Binat sa bagong panganak: Post-partum Recovery

Dr. Jen Cruz
is a Medical expert in United States

Ang post-partum recovery ay isang terminong nangangahulugang paggaling o pagbawi ng lakas matapos ang panganganak. Ito ay nagtatagal ng anim na linggo at sa loob ng panahong ito, maaaring makaranas ng ilang pagbabago ang isang ina habang ang kanyang katawan ay unti-unting bumabalik sa dati nitong kalagayan. Katulad ng pagdadalang-tao, magkakaiba ang maaaring maranasan ng isang ina habang siya ay nagpapagaling. Kung hindi, maaaring siya ay mabinat, kaya't hindi niya dapat ihalintulad ang kanyang nararanasan sa naranasan ng ibang babaeng nanganak din sapagkat ang kanyang pagbawi ng lakas ay maaaring mas madali o mas mahirap, mas matagal o sandali lamang, depende sa kalagayan ng kalusugan at sa kanyang kahandaan sa pagiging ina.

Ang ilan sa mga pagbabagong mararanasan ng isang ina matapos ang panganganak ay ang unti-unting pagliit ng kanyang bahay bata. Bukod dito, ang kanyang timbang ay hindi mabilis na babalik sa dati ngunit bababa ito kaagad matapos ang kanyang panganganak sapagkat ang timbang ng sanggol, ng inunan at ng amniotic fluid na humigit kumulang na labindalawang libra (pounds) ay kaagad na mababawas sa kanyang timbang. Unti-unti pa itong mababawasan sapagkat ang tubig na nabinbin sa kanyang katawan noong siya ay nagdadalang-tao ay unti-unti rin niyang ilalabas sa pamamagitan ng pag-ihi kaya't mapapansin ding matapos ang kanyang panganganak ay mas magiging madalas ang kanyang pag-ihi. Sa kabiling dako, inaasahan din ang paglabas ng likido mula sa pwerta na tinatawag na 'lochia'. Sa unang mga araw matapos ang panganganak, ang lochia ay maaaring maging kulay pula na maihahalintulad sa buwanang dalaw. Matapos ang dalawa hanggang apat na araw, mapapansing ito ay magiging kulay rosas o may kaunting bahid na lamang ng dugo at matapos ang sampung araw, ito ay magiging kulay puti o manilaw-nilaw. Sa kabilang dako, maaaring makaranas din ng pagbabagong emosyonal ang isang ina matapos ang kanyang panganganak dulot ng sakit, pagod, kawalan ng tulog at kahandaan sa pagkakaroon ng anak. Subalit kapag ang emosyonal na pagbabagong ito ay tumagal ng mahabang panahon at napapansing nakaaapekto sa kanyang kakayahang maging ina, nararapat na humingi kaagad ng payo sa isang espesyalista.


Sa lahat ng nabanggit sa itaaas, hindi na lingid sa ating kaalaman ang hirap na dinaranas ng isang ina sa kanyang panganganak. Dahil dito, mahalagang malaman din natin kung paano maiibsan ang sakit at kung paano tayo makatutulong bilang isang asawa, kapamilya o tagapag-alaga, upang maiwasan ang binat o pagkabinat. Una, ang pamamaga ng kanyang pwerta ay maaaring dahil sa punit o episiotomy at ang paggaling nito ay isa sa mga bagay na dapat isaalang-alang. Makatutulong ang pagupo sa unan, pagbubuhos ng maligamgam na tubig habang umiihi, paglalagay ng ice pack at pag-inom ng gamot upang mabawasan ang sakit. Maaari ring gawin ang ilang paraan upang mapalambot ang dumi nang sa gayo'y maiwasan ang pagsakit ng pwerta sa tuwing dudumi. Ilan sa mga ito ay ang pageehersisyo, pag-inom ng maraming tubig at pagkonsumo ng pagkaing mataas sa fiber gaya ng gulay at prutas. Sa mga bagong nanganak, magpahinga ng maayos at iwasan mabinat.


About the author

Dr. Jen Cruz

U.S. trained General Practice Family Doctor. Has additional qualifications in ultrasound, emergency medicine, and traumatology.
Profession: Family Medicine
Private practice
United States , California , San Francisco

The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately.

 

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
Neelia Noyanam
is in the Philippines
good day.ask ko lang po bakit po kaya lambot ang pakiramdam ko na minsan masakit ang puson ko pero mild lang yung sakit.ano po kaya ito..1yr na po ako nakapanganak...sana po mabigyan ako ng pansin...salamat po