Paano magbasa at magbigay-kahulugan sa isang bar grap? How to read and interpret a bar graph?

Deah Elmundo
is a Teacher in the Philippines

Ang mga datos ay maaaring isulat sa anyong talahanayan o anyong grap. Isa sa mga halimbawa ng grap ay ang bar grap kung saan ang datos ay ipinapakita gamit ang mga parihaba o rectangles. Magandang gamiting ang bar grap upang magkumpara ng datos. Tingnan ang isang halimbawa nito sa ibaba.


Grap


Ang bar grap ay may iba’t ibang bahagi.

1. Titulo – ang titulo ang nagbibigay maikling impormasyon kung tungkol saan nag grap

2. Label – nagbibigay-impormasyon tungkol sa mga baryante (variable)

3. Bar – nagpapakita ng mga bilang batay sa taas. Kung mas mahaba o mataas ang bar, nangangahulugan ito ng mas mataas na bilang.

4. Grid lines – tumutulong upang makita agad ang sukat ng bar

5. Mga Aksis na Pahiga at Patayo (Horizontal and Vertical axis) – Dito makikita ang mga datos na mahalaga para sa pagbibigay-kahulugan sa bar grap


Mapapansin na hindi lahat ng numero ay nakalagay sa patayong aksis. Kung mangyaring tumapat ang itaas ng parihaba sa gitna ng dalawang numero, ang sukat nito ay ang numero na nasa pagitan ng dalawa. Halimbawa, ang Enero ay tumapat sa gitna ng dalawa (2) at apat (4), ang sukat nito ay tatlo (3).


Magagamit natin ang iba’t ibang bahagi na ibinigay upang maging batayan sa pagbabasa at pagbibigay-kahulugan sa grap. Ngayong alam na natin ang iba’t ibang bahagi ng bar grap, maaari na nating sagutin ang ilang katanungan tungkol dito.


Mga Halimbawang Katanungan:

1. Ano ang titulo ng bar grap?

Kaarawan ng mga Mag-aaral

2. Ano ang mga saklaw sa pahigang aksis (horizontal axis)?

Ang mga buwan ng taon (Enero hanggang Disyembre)

3. Ano ang mga saklaw sa patayong aksis (vertical axis)?

Bilang ng mga mag-aaral (0 hanggang 10)

4. Sa anong buwan may pinakamaraming mag-aaral na may kaarawan?

Sa buwan ng Agosto (sampung mag-aaral)

5. Sa anong buwan may pinakakaunting mag-aaral na may kaarawan?

Sa buwan ng Hulyo (isang mag-aaral)

6. Sa anu-anong mga buwan ang may pantay na bilang ng mag-aaral na may kaarawan?

Enero, Marso at Oktubre (tatlong mag-aaral)

Abril at Setyembre (limang mag-aaral)

Hunyo at Disyembre (dalawang mag-aaral)

7. Ilista ang mga buwan sa pagkakasunud-sunod ayon sa pinakamalaki patungkong pinakamaliit na bilang ng mga mag-aaral na may kaarawan.


Agosto, Mayo, Nobyembre, Pebrero, Abril at Setyembre, Enero Marso at Oktubre, Hunyo at Disyembre, Hulyo

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

Disclaimer: Buhay OFW is not a Registered Investment Advisor, Broker/Dealer, Financial Analyst, Financial Bank, Securities Broker or Financial Planner. The Information on the Site is provided for information purposes only. The Information is not intended to be and does not constitute financial advice or any other advice, is general in nature and not specific to you. Before using Buhay OFW’s information to make an investment decision, you should seek the advice of a business professional, qualified and registered securities professional and undertake your own due diligence. None of the information on our Site is intended as investment advice, as an offer or solicitation of an offer to buy or sell, or as a recommendation, endorsement, or sponsorship of any security, Company, or fund.

Buhay OFW is not responsible for any investment decision made by you. You are responsible for your own investment research and investment decisions.