Ano Ba Ang Dapat Gawin Kung May Kidlat at Kulog (Thunderstorms)

Dr. Marie Gabrielle Laguna-Bedia
is a Medical expert in the Philippines

Nakakatakot ang kidlat at madilim na langit. Ngunit sadyang dahil ito sa kalikasan at hindi maiiwasan. Marami din ang mga sakuna na pwedeng mangyari sa kalagitnaan ng mga thunderstorms. Thunder is caused by lightning. When a lightning bolt travels from the cloud to the ground it actually opens up a little hole in the air, called a channel. Once then light is gone the air collapses back in and creates a sound wave that we hear as thunder.

Kung sakaling ikaw ay nasa labas at malakas ang kulog, dapat alam mo kung ano ang dapat mong gawin.

Una, alamin kung ano ang nangyayari. Kung tiyak mong kulog at kidlat ang nangyayari, pumasok ka sa lugar na kung saan ikaw ay safe. Pumasok ka sa bahay, building o anumang lugar na maprotektahan ka sa kidlat. Ang kidlat ay nakamamatay. Kung ikaw ay nasa pool, lawa, dagat o kahit na anumang lugar ng tubig, umalis ka agad. Dumadaloy ang kuryente sa tubig at ang kidlat ay may kuryente. Kung walang building o bahay kang mapapasukan, pumasok ka sa loob ng iyong sasakyan. Lightning kills and injures more people each year than typhoons.

Umiwas sa mga metal na bagay tulad ng mga gate o mga tubo kapag ikaw ay nasa labas at nagkaroon ng kidlat at kulog. Kung ikaw ay nasa barko o bangka, pumasok ka kaagad sa cabin. Avoid water. It’s a great conductor of electricity, so do not take a shower, wash your hands, wash dishes or do laundry.

Huwag kang mataranta sa kulog. Sadyang lilipas din ito. Mag relax ka at maghintay na humupa ang ulan at kidlat. Kung ikaw ay takot sa kulog at kidlat, ito ang iyong gagawin. Kapag makita mo na kidlat, bilangin ang mga segundo na lumilipas hanggang marinig mo ang kulog. I divide mo ang numerong ito sa 5; ito ay ang approximate distance ng milya na magsasabi sa’yo kung gaano kalayo ang kulog. Ito ang makakapagsabi sa’yo kung naroon pa o wala na ang bagyo sa lugar ninyo. Keep an eye at the sky. Look for darkening skies, flashes of lightning, or increasing winds. Lightning often proceeds rain, so don’t wait for the rain to begin. If you hear the sound of thunder, go to a safe place immediately.

Yes, despite their small size, all thunderstorms are dangerous. A thunderstorm is a storm with lightning and thunder. Its produced by a cumulonimbus cloud, usually producing gusty winds, heavy rain and sometimes hail.

Ang lahat ng bagyo ay lumilipas. Magkakaroon din ng liwanag pagkatapos ng dilim, kaya huwag kang matakot sa bagyo. Labanan mo ito sa pamamagitan ng pagprotekta mo ng iyong sarili.


 

2 person likes this

About the author

Dr. Marie Gabrielle Laguna-Bedia

Internal Medicine/ Adult Medicine/ Palliative Medicine. Online Consultation at https://www.facebook.com/bediamedicalclinic/
Profession: Internal Medicine
Bedia Medical Clinic
Office Address: Meds at Sea Pharmacy, Tabucan, Barotac Nuevo, Iloilo
Philippines , Iloilo , Iloilo City

The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately.

 

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)