Pagkahilo: Ano Dahilan, Lunas, Gamot? Bakit umiikot paningin ko? Wala malay biyahe dilim

Dr. Jen Cruz
is a Medical expert in United States

Ang pagkahilo ay isang karaniwang sintomas na madalas ay hindi senyales ng anumang seryosong usapin, ngunit kailangang masuri ng isang doktor.

Pagkahilo wala malay gamot lunas dahilan umiikot paningin

Ang salitang “pagkahilo” ay nangangahulugan ng iba’t ibang bagay sa iba’t ibang tao – ginagamit ito ng iba upang tukuyin ang pakiramdam na lumulutang o nawawalan ng balanse, samantalang ginagamit naman ito ng iba upang ilarawan ang pakiramdam na umiikot ang kanilang kapaligiran.

Dahil malabo ang sintomas na ito at maaaring hatid ng iba’t ibang bagay, maaaring hindi laging madali ang pagtukoy sa pinakadahilan ng pagkahilo.

Ipinapaliwanag ng artikulong ito kung ano ang dapat mong gawin kapag ikaw ay nahihilo nang walang dahilan, at inililista ang mga pinakakaraniwang sanhi ng pagkahilo.


Pagkonsulta sa iyong Doktor

Kumonsulta sa iyong doktor kung pakiramdam mo ay para kang lumulutang o nawawalan ng balanse at ikaw ay nag-aalala, partikular kung mayroon kang iba pang sintomas, tulad ng pagkahimatay o pananakit ng ulo.

Gugustuhin ng iyong doktor na tukuyin kung ano mismo ang iyong ibig sabihin sa salitang pagkahilo, at titiyaking hindi ito tumutukoy sa vertigo – isang malalang tipo ng pagkahilo, kung saan ang pakiramdam mo ay umiikot ang iyong paligid.

Gugustuhin din nilang malaman:

Kung nagsimula ba ang pagkahilo nang walang dahilan, o kung kasunod ba ito ng sakit, kung paulit-ulit ka bang nahihilo at, kung gayon, kailan mo madalas na nararanasan at gaano katagal na tumatagal ang iyong pagkahilo


Minsan, ang pagkahilo ay dulot ng sakit sa tainga. Ang isang madaling paraan upang tukuyin ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkahilong may kaugnayan sa tainga at pagkahilo dahil sa iba pang dahilan ay ang pagtukoy kung nagaganap lang ito tuwing ikaw ay nakatayo o kung nagaganap din ito kapag ikaw ay nakahiga.

Ang pagkahilong nangyayari kapag nakatayo ay malamang na walang kinalaman sa tainga. Ang pagkahilong nangyayari kapag ikaw ay nakahiga ay madalas na dulot ng viral na impeksyon sa tainga, na hindi magagamot ng antibiotics.

Magandang itala ang iyong pagkahilo at irekord kung kailan at saan mo nararanasan ang suliraning ito, at dalhin ang rekord sa iyong appointment sa doktor. Makakatulong na itala:

- Kung ano ang ginagawa mo sa oras ng iyong pagkahilo

- Gaano katagal ito at gaano kalala

- Kung mayroon kang iba pang sintomas – tulad ng pagkahimatay, pagsusuka, pagkahilo, paglabo ng paningin, pananakit ng ulo, pagkawala ng pandinig o tinnitus

Kung umiinom ka ng niresetang gamot, malamang na suriin ito ng iyong doktor upang itsek kung ang iyong pagkahilo ay isang posibleng side effect. Kung kinakailangan, maaari silang magreseta ng ibang gamot na ipapasubok sa iyo.

Maaari kang i-refer sa isang ispesyalista para sa karagdagang pagsusuri at imbestigasyon.


Mga karaniwang dahilan ng pagkahilo

Ang mga pinakakaraniwang dahilan ng pagkahilo ay nakalista sa ibaba.

1. Labyrinthitis – isang impeksyon ng loob ng tainga na nakakaapekto sa iyong pandinig at balanse, at maaaring humantong sa isang malalang anyo ng pagkahilo na tinatawag na vertigo.

2. Migraine – ang pagkahilo ay maaaring maranasan bago o matapos ang pananakit ng ulo, o kahit na walang pananakit ng ulo.

3. Stress o pagkabalisa – partikular kung may posibilidad na mag-hyperventilate ka (paghinga nang napakabilis habang nagpapahinga).

4. Mababang lebel ng blood sugar (hypoglycaemia) – na madalas makita sa mga taong may diyabetes.

5. Postural hypotension – biglang pagbagsak ng presyon ng dugo kapag umuupo o tumatayo ka, na nawawala rin kapag humihiga. Mas karaniwan ito sa mga matatanda.

6. Dehydration o sobrang init ng katawan – ang dehydration ay maaaring dulot ng hindi pag-inom ng sapat habang nag-e-ehersisyo, o sakit na nagdudulot ng pagsusuka, pagtatae o lagnat.

7. Vertebrobasilar insufficiency – paghina ng daloy ng dugo sa likod ng utak, na maaaring dulot ng pagkabara ng mga blood vessel na nagkokonekta sa utak at puso (tinatawag na atherosclerosis).


Mga hindi pangkaraniwang dahilan ng pagkahilo

Kabilang sa mga hindi pangkaraniwang dahilan ng pagkahilo ang:

- Pagkakaroon ng malubhang sakit o kondisyon na nakakaapekto sa buong katawan

- Paggamit ng ipinagbabawal na droga o pag-inom ng labis na alkohol (sobrang paglalasing o matagalang pag-inom ng alkohol)

- Ilang tipo ng nireresetang gamot – tulad ng mga antidepressant o gamot sa altapresyon

- Pagkakaroon ng problema sa puso – tulad ng atrial fibrillation (mabilis at irregular na tibok ng puso)

- Pagkalason sa carbon monoxide

About the author

Dr. Jen Cruz

U.S. trained General Practice Family Doctor. Has additional qualifications in ultrasound, emergency medicine, and traumatology.
Profession: Family Medicine
Private practice
United States , California , San Francisco
 

 

The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)