PANGINGILO: Paano mawala o matanggal ang pananakit o sakit ng ngipin? Ano mabisang Gamot sa Toothache? Dahilan, Lunas, Sanhi, natural cures, home remedies

Dr. Jen Cruz
is a Medical expert in United States

Bata man o matanda, basta sumakit ang ngipin ay siguradong ito ay iindahin ng matindi. Pero ano nga ba ang kadalasan na dahilang ng pagsakit ng ngipin? 
Ang toothache ay ang sakit na nararamdaman sa ngipin o sa gilid ng ngipin na dulot ng maraming dahilan. Kadalasang nagmumula ang sakit sa loob ng ngipin o sa gilagid at bone structures na nakapalibot sa apektadong ngipin. Ang pagsakit na nararanasan ay maaaring magtuloy-tuloy o kaya ay pabugso-bugso lamang. Sadyang nakakaabala ang pagsakit ng ngipin o pangingilo, ngunit sinyales lamang ito na kailangan nang maagapan at maalagaan.


Ano Mga Senyales at Sintomas ng Toothache, Pangingirot ng ngipin?
Ang sakit ng ngipin ay nailalarawan bilang labis na pagsakit na tumatama sa ugat ng ngipin. Ang mga sintomas ng pagsakit ng ngipin ay maaaring mailarawan kabilang ang kusang pagsakit o ang nai-stimulate na pagsakit, tuloy-tuloy o madalang na pagsakit, at ang mabilisan o matagal na pagsakit. Ang antas ng sakit na nararamdaman ng bawat tao ay magkakaiba. May mga nakakaranas ng hindi gaanong pagsakit ng ngipin at mayroon ding nakakaranas ng matinding pananakit. Maaaring maranasan din ang mga sumusunod na sintomas maliban sa mga nabanggit:

· Pamamaga sa paligid ng ngipin
· Pagkakaroon ng lagnat o pananakit ng ulo
· Hindi magandang lasa na lumalabas sa naimpeksiyon na ngipin

Kadalasan nararanasan ng mga bata ang sakit ng ngipin, dahil namamaga ang gitnang parte ng ngipin na tinatawag na pulp. Karaniwan nararamdaman ang sakit ng ngipin kapag ngumunguya, kapag nakainom o nakakain ng malalamig o maiinig na pagkain o inumin, pandurugo sa gilagid, pamamaga ng panga at pisngi. Sa mga malalang kaso, umaabot ang pananakit sa may pisngi, tainga at panga. 

Meron bang nag-iisang dahilang bakit sumasakit ang ngipin? O ang sakit na ito ay dahil sa iba’t ibang dahilan?
Ang pagsakit ng ngipin ay may maraming dahilan. Minsan ang dahilan nito ay ang di sinasasadyang pagdiin o pwersa sa ngipin. Madalas, ito ay senyales na ang inyong ng ngipin ay mayroong mas malalang problema. Minsan naman ay nagkakaroon ng cavity ang ngipin na nagiging dahilan ng pagkasira ng ngipin at pagsakit nito. Maari din na impeksyon ang dahilan nito. Marami pang ibang dahilan bakit sumasakit ito. 

Ano mga Sanhi o Dahilan ng Toothache o pananakit at pangingirot ng ngipin?
Ang pagkakaroon ng tooth decay ang pangunahing sanhi ng pagsakit ng ngipin sa mga bata at matatanda. Normal lamang na may mga bacteria sa loog ng bibig. Nabubuhay ang mga bacteria na ito sa mga sugar at starch mula sa mga pagkain. Ang mga bacteria din na ito ay gumagawa ng plaque na dumidikit sa ngipin. Ang plaque ay may asido na siyang sumisira sa ngipin at nagdudulot ng butas dito. Kadalasang nararamdaman na may butas na pala ang ngipin kapag ito ay lumaki at lumalim ng husto sa mga sensitibong parte ng ngipin kagaya ng dentin o pulp. Kapag sumakit ang ngipin kapag kumain ng matamis, mainit o malamig na pagkain o inumin, unang sinyales na ito ng tooth decay. Maraming ibang posibleng sanhi ng toothache at ito ay ang mga sumusunod:
· Abscessed tooth. Ito ay impeksiyon na nagsisimula sa loob ng ngipin papunta sa ugat at sa nakapaligid na buto ditto.
· Tooth fracture. Ang nasira o na-fracture na ngipin ay nagdudulot ng pagka-expose ng sensitibong parte ng ngipin gaya ng dentin o ng pulp. Kung minsan, hindi halata ang fracture sa ngipin, nararamdaman na lamang ang sakit kapag ngumuya o kumagat gamit ang apektadong ngipin na ito.
· Dental work. Maaaring maging sensitibo ang ngipin matapos ang dental work kagaya ng paglagay ng filling o crown. Nawawala ang pagiging sensitibo nito kapag gumaling na ang ngipin.
· Teeth clenching o grinding. Nagdudulot ang pagkiskis ng ngipin ng sira sa ngipin at nakakairita sa mga nerves nito.
· Gum infection o gum disease. Nararamdaman ang sakit sa impeksiyon sa gilagid kapag nagdulot na ito ng pagkawala ng buto na nakapaligid sa ngipin.
· Exposed root surface. Nagiging sensitibo na ang ngipin kapag hindi na natatakpan ang ugat nito ng buto o gum.
· Sinusitis. Ang implamasyon sa sinus cavities ay nagdudulot ng sensitibong molars at posibleng pananakit dahil ang ugat ng molars ay malapit sa sinus cavities.
· Third molars o ang tinatawag na wisdom tooth ay maaaring magdulot ng pananakit kapag nagkaproblema dito.

Itinuturing na sanhi ng ugat ng pananakit ng ngipin ang kakulangan sa paglinis at pagalaga ng ngipin, na nagreresulta sa iritasyon sa mga ugat ng ngipin. Halimbawa, ang hindi paglinis o pagsipilyo ng ngipin ay maaaring magdulot ng mga bakterya at plaka (plaque) na dahilan ng pagbubuo ng mga butas at pagkabulok ng ngipin. Kalimitan hindi masakit ang mga butas sa ibabaw ng ngipin, ngunit kapag ang pagbubulok ay nakapasok na sa loob na parte ng ngipin (dentin), nagiging sensitibo ang ating ngipin, na tila balat sibuyas. Kapag malala na ang pagkabulok ng ngipin, nagiging lalong lumalala ang pangingirot at pananakit. Sa kabilang banda, ang pananakit ng ngipin ay maaaring nang dahil sa 'cracked root syndrome', na nagreresulta dahil sa maling pagnguya ng pagkain, pangiskis ng ngipin, sugat sa ngipin o pagkahina ng ngipin dahil sa malakaing fillings at root canal treatments. Panghuli, nakakasama din ang maling pagsipilyo at ang karamdaman ng gilagid ay nagsasanhi ng ng pagkaluwag ng mga gums na nakapaligid sas ngipin. Sa katagalan, nagiging sensitibo ang pasyente sa malalamig o maiinit o maaasim na pagkain o inumin. Ang mga inumin na acidic, tulad ng mga juices, ay posible rin na makanipis sa mga ugat, at makapagpalala ng pagiging sensitibo ng ngipin.

Ano pinakamabisang Gamot sa pananakit at pangingirot ng ngipin at pangingilo?
Ang hapdi at pagsakit ng ngipin ay sinyales na kailangan itong gamutin ng dentista. Ang gamot sa pananakit ng ngipin ay depende sa sanhi nito. Maaaring tanggalin lamang ang decay o pagkabulok at lagyan ng filling kapag hindi gaanong malalim ang sira ng ngipin. Kapag malalim ang sira at umabot na sa pulp ng ngipin, kakailanganin na ito ng root canal. Kapag kumalat naman ang impeksiyon, maaaring magreseta ang doktor ng iinumin na antibiotic. Para naman sa tooth fractures, nilalagyan ito ng dental crown. Pinapalitan ng crown ang nawalang ngipin o kaya prinoprotektahan nito ang nasirang ngipin mula sa tuluyang pagsira. Kung minsan, kailangan nang bunutin ang ngipin kapag matindi na ang sira sa ngipin, gum at buto.

Kung ang mga nabangit sa itaas ay hindi gaano nakatulong mabawasan ang iyong sakit sa iyong ngipin, maari kang lumampit sa kilalang dentist.  Maaari nilang irekomenda sa iyo ang mga paraan medikal tulad ng:
A.    Pagpapabunot ng ngipin (tooth extraction) - madalas ginagawa ang tooth extraction kapag ang ipin ay umuuga, nabulok na, may baby tooth o yung ipin mo simula pagkabata. Kasama din mga dahilan ang wisdom tooth, ang ngipin na pinakahuling tumutubo sa pagtanda ng tao
B.    Root canal treatment - ito ay ang pagtanggal sa ipin kasama ang mga ugat at sisidlan ng dugo (blood vessels) nito. Bukod dito kinakailangan lagyan ng filling o sapal na madalas gawa sa bakal o plastic ang naiwang puwang ng ipin.
C.    Incision and drainage - Ito naman ay gingawa kapag may nana sa loob ng iyong mga gilagid o sa palibot ng ipin. Kinakailangan hiwain ng dentista ang parte ng ngipin o gilagid, para palabasin ang nanang nagdudulot ng sakit.
D.    Dental Crown – kung ang ipin ay naputol o nabali, maaring gawin ng dentista ito sayo. Ito ay ang hinulma o hugis ngipin na pantakip sa naputol na ipin. Nakatutulong ito ibalik ang itsura at laki ng ipin, pati na rin palakasain ang suporta nito sa dinikitang ngipin.

Kung ang iyong pananakit ng ipin ay may tatlo o higpit pang araw, ipinapayong magpakonsulta na sa doktor. Kapag isinawalang bahala, ang sakit ng ngipin ay maari pang lumama at magdulot ng mas seryosong komplikasyon.

Ano mga simpleng tips o natural na halaman o gamot na makikita sa bahay? (Home Remedies / Natural cures)
Maaaring gawin ang mga sumusunod para makatulong sa pagginhawa ng toothache:
· Magmumog gamit ang mainit na tubig
· Gumamit ng dental floss para alisin ang mga tinga sa ngipin
· Uminom ng pain reliever 

Yaman din lamang na alam na natin ang iba-ibang posibleng sanhi ng pananakit ng ngipin, ang tama at epektibong paggamot nito ay nakasalalay sa pagpuksa ng ugat ng problema. Gayunpaman, mayroong mga panukala at alituntunin na pupwede nating gawin upang mapangasiwaan ang pananakit at paghihirap. Ang simpleng pagmumog ng tubig na hinaluan ng asin ay nakakapagpaginhawa at nakakabawas ng sakit, dahil ito ay nakakapagsipsip ng tubig sa tissue ng ngipin at nakakabawas ng pamamaga sa mga ugat. Panlaban din itong pangmumog sa mga bakteria na nakakasanhi ng impeksiyon. Bukod dito, maaari rin magpahid ng giniling na paminta na hinaluan ng asin sa ngipin ng ilang araw. Ang pagnguya ng 2 butil ng bawang ay makakapagpaginhawa rin ng pananakit at pangingirot ng ngipin, dahil mayroong antibiotic at nakakapagpagamot na sangkap na epektibo sa pagpuksa ng bakteria.

Paano maiiwasan ang pagsakit ng ngipin?
Ang regular na pagpunta sa dentista ang pinakamabisang paraan upang makaiwas dito.
Pinakaimportante ay magsipilyo pagkagising sa umaga at bago matulog. Maging marahan sa pagsisipilyo at gawin ito ng 2-3 minuto hanggang malinis ang lahat ng ngipin. Ang paggamit ng dekuryenteng sipilyo ay mainam kaysa sa regular na sipilyo sa pagtanggal ng mga naiwang pagkain sa pagitan ng mga ngipin. Huwag kalimutan ang mga bagang. Dapat ring gumamit ng dental floss. Madalas na dahilan ng pagkasira ngipin at pamamaga ng mga gilagid ay ang mga bakterya na naiiwan sa pagitan ng

Ano ang dapat gawin para mabawasan ang sakit ng ngipin?
Ang pag-inom ng Ibuprofen ay magbibigay ng panandaliang ginhawa. May mga dental gels  din na mabibili para ilagay sa sumasakit ng ngipin para mawala ang sakit nito. Ang mga gamot na naglalaman ng benzocaine ay mabisang pampamanhid at pang-alis ng sakit. Ang clove oil ay isang natural na pampamanhid at pinapaniwalaang kasing bisa nga mga pampamanhid na ginagamit ng mga dentista. Pakatandaan na ang mga produktong ito ay panandaliang sagot lamang para sa sakit ng ngipin. Ang sakit na dulot ng sira sa ngipin ay kelangan matingnan ng dentista.

Ang pagkasensitibo ng ngipin ay maari ding magdulot ng sakit na parang totoong sakit ng ngipin. Kung ikaw ay may sensitibong ngipin maraming produkto na pwedeng mabili para magamot ito at maalagaan ang ngipin. Maari din gumamit ng sipilyo na pwedeng gamitin sa ngipin at sa mga nakalabas na ugat nito.

Ang pagkakaroon ng regular at maayos na paglilinis ng katawan kasama ang bibig ay napakaimportante para mapanatili din natin ang ating malusog na pangangatawan. 

Next article: Bakit sumasakit ang ngipin ko? 

About the author

Dr. Jen Cruz

U.S. trained General Practice Family Doctor. Has additional qualifications in ultrasound, emergency medicine, and traumatology.
Profession: Family Medicine
Private practice
United States , California , San Francisco

The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately.

 

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity. Medical History
Bakit kaya biglang nangitim ang aking ngipin at dila matapos akong gamutin sa aking impeksyon sa gilagid? Ngano kahang nikalit lang ug itom akong ngipon ug lagos pagkahuman nako patambali akong impeksyon sa lagos?
Dr. Arvin Ramos
is a Medical expert in United Arab Emirates
Kapag ikaw ay naresetahan ng “mouthwash” o “oral spray” na naglalaman ng kemikal na tinatawag na “chlorhexidine gluconate”, maaari nitong mamantsahan ang iyong ngipin at dila.
Ang “chlorhexidine mouthwash” ay karaniwang ginagamit at epektibo na panlinis, subalit nakakapagdulot ito ng pagkukulay kayumanggi o itim na mantsa sa ngipin at dila. Maaari rin itong makamantsa sa mga tela.
Makipag-kita agad sa iyong dentista kung napapansin mong nagmamantsa ang iyong ngipin matapos gumamit ng chlorhexidine mouthwash. Kaya niyang matukoy upang makumpirma na ang pagmamantsa ba ay dulot ng mouthwash o kaya’y ng ibang dahilan. Kapag iyon ay mantsa ng chlorhexidine, ang iyong dentista ay maaari itong matanggal sa pamamagitan ng espesyal na electric toothbrush at isang magaspang na toothpaste. Ang iyong dila ay dapat na bumalik sa karaniwan nitong kulay matapos mong tumigil sa paggamit ng mouthwash. Magsipilyo ng ngipin ng kalahating oras bago ka gumamit ng mouthwash. Maaari ka ring magsipilyo, mag-mumog ng tubig, maghintay na limang minuto at gumamit ng mouthwash (ito ay kinakailangan dahil ilan sa mga sangkap ng toothpaste ay nagpipigil sa chlorhexidine mouthwash na gawin ang kanyang trabaho).
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Gaano kadalas ko dapat linisin ang aking pustiso? Unsa ka pirmi nako dapat limpyuhan akong pustiso?
Dr. Arvin Ramos
is a Medical expert in United Arab Emirates
Linisin ang iyong pustiso dalawang beses sa isang araw pareho ng paglilinis mo sa iyong mga totoong ngipin.
Importanteng maglaan ng oras para maglinis ng pustiso upang matanggal ang maliliit na parte ng pagkain at upang maiwasan na mag-mantsa at maimbak ang mga tinga. Hindi sapat na sila ay ibabad lamang sa panlinis ng pustiso na produkto.
Sundin ang mga payo na nakalista dito upang masiguradong nalilinis mo ang iyong pustiso sa wastong paraan:
• Gumamit ng malambot na sipilyo, gumamit ng toothpaste at tubig.
• Linisin ang lahat ng parte ng iyong pustiso.
• Huwag diinan nang sobra ang pagsisipilyo dahil maaari nitong masira ang pustiso.
• Banlawang mabuti ng tubig ang iyong pustiso matapos linisin.
• Palaging linisin ang iyong pustiso sa ibabaw ng malaking lagayan ng tubig o malambot na lamesa sakaling mahulog sila.
Matapos ang ilang panahon, mapapansin mong may mai-imbak na tinga sa iyong pustiso. Kapag ito ay nangyari, makipagkita sa iyong dentista at maaari niyang tanggalin ang mga ito gamit ang espesyal na mga panlinis.
Kapag naiisipan mong gumamit ng solusyon na panlinis ng pustiso, pulbos o tabletas, makipag-usap muna sa iyong dentista. May ilan kasing mga produkto na maaaring makasira sa ilang klase ng mga pustiso.
Huwag ibabad ang iyong pustiso sa mainit na tubig o produkto na naglalaman ng “bleach” dahil maaari nitong pahinain ang pustiso. Kung ang iyong pustiso ay may metal na parte, nararapat na maging partikular ka sa pagpili ng panlinis.
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Ano po ba ang magagawa sa mabahong hininga? Unsa akong mabuhat para sa akong baho nga baba?
Dr. Arvin Ramos
is a Medical expert in United Arab Emirates
Kung ikaw ay may mabahong hininga (halitosis), importante na magpunta sa iyong dentista upang matukoy niya ang dahilan. Importante na magsipilyo ng ngipin at gilagid nang regular upang matanggal ang anumang pagkain at tinga na maaaring makapagdulot ng mabahong hininga.
Maraming mga bagay ang dahilan ng mabahong hininga. Magandang magpatingin sa iyong dentista upang malaman niya kung ano ang nagdudulot nito. Ang mabahong hininga ay maaaring dulot ng pagka-imbak ng bacteria at pagkain sa paligid ng ngipin at gilagid dahil sa hindi sapat na pag-aalaga sa mga ngipin. Mayroon pang maraming ibang dahilan ng mabahong hininga tulad ng sakit sa gilagid, paninigarilyo at ang pagkain ng mga pagkaing may malalakas na amoy. Meron ring ilang mga gamot at medikal na kondisyon tulad ng “dry mouth”, diabetes at impeksyon na maaaring makasanhi ng mabahong hininga.
Ang mga gawain na pwedeng makatulong sa iyo ay ang:
• Wastong pagsisipilyo ng iyong ngipin at gilagid nang hindi bababa sa dalawang beses sa isang araw sa loob ng dalawang minuto at higit pa, at ang pagsunod sa payo ng iyong dentista.
• Paggamit ng “dental floss” o “interdental brushes” upang matanggal ang mga tinga at pagkain sa gitna ng iyong mga ngipin
• Pagtigil sa paninigarilyo
• Paglimita sa pagkain ng pagkaing malalakas ang amoy (tulad ng sibuyas, kape at bawang)
Kung ang iyong mabahong hininga ay hindi gumagaling, makipagkita sa iyong dentista. Maaaring siya ay may mai-rekomenda sa mga sumusunod:
• Paglunas sa nasirang ngipin o sakit sa gilagid.
• Pagpapaigi sa iyong paglilinis sa bunganga, kasali na ang pagsisipilyo at pagfo-floss ng wasto sa iyong ngipin sa pamamagitan ng mouthwash o “tongue scraper”.
• Paggamit ng antibiotic kung ang impeksyon sa ngala-ngala, bunganga o baga ang nagsasanhi ng iyong “bad breath”
Kapag hindi nalaman ng iyong dentista kung ano ang nagsasanhi ng iyong mabahong hininga, o nagsususpetsa siya na ang iyong bad breath ay sanhi ng ibang sakit, maaaring siya ay magpayo na ipakonsulta ka sa isang doktor sa medisina.
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Nararapat po bang magsipilyo ako agad-agad matapos kumain? Dapat ba ko mag-toothbrush diretso inig human jud nako ug kaon?
Dr. Arvin Ramos
is a Medical expert in United Arab Emirates
Hindi. Maghintay muna ng hindi bababa sa 20 minuto matapos kumain bago ka magsipilyo.
Sa sandaling ikaw ay kumakain at umiinom, ang “enamel” ng iyong ngipin ay nagiging malambot dahil sa asidong lumalabas. Kapag ikaw ay nagsipilyo agad-agad matapos kumain, paglipas ng maraming taon, ang “enamel” ng iyong ngipin ay maaaring malusaw at magsasanhi na ang “dentine” na dapat nasa ilalim ng ngipin ay lumabas. Ito ay nagdudulot ng kirot at maaaring magsanhi ng pagkasira ng ngipin.
Maghintay sa loob ng 20 minuto o isang oras matapos kumain bago ka magsipilyo. Ito ay nagbibigay ng oras para sa iyong laway ng sapat na oras upang ma”neutralize” ang asidong dala ng pagkain at pag-inom.
Ang pinakamagandang oras na magsipilyo ay bago ka kumain ng agahan at matapos ang lahat ng gawain sa gabi bago ka matulog. Napaka-importanteng linisin ang iyong ngipin sa gabi dahil habang ikaw ay natutulog, ang pag-agos laway ay mas bumabagal, na naglalagay sa iyong ngipin sa mas mataas na tsansang masira.
One week na ko umiinom ng antibiotic and pain reliever pero walang pagbabago, masakit pa rin ang umuuga kong ipin.anyway galling na ko ng Dentist is it normal?
Ruben Dalugdog
is in the Philippines
Sir paano po maiiwasan ang pag laki ng gums. Pati po ang aking pisngi ay apektado nito. Parang lumobo ang aking pisngi dail sa tooth decay. Anu po ang aking dapat gawin dito sir. Thanks in Advance
Ruben Dalugdog
is in the Philippines
Sir paano po maiiwasan ang pag laki ng gums. Pati po ang aking pisngi ay apektado nito. Parang lumobo ang aking pisngi dail sa tooth decay. Anu po ang aking dapat gawin dito sir. Thanks in Advance
Lyn Panal
is in Hong Kong
Hi anu po gamot sa masakit ng ngipin dahil po sa paster ko sobrang sakit ng ngipin ko sa mga gilagid
 Rico  Sayod
is in the Philippines
Dok anu po bang gamot sa sakit ng ngipin grbe na kce pagkasira ng ngipin ko
Jen Bautista
is in United States
hello po ano oh ba ang mabisang gamot sa masakit na ngiping may butas na? salamat
Pag sirang sira na yung ngipin bubunutin lang ba ito? o kailangan ng isurgery?
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Pag sirang sira na yung ngipin bubunutin lang ba ito? o kailangan ng isurgery?
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Araw araw ng sumasakit ngipin ko pangatlong araw na ngyon non stop ang sakit dinala nku sa dentist pero Hindi nila binunot namamaga daw kasi ang nilagay Lang nila gamot na dinurog kla ko mawawala na ang sakit pero nawasak lang yung sirang ngipin ko kaya mas lalong sumasakit hndi kona alm ano pa gagawin ko nagihihirapan naku ilang araw ng wala akong tulog tubig lang nalulunok ko ang bigat na ng pisngi ko dahil sa sobrng panankit ng ngipin ko nadadamay na ulo ko ano po ba dapat kong gawin?
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity. Medical History
Pwede po bang gamutin ang sakit ng ngipin ng sarili sa bahay lang o kailangan po na pumunta agad sa dentista?
Dr. Jen Cruz
is a Medical expert in United States
Kadalasan, ang dahilan pagsakit ng ngipin ay hindi basta malalaman kung hindi papatingnan sa dentista o doctor. Maaring uminom ng ibuprofen o acetaminophen bilang panandaliang lunas. Subalit, hindi mo talaga malalaman ang tunay na dahilan kung hindi pupunta sa dentista.
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity. Medical History
Ano po mga maaring mga panlunas o gamot para solusyunan ang pananakit ng ngipin?
Dr. Jen Cruz
is a Medical expert in United States
Iba-iba ang gamot sa pananakit ng ngipin depende sa dahilan nito. Maraming paraan ang mga dentista para solusyunan ang iyong problema. Para sa cavity, kelangan nito ay filling. Kung malala naman ang pagkabulok ng ngipin, kadalasan nirerekomenda ang dental crown. Root canal naman ay para sa impeksyon. Bumisita sa dentista upang malaman ang tamang solusyon.