Ano gamot, lunas, pampagaling sa Almuranas? Paano maiwasan Almoranas?

Dr. Jen Cruz
is a Medical expert in United States

Sa sandaling ikaw ay magkaroon ng almuranas, hindi sila madaling mawala nang lubusan maliban kung sumailalim ka sa isa sa mga pamamaraan sa ibaba. Maaari silang bumuti, kaya’t kayang tiisin ang pagkakaroon nito.


Kinukunsidera ng mga kumbensyunal at alternatibong manggagamot ang diyeta bilang pinakamahusay na lunas para sa almuranas. Mahalagang magkaroon ng diyetang mayaman sa pagkaing maraming fiber at kakaunti ang pagkaing naiproseso. Mahalaga ring dagdagan ang likidong iniinom tungo sa anim hanggang walong baso kada araw. Alamin sa iyong health care provider ang tungkol sa iyong mga pangangailangan sa likido kung mayroon kang mga suliraning medikal o kasalukuyang umiinom ng gamot. Kung kailangang uminom ng gamot o sumailalim sa operasyon, kailangang baguhin ang diyeta. Karamihan sa mga gamot para sa almuranas ay naglalayong bawasan ang sakit at pangangati. Ang paglublob ng puwitan at balakang sa maligamgam (hindi mainit) na tubig ay matagal nang kinikilala at iminumungkahing paggamot sa almuranas: Umupo lamang sa humigit-kumulang tatlong pulgada ng maligamgam na tubig sa loob ng 15 minuto nang ilang beses sa isang araw, laluna kapag kakatapos lamang dumumi. Makakatulong ito na bawasan ang pamamaga at pinalalambot ang sumpong ng laman ng spinkter. Kung ikaw ay nagdadalang-tao, ibukas ang anumang paggamot, kabilang ang pagpapalit ng diyeta, sa iyong health care provider bago magpatuloy.


Kung ikaw ay napatunayang mayroong almuranas, mababawasan ang paghihirap sa loob ng dalawang linggo sa pamamagitan ng diyetang mataas sa fiber kasama ng paglublob ng puwitan at balakang sa maligamgam na tubig at pain killer. Kapag nagpatuloy ang mga sintomas o lumala, maaaring imungkahi ng iyong health care provider ang isa sa mga sumusunod na pamamaraan. Marami dito ay pwedeng isagawa sa opisina ng iyong doktor.


Bakuna. Ang isang panloob na almuranas ay maaaring bakunahan ng isang solusyon na lilikha ng peklat at magsasara sa almuranas. Kaunti lamang ang sakit na mararamdaman, tulad ng anumang bakuna.


Pagtatali. Ang mga nagprolaps na almuranas ay madalas na tinatanggal sa pamamagitan ng pagtatali gamit ang goma. Itinatali ang goma palibot sa almuranas gamit ang isang ispesyal na kasangkapan, na siyang pumapatay sa suplay ng dugo nang halos agaran. Sa loob ng isang linggo, natutuyo ang almuranas at nalalagas.


Pagkabuo o pagpaso. Gamit ang isang dekoryenteng probe, laser beam, o ilaw na infrared, pinapaso ang dulo ng almuranas upang magsara at umurong ito. Ito ay pinakakapaki-pakinabang para sa mga almuranas na nagprolaps.


Operasyon. Para sa malalaking panloob na almuranas o lubhang nakakapagpahirap na panlabas na almuranas (tulad ng thrombosed na almuranas na napakasakit), maaaring piliin ng iyong doktor ang isang tradisyunal na operasyon na tinatawag na hemorrhoidectomy.

Nakapa-epektibo ng mga lunas sa pagtatanggal ng almuranas, ngunit maaari itong bumalik kapag hindi nagkaroon ng pagbabago sa istilo ng pamumuhay at diyeta.


Ano mga Home remedies sa Almuranas, Almoranas?

Paano ko maiiwasan ang Almuranas?

Ano sintomas at sanhi ng Almuranas o Almoranas?


Rubber band ligation, Sclerotherapy, coagulation: Hemorrhoids Almuranas treatments

About the author

Dr. Jen Cruz

U.S. trained General Practice Family Doctor. Has additional qualifications in ultrasound, emergency medicine, and traumatology.
Profession: Family Medicine
Private practice
United States , California , San Francisco

The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately.

 

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)