Filipino Literature and History

 Share and read Filipino fairy tales, poems, legends, true stories of Filipino heros, etc.

No suggestions
Post Posted at Latest activity Replies
Talambuhay ni Andres Bonifacio Sino si Andres "Supremo" Bonifacio? Ama ng Rebolusyon at Utak ng Himagsikan Biography 13 Aug 2018 11:02 AM 0
ANO KAHALAGAHAN NG WIKA SA EDUKASYON AT SA LIPUNAN? WIKANG PAMBANSA SA PAG-UNLAD NG BANSA 30 Jul 2018 05:53 PM 0
ANO ANG KAHULUGAN NG PANITIKAN? ANO ANG IBIG SABIHIN NG PANITIKAN? MGA URI PANITIKAN 29 Jul 2018 06:38 PM 0
ANO ANG KAHULUGAN NG WIKA? ANO ANG IBIG SABIHIN WIKA? ANO MGA ANTAS NG WIKA? 27 Jul 2018 06:25 PM 0
BAKIT FILIPINO ANG WIKANG PAMBANSA? BAKIT TAGALOG AT HINDI BISAYA O SEBUANO? 24 Jul 2018 09:10 PM 0
ANO ANG ALAMAT? ANO HALIMBAWA NG PINAKAKILALA AT PINAKASIKAT ARAL KUWENTO SALI'T SALING SABI 17 Jul 2018 03:46 PM 0
Ano ang Kahulugan ng EEZ o Exclusive Economic Zone? Kahalagahan sa Bansa? 10 Jul 2018 05:51 PM 0
Ano ang Kahulugan ng Archipelagic Doctrine o Doktrinang Pangkapuluan? Ano ang Kahalagahan Bansa? 10 Jul 2018 05:38 PM 0
Sino nga ba si Gliceria Marella-Villavicencio sa mga Pilipino? 26 Jun 2018 09:57 PM 0
Ano ang Kahulugan ng Tula? 26 Jun 2018 06:43 PM 0
Ano ang Pinagkaiba ng Paaralang Babae sa Lalaki sa Panahon ng Espanyol sa Pilipinas 05 Mar 2018 09:32 PM 0
What are the 8 Elements of a Book? 05 Mar 2018 09:23 PM 0
Mga Kilalang Tao sa Panahon ng Espanyol- Ano ang sasakyan Espanyol Pagsakop sa Pilipinas 21 Jan 2018 08:58 AM 0
Bakit may Force Labor o Sapilitang Paggawa Noong Panahon ng Espanya? 02 Jan 2018 06:17 PM 0
Ano ang Kristyanismo sa Panahon ng Espanya? Ano ang pangunahing Layunin upang Masakop Pilipinas? 02 Jan 2018 06:10 PM 0
Ano ang Ibig Sabihin ng Encomienda at Encomendero Noong Unang Panahon? 02 Jan 2018 06:06 PM 0
Ano ang Kahulugan ng Reduccion Noong Panahon ng Espanya? 02 Jan 2018 05:56 PM 0
PASKONG OFW 24 Dec 2017 02:54 AM 0
SINO SI FERNANDO POE JR? TALAMBUHAY NG HARI NG PELIKULANG PILIPINO 09 Mar 2017 08:09 AM 0
SINO SI DONNIE “AHAS” NIETES? LONGEST-REIGNING FILIPINO BOXING CHAMPION 09 Mar 2017 08:05 AM 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies
Talambuhay ni Andres Bonifacio Sino si Andres "Supremo" Bonifacio? Ama ng Rebolusyon at Utak ng Himagsikan Biography 13 Aug 2018 11:02 AM 0
ANO KAHALAGAHAN NG WIKA SA EDUKASYON AT SA LIPUNAN? WIKANG PAMBANSA SA PAG-UNLAD NG BANSA 30 Jul 2018 05:53 PM 0
ANO ANG KAHULUGAN NG PANITIKAN? ANO ANG IBIG SABIHIN NG PANITIKAN? MGA URI PANITIKAN 29 Jul 2018 06:38 PM 0
ANO ANG KAHULUGAN NG WIKA? ANO ANG IBIG SABIHIN WIKA? ANO MGA ANTAS NG WIKA? 27 Jul 2018 06:25 PM 0
BAKIT FILIPINO ANG WIKANG PAMBANSA? BAKIT TAGALOG AT HINDI BISAYA O SEBUANO? 24 Jul 2018 09:10 PM 0
ANO ANG ALAMAT? ANO HALIMBAWA NG PINAKAKILALA AT PINAKASIKAT ARAL KUWENTO SALI'T SALING SABI 17 Jul 2018 03:46 PM 0
Ano ang Kahulugan ng EEZ o Exclusive Economic Zone? Kahalagahan sa Bansa? 10 Jul 2018 05:51 PM 0
Ano ang Kahulugan ng Archipelagic Doctrine o Doktrinang Pangkapuluan? Ano ang Kahalagahan Bansa? 10 Jul 2018 05:38 PM 0
Sino nga ba si Gliceria Marella-Villavicencio sa mga Pilipino? 26 Jun 2018 09:57 PM 0
Ano ang Kahulugan ng Tula? 26 Jun 2018 06:43 PM 0
Ano ang Pinagkaiba ng Paaralang Babae sa Lalaki sa Panahon ng Espanyol sa Pilipinas 05 Mar 2018 09:32 PM 0
What are the 8 Elements of a Book? 05 Mar 2018 09:23 PM 0
Mga Kilalang Tao sa Panahon ng Espanyol- Ano ang sasakyan Espanyol Pagsakop sa Pilipinas 21 Jan 2018 08:58 AM 0
Bakit may Force Labor o Sapilitang Paggawa Noong Panahon ng Espanya? 02 Jan 2018 06:17 PM 0
Ano ang Kristyanismo sa Panahon ng Espanya? Ano ang pangunahing Layunin upang Masakop Pilipinas? 02 Jan 2018 06:10 PM 0
Ano ang Ibig Sabihin ng Encomienda at Encomendero Noong Unang Panahon? 02 Jan 2018 06:06 PM 0
Ano ang Kahulugan ng Reduccion Noong Panahon ng Espanya? 02 Jan 2018 05:56 PM 0
PASKONG OFW 24 Dec 2017 02:54 AM 0
SINO SI FERNANDO POE JR? TALAMBUHAY NG HARI NG PELIKULANG PILIPINO 09 Mar 2017 08:09 AM 0
SINO SI DONNIE “AHAS” NIETES? LONGEST-REIGNING FILIPINO BOXING CHAMPION 09 Mar 2017 08:05 AM 0
= Posts with replies