Whiter teeth: Paano maiwasan ang paninilaw ng ngipin? Pampaputi ng ngipin? How to whiten tooth

Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia

Nais mo ba ng mas maputing mga ngipin?

Kung ang inyong dating mala perlas na ngipin ay naninilaw na at nawalan ng kintab dahil sa mantas ng iniinom at kinakain, may mga paraan upang paputiin ang ngipin. Halimbawa, ang whitening toothpaste ay makakatulong para pumuti ang inyong ngipin. Ngunit ang pampaputi na toothpaste ay hindi makapagpapabago ng natural na kulay ng inyong ngipin. Para sa mas kapansin pansin na resulta, magtanong sa inyong dentist tungkol sa tooth whitening bleaches. An individual's teeth serve us in several ways. First, it aids in our digestion. Another is that it gives us a desirable appearance and a boost in self-esteem. Hence, a whiter set of teeth, like flawless fair skin and long shiny hair, is what our cosmetically driven world desire today. Many people spend a lot of money to purchase over-the-counter teeth whitening products. However, there are also some home remedies that can help you achieve whiter teeth.

Pampaputi na Toothpaste: Nakapagpapaputi ba ito ng mga ngipin?
Ang pampaputi na toothpaste ay nakapagpapaputi ng ngipin sa pamamagitan ng pag-alis nito ng mantsa, kagaya ng mula sa paginom ng kape, o sa paninigarilyo. Ang pampaputi na toothpaste na toothpaste ay maaari ding gamitin pagkatapos ng bleaching treatment para sa pagkakaroon ng mas magandang resulta.

Para sa epektibong pantanggal ng mantsa sa ngipin, ang pampaputi na toothpaste ay kadalasang may kasamang:
· Mild abrasives
· Mga kemikal na makakatulong sa pagsira at pagtunaw ng mga mantas sa ngipin

Ang ibang pampaputi na toothpaste naman ay naglalaman ng kemikal na asul na covarine na dumidikit sa ibabaw ng mga ngipin at nagbibigay ng ilusyon na magmumukang nabawasan ang pagkadilaw. Kung ginagamit ito ng dalawang beses sa isang araw, ang pampaputi na toothpaste ay aabutin ng dalawa hanggang anim na linggo para magmukhang mas maputi ang mga ngipin. Mag-ingat sa paggamit at sundin ang tagubilin ng mga manufacturer. Ang labis na paggamit nito ay makasisira sa enamel ng ngipin sa paglipas ng panahon. Tandaan din na ang isang pampaputing toothpaste ay hindi makapagpapabago ng natural na kulay ng iyong mga ngipin.

You can begin by avoiding some habits that can affect the color of your teeth. For example, if you're quaffing red wine and black tea, or smoking cigarettes or cigars, expect the results to show up as not-so-pearly whites. Other culprits to blame for dingy teeth include colas, gravies, and dark juices. Hence, minimize the use or intake of substances that can possibly stain your teeth. You can also eat 'detergent foods' - foods that are firm or crisp help clean teeth as they're eaten. One of these is apple (otherwise known as nature's toothbrush); other choices include raw carrots, celery, and popcorn. For best results, make 'detergent' foods the final food you eat with your meal if you know you won't be able to brush your teeth right after eating.

Ibang pampaputi ng Ngipin
Maraming mga produkto ngayon na pampaputi ng ngipin, kasama na dito ang pampaputi na toothpaste, over the counter na pangmumog, mga strips, at iba pang mga pampaputi na maaaring makuha sa dentist. Kadalasang kailangan na ng tulong ng dentista ang mga malalalim na mantsa ng ngipin. Ito mga maaaring gamitin pampaputi ng ngipin:
· Pampaputing gels at strips. Ang whitening gel ay peroxide-based na pinapahid direkta sa ngipin gamit ang sipilyo. May mga tagubilin na kailangang ipahid ng dalawang beses kada araw sa loob ng 14 na araw. Ang strips ay manipis na halos di nakikita at nababalutan ng peroxide-based na pampaputi. Nakalagay ito ng mga 30 minuto sa loob ng 14 na araw. Mapanpansin ang paunang resulta matapos ang ilang araw.

· Pampaputi na pangmumog. Ginagawa nitong sariwa ang hininga at tumutulong para mabawasan ang plaque o dumi na nakadikit sa ngipin at tumutulong bawasan ang sakit ng gilagid. Ang mga produkto na ito ay nagtataglay ng hydrogen peroxide na nagpapaputi ng ngipin. Minumumog ito sa loob ng bibig ng 60 segundo bago magsipilyo ng ngipin. Ayon sa manufacturer ng mga ito, aabuting ng 12 na linggo bago may makitang resulta.

Aside from the practices mentioned above, you can also try making some home remedies such as a scrub made of strawberry, salt and baking soda.Strawberries are high in Vitamin C, which can help break-down plaque that is causing your teeth to look yellow. It also has an enzyme called malic acid, which may help to remove surface stains. The salt acts as an abrasive portion of the paste, physically scrubbing away stain-causing gunk, and the baking soda is an extra touch that you can choose to leave out if you’d prefer.

Natural Home Remedies
Para makatipid at hindi gumastos, maraming pinipili pa rin ang home remedy sa pampaputi ng ngipin. Ginagamit ang baking soda at sipilyo para paputiin ang mga ngipin. Ang mga pagkain din kagaya ng celery, apple, pear at carrots ay nagpapadami ng produksyon ng laway na nakatutulong hugasan ang mga naiwang pagkain sa ngipin. Ang pagnguya ng walang asukal na gum ay nakapagpapalinis at nagpapalaway din. Ang bonus mula sa laway ay ang pagneutralize ng asido na sanhi ng pagkabulok ng ngipin.

Mahalagang iwasan ang mga bagay na nakakamantsa ng ngipin upang matulungan ang pagputi ng mga ito gamit ang mga pampaputing paraan. Ang mga dapat iwasan para maiwasan ang paninilaw ng ngipin ay ang mga sumusunod:

· Iwasan ang paninigarilyo. Nagdudulot ang tabako ng mantsang kulay tsokolate na pumapasok sa pagitan at maliliit na mga butas ng ngipin. Ang mga mantsang galing sa tabako ay mahirap alisin gamit ang sipilyo lamang. Ito ay dahilan din ng mabahong hininga at sakit sa gilagid tulad ng gingivitis.

· Iwasan ang mga pagkaing nakakapanilaw ng ngipin. Ang mga pagkaing nakakamantsa ng puting damit ay nakakamantsa din ng ngipin ayon sa mga dentista. Halimbawa, ang kape ay nakakamantsa ng ngipin. Ang tea, fruit juice at dark soda ay nakakamantsa din ngunit mabagal at mapapansin lamang habang nagkaka-edad.

Lastly, before you take any action to bleach your teeth, may it be by using over-the-counter products or natural remedies, it is best to consult your dentist because not all teeth react to whitening the same way. Some types of dental work (like caps, crowns, and veneers) don't take to lighten because peroxide can't penetrate them. Stains caused by antibiotics, like tetracycline, are also tricky, because they can occur in the layers inside the tooth, which brighteners can't reach. Your dentist will be able to advise you about the best method for you.

About the author

Dr. Ed Santos

My uncles and aunts were pediatricians and family physicians, so I had an inkling that I would do primary care. So at a young age, I dreamt of becoming a physician.
Profession: Family Medicine
Saudi Arabia , Jeddah
 

 

The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)