Kultura

Kulam 1000px.png

Importante ang kaalaman sa sariling kultura (cultural awareness), hindi lamang para sa pamumuhay sa ibang bansa, kung hindi upang maintindihan rin ang ating sarili (self awareness).
 
Developing cultural intelligence and acquiring intercultural skills can help you develop a successful career abroad. Intercultural knowledge may also help you decrease your initial disorientation. Filipinos can learn rules of the host country (abroad) before leaving home (Philippines).
 
On the other hand, it is important for people with Filipino ancestry to learn about their Filipino lineage and Filipino culture, values and beliefs. Knowing about your own culture first will help you awaken your self awareness and helps you understand others better.

No suggestions
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Maniobra - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 26 Apr 2017 02:50 PM 0 6
Usyosero - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 26 Apr 2017 02:49 PM 0 6
Halumigmig - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 26 Apr 2017 02:47 PM 0 6
Mapungay - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 26 Apr 2017 02:46 PM 0 6
Apid/ Nakiapid - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 26 Apr 2017 02:44 PM 0 6
Ano kahulugan o ibig sabihin ng panaginip na TUBIG? Water dreams meaning interpretation 25 Apr 2017 05:34 PM 11 Dec 2019 03:18 PM 1 0
Ano kahulugan o ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga SANGGOL? Baby dreams interpretation meaning 24 Apr 2017 07:07 PM 2 0
Ano ang ibig-sabihin o KAHULUGAN ng PANAGINIP ng natanggal na NGIPIN o tungkol sa Ngipin? TOOTH DREAMS MEANING INTERPRETATION 24 Apr 2017 07:02 PM 0 0
Ano ibig sabihin o kahulugan ng panaginip tungkol sa AHAS? What does dream about snakes mean? Interpretation 24 Apr 2017 11:33 AM 0 0
Walastik- Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 20 Apr 2017 08:07 PM 0 6
Upakan- Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 20 Apr 2017 08:06 PM 0 6
Umarangkada- Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 20 Apr 2017 08:04 PM 0 6
Tomador- Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 20 Apr 2017 08:03 PM 0 6
Tinumbok- Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 20 Apr 2017 08:01 PM 0 6
Tadyakan- Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 20 Apr 2017 07:59 PM 0 6
Sigalot- Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition Sigalot- Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 20 Apr 2017 12:00 PM 0 6
Sabotahe- Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 20 Apr 2017 11:58 AM 0 6
Rumarampa- Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 20 Apr 2017 11:57 AM 0 6
Pinakyaw- Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 20 Apr 2017 11:33 AM 0 6
Palyado- Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 20 Apr 2017 11:31 AM 0 6
= Posts with replies
Post Posted at Latest activity Replies Recommends
Humupa - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 24 Jul 2017 10:29 PM 0 6
Ano kahulugan ng panaginip ko tungkol sa Alugbati? 06 Jul 2017 03:06 PM 15 Oct 2017 07:04 AM 2 0
May chance ba magkabalikan ang Cancer at Capricorn ngayong taon? 09 Jun 2017 02:27 AM 25 Aug 2017 01:54 AM 1 0
Pupunta kami sa Paris from June 24 to June 27. Puede bang humingi ng tulong 05 Jun 2017 04:44 AM 04 Apr 2018 09:02 AM 1 0
Ginugol - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 03 Jun 2017 07:04 AM 0 6
Sinulyapan - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 03 Jun 2017 07:03 AM 0 6
Brusko - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 03 Jun 2017 07:02 AM 0 6
Magkandaugaga - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 03 Jun 2017 07:00 AM 0 6
Syota - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 03 Jun 2017 06:59 AM 14 Dec 2017 07:21 AM 1 6
Paano magtanong ng magkano presyo? Ano katumbas ng pera ng Japan Hapon? 29 May 2017 03:09 AM 0 9
Dikya - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 28 May 2017 01:22 PM 0 6
Pandarambong - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 28 May 2017 01:21 PM 0 6
Purol - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 28 May 2017 01:20 PM 0 6
Pinangsangkalan - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 28 May 2017 01:18 PM 0 6
Makunan - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 28 May 2017 01:17 PM 0 6
Pantalan - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 28 May 2017 01:15 PM 0 6
Magpahapyaw- Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 12 May 2017 05:05 PM 0 6
Kaututang dila- Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 12 May 2017 05:04 PM 0 6
Mapangmata - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 11 May 2017 08:01 AM 0 6
Umalingasaw - Meaning, Kahulugan, English Translation, Definition 11 May 2017 07:59 AM 0 6
= Posts with replies