Ano ang mga uri ng praksyon? What are the types of fractions?

Deah Elmundo
is a Teacher in the Philippines

Ang praksyon o hating-bilang ay nagpapakita ng parte o bahagi ng isang buong bagay. Ito ay may dalawang bahagi – ang numerator o ang numero sa ibabaw, at ang denominator o ang numero sa ilalim. Bago tayo makagawa ng iba’t ibang operasyon tulad ng addition, subtraction, multiplication at division sa mga hating-bilang ay mahalagang malaman natin ang iba’t ibang uri nito.May dalawang pangunahing uri ang mga hating-bilang – ang una ay ang uri ayon sa ayos ng mga numero, at ang ikalawa naman ay ang uri ayon sa denominator.


Mga Uri ng hating-bilang ayon sa ayos ng numero:

Ang mga hating-bilang ay may tatlong uri ayon sa ayos ng numero.


1. Angkop na hating-bilang o Proper fraction – ito ay mga praksyon kung saan ang numerator ay mas maliit sa denominator. Ito ay laging mas maliit sa isang buo (1). Halimbawa ay ½, 2/5, 1/3 at 7/10.

2. Di-angkop na hating-bilang o Improper fraction - ito ay mga prakson kung saan ang numerator ay mas malaki sa denominator. Ang mga hating-bilang na ito ay mas malaki sa isang buo (1). Halimbawa nito ay 3/2, 5/3, 10/7 at 15/6.

3. Halong praksyon o Mixed fraction – ito ay kombinasyon ng buong numero at angkop na hating-bilang. Kung gagawing simple ang isang improper fraction o di-angkop na hating-bilang, ito ay magiging isang halong praksyon. Halimbawa nito ay 1 ½, 2 5/6, 3 ¾ at 10 1/8.Mga Uri ng hating-bilang ayon sa denominator:

1. Magkaparehong hating-bilang o similar fraction – Ito ay mga praksyon o hating-bilang na magkapareho ang denominator. Halimbawa nito ay 1/10 at 3/10, 2/7 at 5/7, o ¾ at ¼.

2. Hindi magkaparehong hating-bilang o dissimilar fraction – Ito ay mga praksyon o hating-bilang na magkaiba ang denominator. Halimbawa nito ay 1/10 at 2/5, 3/6 at 2/3, o 2/7 at ¼.Madaling magagawa ang mga operasyong addition at subtraction kung ang mga hating-bilang ay magkapareho ang denominator. Kung ang dalawang hating-bilang na ibinigay ay hindi magkapareho o dissimilar, kailangan munang gawing magkapareho ang dalawa bago maisagawa ang pagsusuma. Sa susunod na artikulo ay ating mapapag-aralan kung paano ito gawin.

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)

Disclaimer: Buhay OFW is not a Registered Investment Advisor, Broker/Dealer, Financial Analyst, Financial Bank, Securities Broker or Financial Planner. The Information on the Site is provided for information purposes only. The Information is not intended to be and does not constitute financial advice or any other advice, is general in nature and not specific to you. Before using Buhay OFW’s information to make an investment decision, you should seek the advice of a business professional, qualified and registered securities professional and undertake your own due diligence. None of the information on our Site is intended as investment advice, as an offer or solicitation of an offer to buy or sell, or as a recommendation, endorsement, or sponsorship of any security, Company, or fund.

Buhay OFW is not responsible for any investment decision made by you. You are responsible for your own investment research and investment decisions.