Acute Respiratory Infections: Viral Infection pigil sa paghinga, baga, medication, cure, remedy, symptoms

Medical Team
is a Medical expert in United States

Hindi dapat ipagsawalang-bahala ang “Acute Respiratory Infections (ARIs)”.

Sila ang nangungunang kumikitil ng buhay sa umuunlad pa lamang na mga bansa, ngunit ang “acute respiratoy infections (ARIs)” ay napagtutuunan lamang ng napakaliit na bahagi ng pundo para sa pagtugon sa pangkalahatang problema sa kalusugan ng buong mundo. Ayon sa statistika, may higit sa 4.5 na milyong katao ang mamamatay kada taon dahil sa ARIs. Ang ARIs ang nangungunang salarin sa pagkamatay ng mga bata edad 5 taon at pababa.


Ano ba ang ARIs?

Ang “acute respiratory infections” ay seryosong impeksyon na pumupigil sa normal na paggana ng ating paghinga. Ito ay karaniwang nagsisimula bilang “viral infection” ng ilong, “trachea o windpipe”, o ng baga. Kapag ang impeksyon ay hindi nalunasan, ito ay maaaring kumalat sa buong sistema ng paghinga o “respiratory system”. Ang ARIs ay pumipigil sa katawan na makakuha ng sapat na oxygen at maaaring magresulta sa pagkamatay. Gayundin, ang ARIs ay nakakahawa, na nangangahulugan na maaari silang maipasa mula sa isang tao patungo sa isa pa. Ang sakit ay laganap sa buong mundo. Partikular itong delikado para sa mga bata at nakakatanda at sa mga taong may problema sa resistensya.


Ano ang dahilan ng ARIs? Unsa ang hinungdan sa ARIs? Causes

Bagamat ang ilan sa mga sanhi ng kondisyon ay hindi pa tukoy, mayroong iba na napag-alaman. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod:


· Adenoviruses. Sila ang mga klase ng napakaliit na organismo na maaaring magdulot ng ARIs. Mayroon itong may 50 klase ng viruses at ang ilan ay nagdadala ng sipon, “bronchitis” at “pneumonia”.


· Pneumococcus. Ang mga bacteria na ito ang nagsasanhi ng “meningitis”. Subalit maaari rin itong magpasimula ng impeksyon sa baga tulad ng “pneumonia”.


· Rhinovirus. Ito ay ang mga karaniwang pinagmumulan ng sipon na karaniwang hindi naman komplikado. Ngunit sa mga maliliit pang bata, nakakatanda at mayroong mahinang resistensya, ang isang sipon ay maaaring maging ARI.
Ano ang mga sintomas? / Unsa ang mga mabatian sa nagsakit? Symptoms

Ang mga maaagang sintomas ng ARIs ay karaniwang lumalabas sa ilong at itaas na parte ng baga. Ang iba pang sintomas ay ang: paninikip, maaaring sa ilong o sa baga, malinaw na sipon, ubo, masakit na lalamunan, masasakit na kalamnan, madaling pagkapagod. Kapag naman ang sakit ay mas lumala na, maaaring magkaroon ng mataas na lagnat at panginginig. Ang iba pang seryosong sintomas ay ang hirap sa paghinga, pagkahilo, mababang antas ng oxygen sa dugo at pagkawala ng malay.


Paano malulunasan ang ARIs? How is the treatment?

Ang ARIs ay malaki ang mas pagbaba sa paggamit ng wastong antibiotic at iba pang gamot. Ang “antimicrobials, antibiotics, antivirals” ay mga pangunahing tagapagligtas ng buhay ng mga apektado ng ARIs. Maraming klase ng bacterial na pneumonia at mga kaso ng tuberculosis ang maaaring malunasan ng tamang antibiotics sa wastong panahon at dami ng pinaiinom (dosage). Ang “antivirals” ay nagpapababa sa paglubha ng “influenza” o maaari rin nitong pigilan ang sakit. Kasama ng wastong pagtukoy ng sakit at pagkakaroon ng sapat na gamot, ang mga lunas na ito ay napaka-epektibong gamot para sa ARIs.Pag-iwas sa pagkakaroon ng ARIs. / Paglikay

Karamihan sa dahilan ng ARIs ay hindi nagagamot. Bagkos, ang pag-iwas ay ang pinakamabisang paraan upang mailayo ang sarili sa nakakapinsalang mga “respiratory infections”. Magsanay ng malinis na pangangatawan sa pamamagitan ng mga gawain na ito:


· Palaging hugasan ang iyong kamay, lalo na kung ikaw ay galing sa publikong lugar.


· Palaging humatsing gamit ang tisyu. Bagamat hindi nito mababawasan ang iyong sintomas, makakatulong ito upang hindi mo maikalat ang impeksyon.


· Iwasang hawakan ang iyong mukha lalo na ang iyong mata at bibig upang maiwan ang pagpasok ng impeksyon sa iyong sistema.


Kailangan mo ring umiwas sa paninigarilyo at siguraduhing marami ang bitamina sa iyong kinakain tulad ng vitamin C na nagpapalakas sa iyong resistensya. Maaari ring magpabakuna upang maiwasan ang “pneumonia”, “influenza”, at “pertussis”.


About the author

Medical Team

Our medical team verify the medical accuracy of the articles you read on our site. U.S. trained General Practice Family Doctor. Has additional qualifications in ultrasound, emergency medicine, and traumatology.
Profession: Family Medicine
Private practice
United States , California , San Francisco

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.