyon.


3. Bumuo ng matibay na pundasyon sa iyong relasyon.

Sa oras ng kabiguan, walang ibang pwedeng takbuhan ay ang mga taong nagmamahal sa iyo. Kasama na rito ang iyong pamilya, mga kaibigan, mentor at Diyos na iyong pinanaligan.

Nakakagaan ng loob kung ikaw ay may mapagsasabihan ng iyong sama ng loob. Dito mo mapapatunayan na kahit nabigo ka, nariyan pa rin sila upang patuloy kang tulungan at suportahan. Ang pagtanggap ng mga mahal sa buhay sa iyo sa gitna ng pinagdaraanan mo ay siyang magiging inspirasyon mo upang magsimula muli at harapin ang bukas ng may pag-asa.


4. Magpahinga ngunit huwag tumigil.

Marami na ang nagsabi na “Kung hindi ko naranasan ang kabiguang iyon, siguro wala ako sa kinalalagyan ko ngayon.” Ang pagkabigo sa una gusto mong isumpa dahil hindi nangyari ang iyong plano. Ngunit sa totoo lang, ito pala ang daan patungo sa iyong tagumpay, ika nga “Failure is the detour to success.”

Ito ang panahon para i-analisa ang iyong sarili. Marami kang oras upang tanungin ang sarili kung ito nga ba ang gusto mo sa buhay. May kahalagahan ba ito sa iyong pinaniniwalaan at misyon sa iyong buhay. Kung ito talaga ang nasa puso mo na magbibigay ng saya at purpose ng iyong buhay, magpatuloy ng may bagong lakas.


5. Gamitin ang paraang S-M-A-R-T.

Minsan nabibigo ang tao dahil nai-program niya sa kaniyang isip na mabibigo siya. Kaya dapat gamitin ang SMART na paraan para Manalo sa bagong gagawin. Ito ang specific, measurable, attainable, realistic and time-bound.

Kailangan alam mo ang tunay mong gusto. Hindi ka paligoy-ligoy at nag-aalangan. Kung gusto mong magkabahay kailangan i-describe mo ito. Ito ba ay dalawa o tatlong palapag, ano ang kulay, saang lugar ito nakatayo, at iba pa. Pagkatapos, magtalaga ka ng petsa kung kailan mo matutupad iyon. Ang gusto mo bang gawin ay madaling matupad? Ito ba ay makatotohanan? Ito ba ay gagawin mo sa loob ng isang taon? Dapat may espasyo ka sa paggawa ng proseso nito.


6. Magsaliksik at mag-aral upang lumago.

Kadalasan, kaya hindi nangyayari ang mga bagay na gusto natin ay dahil kulang pa tayo sa kakayahan. Kailangan humanap ka ng paraan upang matuto ng iba pang kakayahan na makakatulong sa pangarap mo. Kung bumagsak ang negosyo mo dahil sa hindi maayos na paghawak ng pera, siguro ito ang tuunan mo ng pansin upang pag-aralan. Maari kang mag-aral ng accounting. Kung nabigo ka naman sa job interview, mag-research ka ng mga dapat gawin sa job interview. At kung nabigo ka naman sa nililigawan mo, maghanap ng mga articles sa Google kung paano ka sasagutin ng liligawan mo.


7. Laging magpasalamat.

Ang palagiang pagpapasalamat ay napakagandang pagharap sa kabiguan. Dahil maaaring mas dumanas ka pa ng mas malaking kapahamakan kung natuloy ang bagay na gusto mo. Kumbaga, nailigtas ang iyong buhay dahil sa kabiguang iyon. Oo, sa una talagang masakit ngunit may ibang plano pala ang tadhana sa iyo.

Sa pagpapasalamat nakikita mo pa ang kasaganaan ng buhay. Sa pagpapasalamat, lalo ka pang nagiging positibo. Sa pagpapasalamat makikita mo ang mga oportunidad na maari mo ng simulan at baguhin sa iyong buhay. Sa pagpapasalamat makikita mo na may Diyos na nakaagapay sa iyo at handa kang tulungan sa mga plano mo sa buhay. Manatiling manalig lamang sa kanya at makikita mo, ang kabiguan pala na iyan na iyong iniiyakan ngayon ay magdadala sa iyo sa tagumpay na kailanman hindi pumasok sa isip mo.


Any successful accomplishment that has ever been achieved is a product of an essential trait called persistence. The ability to hold on or to get back up after we have been knocked down is essential for us to achieve any real success, because there will be failures along the way and it is how we deal with these failures that will determine the outcome of any endeavour that we undertake. Things don't usually go as planned. So be ready when the inevitable roadblocks stand in your way. Failure teaches a lot more than success.

Regular planning is critical for running a business but preparedness and persistence is even more important than the best possible business plan. Have you allowed doubt to creep in and rationalize that it "Must not have been meant to be" because you encountered some opinion or obstacle that seemed to hard to overcome?

As leaders, persistence is a quality that we absolutely have to have, nobody will follow a quitter, if that is our reputation then why should people follow us. If we lack persistence they know that at the first sign of trouble we will waver and at the first failure there is a high probability that we will quit. Persistence is about being willing to fail, learning from the experience, and trying again


An inspiring quote about persistence comes from Martin Luther King Jr. said, "If you can't fly you run, if you can't run you walk, if you can't walk you crawl. But no matter what, you keep moving forward." Regardless of what your dream may be, and no matter how big or small it is, if you had the ability to think it, you can most certainly and surely have the ability to accomplish it, if you’ll choose to persist. One of the reasons why the great scientists, businessmen, authors, politicians etc. are so successful is because they persisted when everything and nearly everyone around them was indicating failure.


About the author

Gabriela Ortega

I'm a freelance blogger, and an aspiring author. Graduate of De La Salle University.
Profession: Blogger/ Researcher
Philippines , Metro Manila , Makati

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)

Disclaimer: The materials on the Buhay OFW Website are for general information purposes only and should not be construed as religious advice, spiritual advice, opinion or any other advice on any specific facts or circumstances. Readers should not act or refrain from acting upon this information without seeking professional advice. Transmission of information on or by use of this Website is not intended to create, and receipt does not constitute, a client relationship between the sender and receiver. Photographs and other graphics used on this website may be for dramatization purposes only, and may include models or stock photos. Likenesses do not necessarily imply current client, membership, partnership or employee status.