Astrology Horoscope

Manghuhula2500.png

Ano tadhana o kapalaran ko? Alamin ang iyong palad base sa astrology at horoscope.

No suggestions
Post Posted at Latest activity Replies
Goat Chinese Horoscope 2017: Ano kapalaran ko sa Pera, Trabaho, Swerte Kalusugan 23 Dec 2016 04:01 PM 29 Nov 2017 12:57 PM 1
Horse Chinese Horoscope 2017: Ano kapalaran ko sa Pag-ibig, Salapi,Swerte Sugal? 23 Dec 2016 03:47 PM 0
Snake Chinese Horoscope: Ano kapalaran o swerte sa Pag-ibig, Sugal, Negosyo? 23 Dec 2016 03:10 PM 0
Dragon Chinese Horoscope: Ano kapalaran ko sa pera, negosyo, pagibig swerte? 23 Dec 2016 02:59 PM 0
Rabbit Chinese Horoscope 2017: Ano kapalaran ko sa Pag-ibig, Negosyo, Kalusugan? 23 Dec 2016 02:41 PM 0
Tiger Chinese Horoscope 2017: Ano kapalaran ko sa Pag-ibig, Pera sa Zodiac? 23 Dec 2016 02:23 PM 0
Ox Chinese Horoscope 2017: Ano kapalaran ko sa Pag-ibig, Pera, Negosyo,Trabaho? 23 Dec 2016 02:10 PM 0
Rat Chinese Horoscope 2017: Ano kapalaran ko sa Pagibig, Pera? Hula Intsik? 23 Dec 2016 01:37 PM 0
Chinese Zodiac Horoscope 2019: Ano hula kapalaran ko sa pera, negosyo, pagibig? 15 Dec 2016 05:10 PM 4
Ano kaya kapalaran ko sa 2020? Horoscope Hula sa Pag-ibig, Pera, Kalusugan, Trabaho 04 Dec 2016 08:02 PM 03 Jan 2018 04:54 PM 11
Swerte ba ako next year? Malas kasi ako ngayong taon 03 Dec 2016 03:19 PM 25 Aug 2017 02:55 AM 5
Bagay ba Cancer at Taurus? Magkakasundo ba sila sa pag-ibig o compatible? 02 Dec 2016 11:02 AM 0
Bagay ba Cancer at Aries? Love compatibility,magkakasundo o magkatuluyan ba kami 02 Dec 2016 10:59 AM 0
Pisces: Kanino bagay o kasundo base sa Zodiac Sign? Love compatibility 02 Dec 2016 10:42 AM 0
Capricorn: Kanino bagay o compatible pagdating sa pag-ibig? Zodiac Sign love 02 Dec 2016 10:36 AM 03 Mar 2018 11:03 PM 1
Sagittarius: Kanino compatible at bagay na zodiac sign sa pag-ibig? 02 Dec 2016 10:32 AM 0
Scorpio: Kanino bagay at compatible na zodiac sign sa pagibig? 02 Dec 2016 10:15 AM 0
Libra: Kanino compatible o bagay na kapareha base sa zodiac horoscope? 02 Dec 2016 10:09 AM 0
Aquarius: Kanino compatible o bagay base sa zodiac horoscope? 02 Dec 2016 10:04 AM 0
Bagay ba ang Virgo at Aries? Magkakatuluyan ba kami ng fiance ko? 02 Dec 2016 09:54 AM 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies
Pig Chinese Horoscope 2017: Ano kapalaran ko sa Astrology ng Intsik, Pag-ibig? 23 Dec 2016 04:07 PM 27 Jan 2017 12:23 PM 4
Rooster Chinese Horoscope 2017: Ano kapalaran o fate ko sa Negosyo, Kalusugan? 23 Dec 2016 04:05 PM 0
Monkey Chinese Horoscope 2017: Ano kapalaran ko sa Zodiac Pag-ibig, Swerte Malas 23 Dec 2016 04:03 PM 19 Feb 2018 10:27 AM 1
Goat Chinese Horoscope 2017: Ano kapalaran ko sa Pera, Trabaho, Swerte Kalusugan 23 Dec 2016 04:01 PM 29 Nov 2017 12:57 PM 1
Horse Chinese Horoscope 2017: Ano kapalaran ko sa Pag-ibig, Salapi,Swerte Sugal? 23 Dec 2016 03:47 PM 0
Snake Chinese Horoscope: Ano kapalaran o swerte sa Pag-ibig, Sugal, Negosyo? 23 Dec 2016 03:10 PM 0
Dragon Chinese Horoscope: Ano kapalaran ko sa pera, negosyo, pagibig swerte? 23 Dec 2016 02:59 PM 0
Rabbit Chinese Horoscope 2017: Ano kapalaran ko sa Pag-ibig, Negosyo, Kalusugan? 23 Dec 2016 02:41 PM 0
Tiger Chinese Horoscope 2017: Ano kapalaran ko sa Pag-ibig, Pera sa Zodiac? 23 Dec 2016 02:23 PM 0
Ox Chinese Horoscope 2017: Ano kapalaran ko sa Pag-ibig, Pera, Negosyo,Trabaho? 23 Dec 2016 02:10 PM 0
Rat Chinese Horoscope 2017: Ano kapalaran ko sa Pagibig, Pera? Hula Intsik? 23 Dec 2016 01:37 PM 0
Chinese Zodiac Horoscope 2019: Ano hula kapalaran ko sa pera, negosyo, pagibig? 15 Dec 2016 05:10 PM 4
Ano kaya kapalaran ko sa 2020? Horoscope Hula sa Pag-ibig, Pera, Kalusugan, Trabaho 04 Dec 2016 08:02 PM 03 Jan 2018 04:54 PM 11
Swerte ba ako next year? Malas kasi ako ngayong taon 03 Dec 2016 03:19 PM 25 Aug 2017 02:55 AM 5
Bagay ba Cancer at Taurus? Magkakasundo ba sila sa pag-ibig o compatible? 02 Dec 2016 11:02 AM 0
Bagay ba Cancer at Aries? Love compatibility,magkakasundo o magkatuluyan ba kami 02 Dec 2016 10:59 AM 0
Pisces: Kanino bagay o kasundo base sa Zodiac Sign? Love compatibility 02 Dec 2016 10:42 AM 0
Capricorn: Kanino bagay o compatible pagdating sa pag-ibig? Zodiac Sign love 02 Dec 2016 10:36 AM 03 Mar 2018 11:03 PM 1
Sagittarius: Kanino compatible at bagay na zodiac sign sa pag-ibig? 02 Dec 2016 10:32 AM 0
Scorpio: Kanino bagay at compatible na zodiac sign sa pagibig? 02 Dec 2016 10:15 AM 0
= Posts with replies