Paano ba magdemanda sa asawang nasa abroad na hindi ngpapadala para sa mga anak niya. - Child support

Mary Cres Balabat
is a none in the Philippines

Paano ba magdemanda sa asawang nasa abroad na hindi nagpapadala para sa mga anak niya. . .
Topic: How to sue a husband abroad who is not sending money to support his child? 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
Adelaimar C Arias-Jose
is a Legal expert in the Philippines
Una sa lahat, kasal ba kayong legal noong ama noong mga bata? Pangalawa, dati ba’y nagpapadala siya ngunit tumigil lamang? Pangatlo, may ebidensiya ka bang siya’y may trabaho sa abroad at sumusuweldo? Kasi, baka natanggal siya sa trabaho at kasalukuyang naghahanap ng panibagong trabaho, diba?

Kung sasabihin nating kayo’y kasal, ang mga anak ninyo’y dati na niyang pinadadalhan ng pera pero tumigil siya, at kayo’y may ebidensiya na siya’y may trabaho at may sinasahod na regular pero siya’y hindi nagpapa-dala ng pera dahil sa ayaw lang niya, may solusyon diyan.

Maari kayong mag-file ng petition for support—ito ay isang civil case lamang na maaaring hindi pansinin ng inyong asawa. Ang isang hakbang na medyo seryoso ang resulta ay kung kayo’y magdedemanda ng criminal laban sa inyong asawa.

Ang hindi pagsusuporta ng financial sa asawa at anak ay isang form ng violence against women. Kung ito ay OK sa inyo (na kasuhan ng criminal ang inyong asawa), maaari kayong mag-file ng complaint affidavit sa Prosecutor’s office kung saan kayo naka-tira.

Kailangan ninyo ng mga ebidensiya. Marriage certificate ninyo, birth certificate ng mga bata, passport, emails, sulat o kung ano pa man na komunikasyon sa inyo ng inyong asawa kung bakit hindi na siya nagpapadala ng support. Kung may ebidensiya kayong siya’y may ibang sinusuportahang anak o asawa – maganda itong ebidensiya. Bank statements, yung allotment authorization (iyong pa ba ang tawag doon?) na luma kung meron.

Pag dating ng inyong asawa, sa airport pa lamang, mag-sama kayo ng pulis, at siya’y inyong bigyan ng kopya ng inyong demanda. Para naman medyo manginig siya – at baka maayos naman ito.

About the author

Adelaimar C Arias-Jose

I am a graduate of the UP College of Law. Member of the Integrated Bar of the Philippines since 1995. I am currently involved in private practice in criminal, civil and labor law.
Profession: Lawyer
Adelaimar C. Arias-Jose
Office Address: #34 St. Michael Street
Philippines , Manila , Makati

Disclaimer: The materials available in the Buhay OFW web site are for informational purposes and not for the purpose of providing legal advice. You should contact your attorney to obtain advice with respect to any particular issue or problem. Use of and access to this Web site or any of the e-mail links contained within the site do not create an attorney-client relationship between Buhay OFW and the user or browser.

If you are a legal expert who would like to help answer questions, please register here.