Itinuloy ng POEA ang pagpo-proseso ng papeles ng mga direktang tinanggap na OFW

POEA Philippine Overseas Employment A
is a Government official in the Philippines

Ang Philippine Overseas Employment Administration, sa ilalim ng pag-aatas ng kalihim ng DOLE, ay itinuloy ang pagpo-proseso ng mga aplikasyon, tangi lamang para sa mga direktang tinanggap na mga OFW ng mga employer mula sa ibang bansa.

 

Noong Mayo 16, 2017, ibinangon ni Sec. Silvestre Bello III ang Administrative Order Blg. 155-A na inaatasan ang POEA at ang Philippine Overseas Labor Offices (POLOs) na ipagpatuloy ang ang pag po-proseso at pagpapalabas ng overseas employment certificates (OECs) saklaw ng mga kahilingan na ipinahahayag ng mga probisyon ng Nirebesang POEA Rules and Regulations Governing the Recruitment and Employment of Land-based Overseas Filipino Workers ng 2016.

 

Sapamamagitan ng Administratibong Kautusan no.155, sinuspinde ni Sec. Bello noong Abril 25, 2017 ang kapahintulutan ng OEC's na direktang magpasok ng mga trabahador dahil sa ulat ng alegasyon na may mga iregulasyon sa pagpoproseso ng "exit clearance" sa mga nasabing manggagawa.

 

Ayon sa patakaran ng POEA, ipinagbabawal ang tuwirang pagtanggap ng mga banyagang employer sa mga Pilipinong manggagawa maliban sa mga myembro ng mga korporasyong diplomatiko; Internasyonal na mga organisasyon; Pangulo ng estado at opisyal ng gobyerno na may katungkulang di bababa sa isang deputy minister o kinatawang ministro at employer na malapit na kamag-anak ng OFW. Ang inihaing patakaran ay limitado din sa ilang espisipikong uri ng kasanayanan mula sa pagbabawal sa direktang pagtanggap ng mga aplikante sa ilalim ng pagpapahintulot ng Secretary of Labor.


About the author

POEA Philippine Overseas Employment A

POEA connects to the world and in partnership with all stakeholders, facilitates the generation and preservation of decent jobs for Filipino migrant workers, promotes their protection and advocates their smooth reintegration into Philippine society.
Profession: Head
POEA
Office Address: Ortigas Avenue
Philippines , Metro Manila , Mandaluyong

 

May we ask for a small favor?

Unlike others, we don't charge users fees for asking questions from our medical, legal and other experts. This is because we want to keep our services free and accessible to all, regardless of social or financial status.

But it's difficult and expensive work. While more underserved Filipinos are using BuhayOFW, none are paying for it. And advertising revenues are minimal. Nevertheless, we have costs like any other top site: servers, power, rent, programs, staff, medical/legal experts, etc. We take no government funds; we run on donations.

So if you value our work in helping less fortunate Filipino friends, then become a Supporter and help make our future more secure. Help us continue our work.

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)

Buhay OFW provides news and opinion articles as a service to our readers.  Often these articles come from sources outside of our organization.  Where possible, the author and the source are documented within each article.  Statements and opinions expressed in these articles are solely those of the author or authors and may or may not be shared by the staff and management of Buhay OFW. 

Your access to, and use of, this site is subject to the Terms of Use and all applicable laws and regulations. By accessing and using the site, you accept, without limitation or qualification, these Terms of Use, and acknowledge that any other agreements between you and Buhay OFW are superseded with respect to this subject matter. If you do not agree and accept, without limitation or qualification, these Terms of Use please exit the site.