Mahamog: Maari bang magdulot ng sipon o trangkaso ang malamig na panahon?

Dr. Jen Cruz
is a Medical expert in United States

Marahil marami sa atin ang naniniwalang nakapagdudulot ng sipon o trangkaso ang malamig na panahon. Dahil dito, madalas nating naririnig na dapat nating iwasan ang paglabas ng bahay na gabi na o balabal sa tuwing lumalamig ang panahon, o tinatawag na ‘hamog’ o ‘mahamog’. Ngunit ano nga ba ang katotohanan sa likod ng tumataas na bilang ng pagkakasakit tuwing malamig ang klima?

Ang panandaliang paglabas ng bahay na walang suot na panlamig ay hindi nakapagdadala ng sakit maliban na lamang kung magdudulot ito ng matinding pagbaba ng temperatura ng ating katawan (hypothermia) na maaari ring maging sanhi ng pagbaba ng ating resistensya o immune system. Kaugnay nito, ang mga bata, matatanda at mga pasyenteng umiinom ng ilang gamot na nakapagpapababa ng resistensya ay madali ring magkaroon ng sipon o trangkaso. Bukod dito, ang mga ugat na nagbibigay ng dugo sa ating ilong ay maaari ring kumipot dahil sa malamig na panahon at maging sanhi ng panunuyo nito na siyang madaling kapitan ng virus.

Ayon sa mga eksperto mula sa infectious diseases, hindi ang malamig na klima ang nakapagdudulot ng sakit kundi ang mga kinaugalian nating gawin tuwing sasapit ang panahong ito. Halimbawa na lamang, ang pananatili sa loob ng bahay kasama ang buong pamilya na maaaring may dalang iba't ibang klase ng virus na maaaring maikalat sa pamamagitan ng hanging ating nilalanghap, ang nagiging sanhi ng pagkakasakit. Bukod dito, ang panunuyo ng mucosa, ang strukturang pumapalibot sa ating lalagukan (trachea), lalamunan (throat) at sinuses, dahil sa malamig o mainit na panahon, ay maaaring maging dahilan upang madaling kumapit ang virus at magdulot ng sakit. Sa madaling salita, ang malamig na klima ay hindi ang pangunahing dahilan upang magkaroon ang isang tao ng sipon o trangkaso.


Sa kabilang dako, kung ikaw ay mayroong asthma o ibang upper respiratory conditions, ang malamig na klima ay maaaring magdulot ng matinding suliraning pangkalusugan. Dahil dito,n ipinapayo ng eksperto na bago ka lumabas ng bahay, siguraduhing may suot kang pang-ginaw. Makakatulong din ang pagsusuot ng balabal na nakapalibot sa iyong leeg hanggang sa bibig sa pagpapanatili ng tamang temperatura ng hanging pumapasok sa iyong baga. Panghuli, iwasan ang mga bagay na maaaring maging sanhi ng pag-atake ng hika gaya ng usok mula sa siga.


About the author

Dr. Jen Cruz

U.S. trained General Practice Family Doctor. Has additional qualifications in ultrasound, emergency medicine, and traumatology.
Profession: Family Medicine
Private practice
United States , California , San Francisco

The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately.

 

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)