Alamat ng Daga-Legend, folklore of rat

Danes Jackal
is a Document Controller in Saudi Arabia

Storytelling is common to every culture. Most people enjoy listening to stories. A legend is a semi-true story, which has been passed on from person-to-person and has important meaning or symbolism for the culture in which it originates.


Alamat ng Daga

Noong araw ay magkakasama ang lahat ng mga tao. Nakaka-sundo sila at laging masaya, Maalwan ang kanilang buhay dahil ipinagkaloob sa kanila ng Diyosa ng Kasaganahan ang lahat ng maaari nilang hilingin.


Isa lamang ang kapalit ng lahat ng iyon. Ibig ng diyosa na huwag silang aalis sa kanilang paraiso.


Sa kabila ng mabuting kabuhayan ay hindi makuntento si Raga. Isa siyang binatilyong may malikot na imahinasyon. Ibig niyang malaman kung ano ang nasa kabila ng kanilang paraiso. Bawat araw ay may udyok siyang nadarama sa kanyang puso na nagsasabing tuklasin niya kung ano ang nasa kabila ng naka-mulatang paraiso.


Isang gabi ay lakas-loob na tumakas si Raga. Wala siyang kasingsaya dahil ang pakiramdam niya ay nakawala siya sa isang gintong kulungan.


Gayunman ay hindi niya inasahan na kabaligtaran ng buhay sa paraiso ang matutuklasan.


Subalit dahil bagong karanasan iyon para kay Raga kaya sabik parin siya. Lumakad siya at nagtatakbo sa putikan, natulog siya sa maruming paligid. Kumain din siya ng mga pagkaing noon lang nakita ng mga mata. Naging eksayted din siya sa pakikisalamuha sa iba't ibang klase ng mga taong na may malaking kaibahan sa mga nakatira sa paraiso.


Nalibang si Raga sa bago niyang daigdig. Inubos niya ang panahon sa pag-gala at pagdiskubre ng mga bagay-bagay. Halos hindi niya namalayan ang paglipas ng mga araw.


Isang gabi ay dumating kay Raga ang pangungulila. Naalala niya ang ina na marahil ay labis nang nag-aalala.


Naalala rin niya ang ama na tiyak niyang hinahanap siya.


Bigla rin niyang naalala ang mga kaibigan at mga kakilala.


Nagmumuni-muni siya nang may dumampot sa kanya.


"Teritoryo namin to!" sabi ng isa.


"Maghanap ka ng sarili mong lugar!" wika naman ng kasama nito.


Nalungkot si Raga. Sa paraiso ang lahat ay pantay-pantay. Walang inaapi at walang nang-aapi. Noon niya nakuro na mas maganda parin ang kanilang paraiso.


Marusing at mabaho, hindi naki-lala si Raga ng mga taga-paraiso. Pinalayas siya ng mga ito. Kahit anong paliwanag niya ay walang gustong makinig. Napaiyak si Raga na tinawag ang kanilang diyosa. Ngunit sa halip papasukin sa paraiso ay isinumpa siya nito sa pagsuway sa utos.


Si Raga ay naging isang malitt na hayop na nakadidiri ang itsura. Sa marurumi at mababahong lugar lang siya nakatitira tulad ng mga pusali at mga lungga. Si Raga, ang binatang dating taga-paraiso, ang pinagmulan ng lahi ng mga daga.
Before you start to write, determine who your target audience is and what do they want to know about. What will catch their attention or resonate with them? So try to make your post unique from other posts written on the same topic. Research other posts with the same topic. Don’t simply say what everybody else is saying. Add your mark by mixing it up and making your post stand out in some way. The perfect blog post will make your audience stop and think. It will conjure some sort of emotion and make readers talk amongst themselves. Skilled bloggers should remember to start with content first. What does that mean? You need to have something to say before any other part of the writing can begin. Write about something you are passionate about.


Make your post unique. Don’t simply say what everybody else is saying. Add your mark by mixing it up and making your post stand out in some way. The perfect blog post will make your audience stop and think. It will conjure some sort of emotion and make readers talk amongst themselves.


Some experts suggest that writers should dedicate 70 percent of their time into thinking and writing headlines, which is saying to place your effort into the most important piece. It’s easy to let headlines take the back seat in your writing process. Headlines can wind up as a quick afterthought, but really should be treated with a lot more thought, consideration and passion. As a matter of fact, your headline might be more compelling than the article itself.


Emphasize your value proposition, by explaining to visitors in the headlines why your blog is valuable. Your article headline will explain to readers why your article is worth reading.


After you finish writing, go back and optimize your post for search. Do not overthink and obsess over how many keywords to include. If there are opportunities to include keywords you are targeting, and it won't impact reader experience, do it. Just remember that if you can make your URL shorter and more keyword-friendly, do it.
Writing is really about achieving flow, so it might not be easy to shift back and forth between writing and other tasks. Share how you feel. It will take your readers to a deeper place and make it more engaging and empathetic to others.

1 person likes this

About the author

Danes Jackal

i dont know......
Profession: Document Controller
Orascom Saudi
Saudi Arabia , jeddah
Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

Disclaimer: The materials on the Buhay OFW Website are for general information purposes only and should not be construed as religious advice, spiritual advice, opinion or any other advice on any specific facts or circumstances. Readers should not act or refrain from acting upon this information without seeking professional advice. Transmission of information on or by use of this Website is not intended to create, and receipt does not constitute, a client relationship between the sender and receiver. Photographs and other graphics used on this website may be for dramatization purposes only, and may include models or stock photos. Likenesses do not necessarily imply current client, membership, partnership or employee status.