Kailan ako safe? Kelan safe days ko? Ano ang Standard Days Method ng Birth control planning?

Medical Team
is a Medical expert in United States

Ang Natural Family Planning ay ang tawag sa mga pamamaraan ng pagpaplano para maiwasan mabuntis, na hindi gumagamit ng gamot o anumang aparato. Sa halip ng paggamit ng mga contraceptives o paginom ng birth control pills, tinutukoy ng NFP sa mga araw kung kailan fertile o mabunga ang isang babae, upang malaman kung kailan safe makipagtalik. Dahil dito, aprubado ang Natural family planning ng Simbahang Katoliko.


Isang mabisa at pinakamabilis intindihin na natural family planning method ang ‘Standard Days method’. Kaya’t sa videong ito, tatalakayin natin kung paano sundan ang standard days method gamit lamang ang kalendaryo.
 
Upang magamit ang Standard days method, ang mag-asawa ay hindi magtatalik sa ika-walong araw hanggang ika-labing-siyam na araw ng menstrual cycle ng babae. Ang unang araw ng menstrual cycle ay ang unang araw ng regla ng babae.
 
Ngunit kailangan lamang tandaan na: Epektibo lang ang Standard Days method kapag ang babae ay mayroong normal na menstrual cycle ng 26-32 days. Sa madaling salita, hindi epektibo ang standard days method, kapag wala pa sa 26 na araw o kaya naman higit sa 32 araw.
 
Makakatulong ang standard days method upang malaman kung kailan ang mga safe days mo o kaya naman mga fertile days mo. Halimbawa, kung umaasa kang magka-anak, maaari mong magamit ang standard days method upang matukoy kung kailan ka dapat makikipagtalik. At sa kabilang banda, kapag iniiwasan mo naman na mabuntis, kailangan mong malaman kung kailan ka iiwas muna sa pakikipagtalik. Kung hindi mo gustong mabuntis, dapat sabihan sa partner na umiwas munang makipagtalik o kaya’y maaari siyang gumamit ng proteksyon sa mga araw na “fertile” ka.
 
Ang standard days method ay itinatayang 95 porsyentong epektibo. Kailangan ng kooperasyon ng bawat mag-asawa upang maging matagumpay ang ganitong pamamaraan. Sa mga babaeng may “menstrual cycle” na 26 hanggang 32 ka araw lamang ito gumagana.
 
Paano gawin ang Standard Days Method?
Sa isang ordinaryong kalendaryo, markahan ang araw ng una mong buwanang-daloy at markahan ito bilang Day 1 at bilugan. Pagkatapos ay sa kaparehong araw sa sumunod na linggo, sulatan ito ng Day 8 at bilugan. Halimbawa, kapag Martes ang Day 1, siguradong Martes rin ang Day 8.
 
Bumilang ng araw patungo sa Day 19 at bilugan ito. Markahan ng makapal na linya ang mga araw na 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, at 19. Para sa labing-dalawang araw na ito, umiwas muna sa pakikipagtalik kung hindi mo pa gustong mabuntis. Ang ikawalo hanggang ika 19 na araw ay mga araw na mataas ang iyong fertility at mapuruhan na mabuntis.
 
Ang ibang araw sa loob ng cycle ay mababa ang tsansa na makapag-buntis. Kaya naman hindi kailangang umiwas sa pakikipagtalik sa mga araw na ito.
 
At kung kalian magsimula ulit ang iyong sumunod na pagdurugo, markahan ito ng Day 1 sa bagong cycle. Gawin ulit ang nauna nang mga nasabi tungkol sa pagmarka sa kalendaryo.
 
Uulitin lang po namin: Kapag ang cycle ng iyong buwanang-daloy ay lumagpas sa 32 ka araw o mas mababa sa 26 ka araw ay dapat pumili ng iba pang natural family planning. Upang mabilang ang araw ng iyong cycle, bilangan ang araw mula sa unang araw ng regla hanggang sa susunod na sunod na buwan kung kailan ka ulit magkakaroon. Itala ang haba ng iyong buwanang-daloy sa loob ng 6 hanggang 12 na buwan o beses ng menstrual cycles.
 
Kailangan ring tandaan na maraming mga dahilan ang maaaring maka-apekto sa kung kailan fertile o hindi safe ang babae. Kaya naman kapag irregular ang iyong “menstruation”, hindi magiging epektibo ang Standard Days method. Planuhing mabuti ang pakikipagtalik lalo na sa “fertile days”.

References:

Centers for Disease Control and Prevention. (2017, February 1). Standard Days Method. Retrieved

from https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contraception/mmwr/spr/days.html

 

Mayo Clinic. (2018, January 06). Rhythm Method for Natural Family Planning. Retrieved

from https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/rhythm-method/about/pac-20390918

 

Office on Women’s Health. (2018, March 16). Your Menstrual Cycle. Retrieved from https://www.womenshealth.gov/menstrual-cycle/your-menstrual-cycle

About the author

Medical Team

Our medical team verify the medical accuracy of the articles you read on our site. U.S. trained General Practice Family Doctor. Has additional qualifications in ultrasound, emergency medicine, and traumatology.
Profession: Family Medicine
Private practice
United States , California , San Francisco
Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.