China

 OFWs, Overseas Filipino Workers in China, Pinoys abroad, Filipinos working overseas, mga pinoy sa ibang bansa