Paano magpatulog ng sanggol, baby at bata? Gaano kadami sapat na tulog para di puyat ang bata?

Dr. Jen Cruz
is a Medical expert in United States

Mga bagay na kailangan mong malaman tungkol sa pagtulog ng iyong anak

Bakit Kailangan ng Anak Mo ng Sapat na Tulog

Hindi lamang ito para iwasan ang pagiging aburido niya! Kailangan ng maliliit na katawan ang pagtulog upang lumaki at manatiling malusog. Inaayos ng kanyang mga laman, kabilang ang kanyang puso, ang kanilang mga sarili habang siya ay tulog.

Kinokontrol din ng pagtulog ang mga senyas na nagsasabi sa iyong anak na siya ay gutom o busog, na nakakatulong upang magkaroon siya ng magandang timbang.


Pinalulusog ng Tulog ang Utak

Habang nananaginip ang iyong anak, nag-iimbak ng mga memorya ang kanyang utak mula sa araw na nakalipas nang sa gayon ay maalala niya ang mga iyon sa mga susunod na panahon. Mahalagang bahagi iyan ng pagkatuto.

Kailangan din ng iyong anak ang tulog upang manatiling alisto sa eskwelahan. Kapag nakatulog siya nang maayos, mas mabilis niyang magagawa ang kanyang trabaho at mas kaunti ang mga pagkakamali.


Gaano Kadaming Tulog ang Kailangan ng Anak Ko?

Mas kailangan ng mga bata ng tulog kaysa sa iyo. Mayroon ka bang anak na toddler? Kailangang makatulog siya nang 11 hanggang 14 na oras kada araw. Ang mga batang may edad tatlo hanggang lima ay nangangailangan ng mas kaunti kaysa dito – humigit-kumulang 11 hanggang 13 oras. Kung ang iyong anak ay 6 hanggang 13 taong gulang, kailangang makatulog siya nang 9 hanggang 11 oras. Kailangan ng mga dalaga at binata ng 8 hanggang 10 oras, ngunit ibang usapin kung gaano kadaming tulog ang kanilang nakukuha sa aktwal.


Kailangan Bang Umidlip ng Anak Ko?

Ang dami ng tulog na kailangan ng iyong anak sa araw ay nakadepende sa kung gaano kahaba ang tulog niya sa gabi.

Maaaring nakakatulog siya nang 13 oras matapos lumubog ang araw, o maaaring nakakatuloy siya nang 8 oras sa gabi at binabawi ang iba sa pamamagitan ng mas maiiksing tulog sa araw.

Itinitigil ng karamihan ng mga bata ang kanilang mga pag-idlip sa araw pagdating ng edad lima. Kung ginagawa pa rin ito ng iyong anak sa edad na iyon, maaaring kailangan niya ng mas maagang oras ng pagtulog sa gabi.


Paano Ko Mapapatulog Ang Anak Ko?

Hindi kinakailangang maging mahirap ang pagpapatulog! Magpanatili ng isang routine, kahit tuwing weekend. Maaaring maging kabilang nito ang paliligo, pagsisipilyo, pagpunta sa banyo, ngunit kailangang lagi itong magtapos sa kwarto.

Magplano ng nakakatuwang aktibidad na pampahupa ng enerhiya bago matulog, tulad ng pagbabasa sa malamlam na ilaw. Siguraduhing madilim, malamig, tahimik, at walang screen ng anumang gadget ang kwarto.


Kaya Bang Patulugin sa Tamang Oras ang Aking Binata o Dalaga?

Hindi ito imposible, ngunit kailangan nating tanggapin na hindi rin ito madali. Itinutulak ng orasan ng kanyang katawan na matulog nang gabing-gabi ang iyong anak na dalaga o binata at gumising nang tanghali kinabukasan.

Padilimin ang mga ilaw sa gabi, handa man siyang matulog o hindi. Panatilihing malamig ang kwarto. At bagama’t ito’y bagay na napakasimple, sabihan ang iyong anak na patayin ang TV, cell phone, at kompyuter.


Natutulog ba nang Sapat ang Aking Anak?

Malalaman mo kung nakakatulog nang maayos ang iyong anak kung nakakatulog siya makalipas ang 15 hanggang 30 minuto matapos siyang humiga sa gabi. Sa umaga, madali siyang gisingin kapag kinakailangan. Hindi mo na kailangan pang magpabalik-balik sa kwarto niya para lang siguraduhing bumangon na siya.


Marami pang senyales na nakakatulog siya nang sapat: Hindi siya inaantok at nakakatulog sa eskwelahan at hindi niya kailangang umidlip.


Maaari Kayang Isang Sakit sa Pagtulog Ito?

Kadalasan, bahagi lang ng paglaki ang mga problema ng iyong anak sa pagtulog. Ngunit minsan, mayroong kondisyong medikal na nasa likod ng problema. Tingnan kung may paghilik, mahahabang pagtigil sa pagitan ng mga paghinga, o hirap sa paghinga habang natutulog siya. Maaaring kailangan niyang masuri para sa sleep apnea. Ang paglalakad habang tulog, mga bangungot, o pag-ihi habang natutulog ay maaaring mga senyales din ng isang sakit sa pagtulog. Konsultahin ang iyong pediatrician upang malaman kung ano ang iyong magagawa.


ADHD Kaya Ito o Hindi Sapat na Tulog?

Hindi magkatulad ang ugali ng mga matatanda at bata kapag nagkukulang sila sa tulog. Maaaring bumagal ka, ngunit ang iyong anak ay maaaring magsimulang lumikot pa nang husto. Maaaring magmukhang mayroon siyang ADHD dahil sa ugaling ito. Matutulungan ka ng pediatrician upang malaman kung ano talaga ang nagaganap.


Kung mayroon ngang ADHD ang iyong anak, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagtulog nang sapat ay makakatulong sa kanyang magkaroon ng mas mahabang atensyon at hindi gaanong maging hyper.About the author

Dr. Jen Cruz

U.S. trained General Practice Family Doctor. Has additional qualifications in ultrasound, emergency medicine, and traumatology.
Profession: Family Medicine
Private practice
United States , California , San Francisco
 

 

The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)