Filipino Literature and History

 Share and read Filipino fairy tales, poems, legends, true stories of Filipino heros, etc.

No suggestions
Post Posted at Latest activity Replies
Sino Pope Francis? 2015 Manila Schedule Itinerary visit, roads closed list, Kailan, ano favorite food? 12 Jan 2015 10:24 PM 13 Jan 2015 09:01 AM 1
Japanese Anime, Hunter X Hunter: Kapupulutan ng Aral, Lessons to learn from 28 Mar 2014 11:45 AM 0
SINO SI FERDINAND MARCOS: AMA NG PAGBABAGO O AMA NG PAGNANAKAW? Biography, Talambuhay, Life, Contribution 20 Mar 2014 12:45 PM 30 Mar 2017 03:12 PM 4
Manuel Quezon: Mga hindi mo pa nalalaman- Talambuhay, biography, life, works 20 Mar 2014 11:42 AM 0
DOUGLAS MACARTHUR: ANG HENERAL NG HUKBO NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG-Biography, life, works 17 Mar 2014 06:05 PM 0
SINO SI ANDRES BONIFACIO? TALAMBUHAY NG AMA NG REBOLUSYON-Father of Philippine revolution 14 Mar 2014 02:54 PM 0
Alamat ng Daga-Legend, folklore of rat 06 Mar 2014 04:53 PM 0
ANG ALAMAT NG 7 PACIFIC ISLAND/ SIYETE PIKADOS-Legend fable 05 Mar 2014 12:10 AM 0
Ang Kalapati at ang Uwak (Alamat o Legend, Fable of Dove and Crow) 19 Feb 2014 07:38 AM 19 Feb 2014 01:40 PM 1
Ano ang Pilipino: Dugo at Karaniwang Katangian-Common traits, Filipino customs, traditions, attitudes, manners 18 Feb 2014 05:55 PM 0
Ang Hapon sa Pilipinas - Pagsalakay ng mga Hapon, ikalawang digmaang pandaigdig-Japanese occupation in Philippines 15 Feb 2014 11:10 PM 0
Ang Katayuan ng mga Babaeng Pilipino Noong Unang Panahon (Filipino Women Before Spanish Colonization) 13 Feb 2014 03:40 PM 0
Mga Gabing Puti-White Nights by Dostoevsky 12 Sep 2013 09:00 AM 0
Ang Hiyas ng Pulubi.- Wealth of the poor or poverty 05 Aug 2013 10:12 PM 0
Si Josephine Bracken sa Buhay ni Jose Rizal-Lovelife and interest of Rizal 23 Jul 2013 09:32 PM 0
Mga Kwentong Aesop-Classic stories by great authors 15 Jul 2013 09:52 AM 0
ANO MGA HALIMBAWA NG SALAWIKAIN? Ano ang Salawikain - Well known Filipino proverbs 03 Jul 2013 08:42 PM 0
ANO ANG ALAMAT NG PILIPINAS? HALIMBAWA PABULA KATHA-KATHA LEGEND FOLKLORE 03 Jul 2013 08:28 PM 0
Ang Pagong at ang Tsonggo - Turtle and monkey story 02 Jul 2013 10:24 AM 0
SINO SI HENERAL EMILIO AGUINALDO? TALAMBUHAY ng UNANG PRESIDENTE NG PILIPINAS, First Philippine President, Inang bayan 02 Jul 2013 08:53 AM 0
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies
Sino Pope Francis? 2015 Manila Schedule Itinerary visit, roads closed list, Kailan, ano favorite food? 12 Jan 2015 10:24 PM 13 Jan 2015 09:01 AM 1
Japanese Anime, Hunter X Hunter: Kapupulutan ng Aral, Lessons to learn from 28 Mar 2014 11:45 AM 0
SINO SI FERDINAND MARCOS: AMA NG PAGBABAGO O AMA NG PAGNANAKAW? Biography, Talambuhay, Life, Contribution 20 Mar 2014 12:45 PM 30 Mar 2017 03:12 PM 4
Manuel Quezon: Mga hindi mo pa nalalaman- Talambuhay, biography, life, works 20 Mar 2014 11:42 AM 0
DOUGLAS MACARTHUR: ANG HENERAL NG HUKBO NG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG-Biography, life, works 17 Mar 2014 06:05 PM 0
SINO SI ANDRES BONIFACIO? TALAMBUHAY NG AMA NG REBOLUSYON-Father of Philippine revolution 14 Mar 2014 02:54 PM 0
Alamat ng Daga-Legend, folklore of rat 06 Mar 2014 04:53 PM 0
ANG ALAMAT NG 7 PACIFIC ISLAND/ SIYETE PIKADOS-Legend fable 05 Mar 2014 12:10 AM 0
Ang Kalapati at ang Uwak (Alamat o Legend, Fable of Dove and Crow) 19 Feb 2014 07:38 AM 19 Feb 2014 01:40 PM 1
Ano ang Pilipino: Dugo at Karaniwang Katangian-Common traits, Filipino customs, traditions, attitudes, manners 18 Feb 2014 05:55 PM 0
Ang Hapon sa Pilipinas - Pagsalakay ng mga Hapon, ikalawang digmaang pandaigdig-Japanese occupation in Philippines 15 Feb 2014 11:10 PM 0
Ang Katayuan ng mga Babaeng Pilipino Noong Unang Panahon (Filipino Women Before Spanish Colonization) 13 Feb 2014 03:40 PM 0
Mga Gabing Puti-White Nights by Dostoevsky 12 Sep 2013 09:00 AM 0
Ang Hiyas ng Pulubi.- Wealth of the poor or poverty 05 Aug 2013 10:12 PM 0
Si Josephine Bracken sa Buhay ni Jose Rizal-Lovelife and interest of Rizal 23 Jul 2013 09:32 PM 0
Mga Kwentong Aesop-Classic stories by great authors 15 Jul 2013 09:52 AM 0
ANO MGA HALIMBAWA NG SALAWIKAIN? Ano ang Salawikain - Well known Filipino proverbs 03 Jul 2013 08:42 PM 0
ANO ANG ALAMAT NG PILIPINAS? HALIMBAWA PABULA KATHA-KATHA LEGEND FOLKLORE 03 Jul 2013 08:28 PM 0
Ang Pagong at ang Tsonggo - Turtle and monkey story 02 Jul 2013 10:24 AM 0
SINO SI HENERAL EMILIO AGUINALDO? TALAMBUHAY ng UNANG PRESIDENTE NG PILIPINAS, First Philippine President, Inang bayan 02 Jul 2013 08:53 AM 0
= Posts with replies