Benign Prostatic Hyperplasia: Paglaki prostate, hirap umihi, enlargement

Dr. Arvin Ramos
is a Medical expert in United Arab Emirates

Mga bagay na gusto mong malaman tungkol sa Benign Prostatic Hyperplasia

Ang Benign Prostatic Hyperplasia o BPH ay hindi isang uri ng kanser na kung saan may paglaki ng “prostate gland” na umaapekto sa higit sa kalahating porsyento ng mga kalalakihan na may edad 60 at pataas. Habang lumalaki ang prostate, ito ay nadidiin at nagpapakipot sa “urethra” o daanan ng ihi, na nagdudulot ng hirap sa pagpapalabas ng pag-ihi. Ang BPH ay napaka-karaniwan na sinasabing ang lahat ng kalalakihan ay magkakaroon ng “enlarged prostate” kapag sila ay nabuhay nang mas matagal. Para sa mga nagkaka-edad na mga kalalakihan, ang pag-unawa sa mga sintomas ng BPH ay kinakailangan dahil kapag hindi ito binigyang-pansin, maaari itong magdala ng “urinary tract infection”, dugo sa pag-ihi, pagkasira ng kidney, at marami pang iba.Ano ba ang prostate gland?


Ang prostate ay isang maliit na organ na kapareho lamang ang laki sa walnut. Ito ay nasa ibaba ng pantog (ang lugar na iniimbakan ng ihi) at pinapalibutan ang “urethra” (dalawang tubo na daanan ng ihi). Ang prostate ay gumagawa ng likido na tumutulong upang maging malusog ang “sperm” ng lalaki. Ang problema sa prostate ay karaniwan sa mga lalaki na nagkaka-edad. Ang karamihan sa mga kaso ay nalulunasan nang hindi naaapektuhan ang kakayanan sa pakikipagtalik. Ang “urologist” ay isang espesyalista sa mga sakit sa “urinary system”, at siyang responsible rin sa pagtukoy at paglunas sa mga problema sa prostate.


Ano ang Sanhi ng Benign Prostatic Hyperplasia? Causes


Ang prostate gland ang siyang organ ng lalaki na gumagawa ng halos karamihan sa likido ng “semen”, ang kulay gatas na likido na nagbibigay-sustansya at nagta-“transport” sa sperm palabas sa ari ng lalaki sa panahon ng “ejaculation”. Ang tubo naman na daanan ng ihi mula sa pantog patungo sa ari ng lalaki na tinatawag na urethra, ay dumadaan sa prostate. Kaya naman kapag lumalaki ang prostate, natatabunan nito ang daloy ng ihi. Marami sa mga kalalakihan ang nagkakaroon ng pagtubo ng prostate sa buong buhay niya. Kaya naman sa mga kalalakihang ito, ang patuloy na paglaki ay nagiging sanhi ng mga sintomas sa pag-ihi at sa huling banda ay hindi na talaga makalabas ang ihi sa katawan.


Ano ang mga Sintomas nito? Symptoms


Ang paglaki ng prostate ay nag-iiba-iba ang lubha sa mga kalalakihan at guma-grabe pagdating ng panahon. Ang mga sintomas nito ay ang paghina ng daloy ng ihi, hirap sa pagsisimula ng pag-ihi, tumitigil at nagsisimula uli habang umiihi, may maliliit na tumatagas na ihi habang papatapos na sa pag-ihi, palagiang pangingihi, madalas na pag-ihi lalo na sa gabi, hindi nailalabas ang lahat ng ihi sa pantog, nagkaka-impeksyon sa pag-ihi, nagkakaroon ng pagkabuo ng bato sa pantog, hindi na gaanong gumagana ang kidney. Ang laki ng iyong prostate ay hindi naman kaagad nangangahulugan na ang iyong sintomas ay mas grabe kumpara sa kaunti lamang ang paglaki sa prostate.


Ano ang Gamot at Lunas? Treatment


Maraming pamamaraan upang malunasan ang paglaki ng prostate gland. Ito ay ang mga medikasyon, operasyon, at iyong operasyon na walang gaanong pagbukas sa katawan ang ginagawa (minimally invasive surgery). Ang pinakamabisang solusyon ay nagdedepende sa iyong mga sintomas, sa laki ng prostate, sa mga sintomas na iyong nararamdaman, sa iyong edad, kung ano ang iyong gusto na lunas. Ang mga medikasyon para sa BPH ay ang “alpha blockers” – mga gamot na nagpapa-relax sa pantog upang tulungan na mas madali ang pag-ihi. Ang mga gamot na ito ay ang tamsulosin, alfuzosin, silodosin, etc. Isa pang gamot ay ang “5-alpha reductase inhibitors” – mga gamot na nagpapaliit sa prostate sa pamamagitan ng pagpigil sa mga “hormonal changes” na siyang dahilan sa paglaki ng prostate. Ilan sa mga ito ay an finasteride at dutasteride. Ang ibang doktor naman ay maaaring magrekomenda ng operasyon kapag ang mga medikasyon ay hindi umeepekto.Home Remedies, Natural Cures at Prevention o paano maiwasan


Ang mga kaukulang pagbabago sa klase ng pamumuhay ay nakakatulong upang makontrol ang sintomas ng BPH. Maaari mong subukan ang mga ito. Limitahan ang pag-inom ng kahit ano kapag gabi na. Ito ay upang hindi mo na kailangan pang gumising sa gabi para umihi. Huwag uminom ng sobra-sobrang kape o alak dahil ang mga ito ay nagpapadami sa ihi. Huwag basta-bastang iinom ng “decongestants o antihistamines” dahil pinapasikip nila ang mga muscles sa urethra at nagpapahirap sa pag-ihi. Kapag ikaw ay nakaramdam na gusto mo nang umihi ay gawin na agad. Dapat mag-ehersisyo at mas maiging huwag masyadong magpalamig.

About the author

Dr. Arvin Ramos

Profession: Dermatologist
St. Luke's Medical Center
Office Address: E. Rodriguez
United Arab Emirates , Abu Dhabi

The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately.

BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

 

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)