Ano Ang Pamamaga Ng Lalamunan o Sore Throat? Mabisang gamot at lunas

Dr. Marie Gabrielle Laguna-Bedia
is a Medical expert in the Philippines

Ano Ang Pamamaga Ng Lalamunan o Sore Throat? Tonsilitis, Pharyngitis, Laryngitis – Symptoms, Lunas at gamot

Ang pamamaga ng lalamunan ay nagdudulot ng sakit, iritasyon, o pangangati ng lalamunan. Maaaring mahihirapan kang lumunok ng pagkain at likido, at ang sakit ay maaaring maging masahol pa kapag sinusubukan mong lumunok agad. Ang sakit ng lalamunan ay ang pangunahing sintomas ng namamagang lalamunan. Gayunpaman, maaaring magkaroon ka pa ng iba pang mga sintomas tulad ng tuyong lalamunan, pamamaga ng mga glandula sa leeg, puting tagpi sa mga tonsils, at pagkapaos.

Ang namamagang lalamunan ay maaaring makaapekto sa mga tao na nasa lahat ng edad; gayunpaman, ang panganib nito ay mas mataas sa ilang tao. Kabilang dito ang mga bata, smokers, allergy sufferers, at mga tao na may nakompromisong immune system. Sa mga malalang kaso, maaari rin itong Bronchitis. Read more...

Sore throat is often a symptom of bacterial or viral infection. It is manifested by a burning sensation or "scratchiness" in the back of the throat; pain, especially when swallowing; and, perhaps, tenderness along the neck. Aside from this, sneezing and coughing, hoarseness of voice, runny nose, mild fever, general fatigue, swollen glands in the neck, abdominal pain and rash can also be felt by the patient depending on the underlying cause.

 

Ano mga Dahilan o Sanhi Ng Namamagang Lalamunan? Causes

Mayroong ilang mga kadahilanan ng namamagang lalamunan:

- Viral na impeksiyon. Ito ang mga impeksiyon na dulot ng virus, tulad ng sipon at trangkaso. Iba pang mga uri ng mga impeksyon na viral ay kinabibilangan ng mononucleosis, tigdas, chickenpox o krup.

- Bacterial na impeksiyon. Ang mga uri ng impeksiyong ito ay kinabibilangan ng strep throat, diphtheria, at whooping cough.

- Mga kadahilanan mula sa kapaligiran. Hindi lahat ng sore throats ay viral o bacterial. Mayroong iba pang mga kadahilanan ng sakit sa lalamunan. Kung ikaw ay may allergy sa amag, pet dander, pollen, o iba pang mga irritants, maari kang magkaroon ng post-nasal drip. Nagdudulot ito ng pagdami ng plema sa likod ng iyong lalamunan. Ang akumulasyong ito ay maaaring makairita sa iyong lalamunan at maging sanhi ng sakit o pamamaga. Pwede ring magdulot ng sore throat ang tuyong hangin. Ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng pamamaga ng lalamunan, pati na rin ang pagsigaw at matagal na pagsasalita.

- GERD. Ang GERD o gastroesophageal reflux disease ay maari ding magdulot ng pamamaga ng lalamunan. Ito ay dahil sa asido na pumupunta sa lalamunan mula sa tiyan. Nagdudulot din ito ng pagsusuka at panankit ng tiyan.

- Iba Pang mga Kadahilanan. Sa masyadong maliit na mga kaso, ang sore throat ay nagmumula sa HIV o kanser sa lalamunan.

As previously mentioned, sore throat can be either due to a viral or bacterial infection. Rhinovirus, coronavirus, parainfluenza viruses and streptococcal bacteria are the most common etiologic agents. On the other hand, sore throat may also be a result of non-infectious causes such as irritation caused by cigarette smoke or alcohol, irritation from a nasogastric tube (passed down your nose and into your stomach to provide liquid food if you can't eat solid food), gastro-esophageal reflux disease, Stevens-Johnson syndrome, Kawasaki disease, allergies and oral mucositis due to chemotherapy or radiotherapy. However, non-infectious types of sore throat occur less often than the infectious one.

 

Diagnosis Ng Namamagang Lalamunan

Karamihan sa mga sore throat ay hindi nangangailangan ng medikal na atensiyon. Gayunman, magpakunsulta ka sa duktor kapag tumagal pa kaysa sa isang linggo ang iyong sore throat at kung nakakaranas ka ng:

- Kahirapan sa paghinga

- Pananakit ng kasukasuan

- Kahirapan sa paglunok

- Masakit ng tainga

- Mga pantal

- Lagnat sa mahigit pa sa 38 degrees centigrade

- Plema o uhog na may dugo

- Pagbabara ng lalamunan

- Pagkapaos na nagtatagal ng higit pa sa dalawang linggo


Ang pagtukoy ng sanhi ng iyong namamagang lalamunan ay maaaring makatulong sa iyong doktor para magamot ang iyong mga sintomas.

Ang iyong doktor ay magsasagawa ng eksaminasyong pisikal at susuriin ang iyong lalamunan gamit ang maliwanag na instrumento. Titingnan nya ang mga palatandaan ng pamamaga o mga puting tagpi, na maaaring magpahiwatig ng strep throat. Susuriin din ang iyong leeg para sa namamaga ng mga glandula at ang iyong paghinga.

Dahil ang strep throat ay karaniwang sanhi ng sore throat, ang iyong doktor ay maaaring magswab ng iyong lalamunan at suriin ang sample para sa Streptococcal na bakterya. Maaari rin siyang magrequest ng pagsubok ng dugo upang matukoy kung mayroon kang viral o bacterial infection.

Kung hindi ma-diagnose ng iyong doctor ang iyong sore throat, irerefer ka niya sa isang allergist o EENT specialist. Ang mga espesyalista ang magtutukoy kung ano talaga ang sanhi ng iyong namamagang lalamunan.

Tandaan na maaaring maging mahirap na mag-diagnose ng namamagang lalamunan sa mga bata. Sa ganitong mga edad, ang pagtanggi sa pagkain ay sintoma ng iritasyon sa lalamunan. Saan o aling doctor dapat ako magpatingin?

 

Ano pinakamabisang gamot sa pamamaga ng lalamunan? Mga Home Remedies, Treatment at Natural Na Lunas

Ang paggamot ng namamagang lalamunan ay depende sa dahilan. Gayunpaman, maaari mong gamutin ito sa bahay lamang sa pamamagitan ng:

- Pagmumog ng mainit-init na tubig na nilagyan ng asin

- Pag-inom ng mainit-init na likido, tulad ng tsaa, sopas, at tubig

- Pag-iwas sa mga allergens at irritants, tulad ng usok at mga kemikal

- Paggamit ng mga lozenges

- Pagbabawas ng pamamaga gamit ang ibuprofen o acetaminophen

- Ang paggamit ng turmeric. Ang turmeric ay may atibiotic action at mabibili rin bilang mga capsula sa heath food stores sa mga malls

Kung bacterial infection ang sanhi ng iyong namamagang lalamunan, ang iyong doktor ay magbibigay ng antibiotics upang patayin ang nakakahawang organismo. Dapat mong inumin ang iyong mga gamot sa loob ng 10 araw o ayon sa reseta ng iyong doktor. Ang namamagang lalamunan ay maaaring bumalik kung maaga kang titigil sa paggamot.


Kung mayroon kang viral na impeksyon, maaaring pabayaan ng duktor na umalis ito. Siya ay maaaring magbigay ng mga gamot, tulad ng decongestants at pain relievers, upang mabawasan ang iyong mga sintomas. Sa ilang mga kaso, maaaring resetahan ka ng inyong doktor ng antiviral na gamot upang labanan ang virus. Ang mga antibiotics ay nirereseta lamang kapag may bacterial infection na kasunod.

In order to treat sore throat, it is necessary to know what the cause is. For bacterial infections, antibiotics are necessary. However, you have to seek the advice of your physician before taking antibiotics because overuse of this medication can contribute to bacterial resistance.


Aside from the conventional management of sore throat, some home remedies can effectively relieve the discomfort, especially if it originates from a non-infectious cause. First, gargling warm salt water can help soothe a sore throat and break down secretions. It’s also known to help kill bacteria in the throat. Honey mixed in tea or simply taken straight up has long been a home remedy for sore throat. Scientific studies have supported this claim. In fact, several researches have shown that honey is an effective wound healer, which means it may also help speed healing for sore throats.

 

Mga Kumplikasyon
Sa kaso ng mga mapilit na bacterial na impeksyon sa lalamunan, maaaring magrekumenda ang iyong doktor ng tonsilotomya upang alisin ang mga tonsils. Ito ay huling resort na dapat isinasaalang-alang kapag ang sore throat ay hindi magreresponde sa antibiotics.

Paano Maiwasan Ang Sore Throat o pangontra
Maraming mga sanhi ng sore throat ang nakakahawa, at may ilang mga hakbang na maaaring makatulong sa iyo na maiwasan ang impeksiyon sa hinaharap. Ang paulit-ulit na paghuhugas ng iyong mga kamay buong araw ay pumapatay ng mga mikrobyo at bakterya na maaaring maging sanhi ng mga viral at bacterial impeksiyon. Ang karagdagang mga hakbang na maaari mong gawin upang maiwasan ang namamagang lalamunan ay kinabibilangan ng:

- Huwag ibahagi ang iyong baso sa pag-inom o hayaang gamitin ng iba.

- Gumamit ng mga hand sanitizers kung walang sabon at tubig.

- Limitahan ang kontak sa mga karaniwang nahahawakang mga bagay

- Bawasan ang exposure sa mga allergens, tulad ng mga pollen, dust, at magkaroon ng amag.

- Iwasan ang mga sigarilyong usok.

- Gumamit ng humidifier sa inyong bahay upang magdagdag ng moisture sa hangin

About the author

Dr. Marie Gabrielle Laguna-Bedia

Internal Medicine/ Adult Medicine/ Palliative Medicine. Online Consultation at https://www.facebook.com/bediamedicalclinic/
Profession: Internal Medicine
Bedia Medical Clinic
Office Address: Meds at Sea Pharmacy, Tabucan, Barotac Nuevo, Iloilo
Philippines , Iloilo , Iloilo City

 

This post has been closed for comments and replies. To ask a related or new question, please post a new question below.
Geleto Barrios
is in the Philippines Medical History
Ano po ang mga bawal na kainin or inumin sa taong namamaga ang lalamunan..???? Thank you po.
Recommend Report abuse
The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.