Ang paglanghap ba ng usok ng sigarilyo sa iba ay nakakasanhi ng hika o asthma? Exposure secondhand smoke, cigarette triggers, smoking pipe, substances

Cristeena Quirino
is a Legal adviser in Canada

Ang paglanghap ba ng usok ng sigarilyo sa iba ay nakakasanhi ng hika o asthma?


Topic: Can inhaling second hand smoke lead to asthma?


The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately.

 

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
Dr. Ed Santos
is a Medical expert in Saudi Arabia
Oo, may mga ebidensya na ang “passive smoking” kung tawagin ay nakakasanhi ng asthma at iba pang problema sa baga ng mga bata.
Ang “passive smoking” ay nagaganap kapag nalanghap mo ang usok ng sinisigarilyo ng ibang tao. Ang passive smoking ay masama para sa lahat at lalo na sa mga bata. Habang lumalaki ang mga bata, ang kanilang baga ay nagde-develop pa at napaka-sensitibo sa air pollution. Ang mga sanggol ay apektado rin ng paninigarilyo kahit nasa sinapupunan pa sila.
May pagsasaliksik nagsasabi na ang exposure sa tobacco smoke ay nagpapataas sa tsansa na magka-asthma ang iyong anak at magdala ng asthma attacks. Sa mga batang hindi pa ina-asthma, mas pinapagrabe ng sigarilyo ang kanilang mga sintomas.
Ang pinaka-maiging gawin – mayroon mang asthma o wala ang bata – ay dapat ilayo ang bata sa mauuusok na lugar. Kung mayroon kang mga anak o nagbubuntis, pag-isipang tumigil na dito. Ang iyong doktor ay mayroong maipapayo sa iyo tungkol sa pagtigil sa bisyo.
Kung hindi ka pa handang tumigil sa paninigarilyo, lumayo na lang muna sa kanila habang naninigarilyo. Manigarilyo sa labas imbes na sa loob ng bahay. Ang usok ng sigarilyo ay matagal na nawawala sa kwarto kahit pa matagal ka nang natapos manigarilyo kaya siguradong malalanghap ito ng iyong mga anak. Kapag naman mahabang oras na kapiling mo ang iyong pamilya tulad ng holiday, subukang gumamit ng nicotine gum o nicotine patches, o ibang mga nicotine replacement products (para mabawasan ang pananabik sa sigarilyo).
Kung meron kang mga tanong ukol sa passive smoking at asthma, makipag-usap sa iyong doctor.

About the author

Dr. Ed Santos

My uncles and aunts were pediatricians and family physicians, so I had an inkling that I would do primary care. So at a young age, I dreamt of becoming a physician.
Profession: Family Medicine
Saudi Arabia , Jeddah