Hernia, Luslos, Tampayak: Lunas, Gamot, Sanhi, Sintomas

Dr. Arvin Ramos
is a Medical expert in United Arab Emirates

Ang luslos ay nangyayari kung ang malambot na tisyu - karaniwang parte na nagbabalot sa mga laman-loob ng katawan - ay umuusli sa isang mahinang lugar sa mga kalamnan ng tiyan. Ang nagreresultang bukol ay masakit, lalo na kapag umuubo, yumuyuko o nagbubuhat ng mabigat na bagay. Ang luslos ay hindi mapanganib. Subalit hindi ito nawawala ng kusa at maaaring makamatay. Sa kadahilanang ito, ang iyong doktor ay maaaring magrekomenda ng operasyon upang maayos ang isang luslos na kumikirot o lumalaki. Ang pagsasaayos sa luslos ay karaniwang nangangailangan ng operasyon.

HerniaLuslostampayaklamanloobusli

Sanhi / Hinungdan, Causes

Maraming klase ang luslos. Ang mga ito ay ang "Hiatus o diaphragmatic", "Inguinal o groin", "umbilical", "incisional", "femoral", at "paraesophageal". Ang sanhi ng ilang luslos ay hindi madaling mabatid subalit marami ang nagmumula sa mataas na presyur sa loob ng tiyan, mahinang parte sa kalamnan, o kombinasyon ng dalawa. Sa mga nakatatanda, ang luslos ay maaaring mangyari sa mga buntis at labis na matataba dahil sa mataas na presyur sa tiyan. Sa mga kalalakihan, ang tinatawag na "inguinal hernia" ang karaniwang nangyayari sa singit na parte ng kalalakihan. Ito ay kung saan ang mga ugat at parte ng bayag ay dumadaan patungo sa tiyan at patungo ulit sa "scrotum". Dahil sa kahinaan ng kalamnan ng tiyan, kung minsan ay may parte ng bituka na napapasuot sa daanan ng mga ugat na para sana sa mga ugat ng bayag.


Sintomas, Symptoms, Mga Balatian

Maraming luslos ang walang pinepresentang problema, maliban sa pagkakaroon ng bukol na hindi sumasakit. Ngunit ang ibang luslos ay maaaring magdala ng hindi magandang pakiramdam na mas pinapalala kapag nakatayo o nagbubuhat ng mabibigat na bagay. Malimit na nangyayari na ang karamihan sa mga pasyente ay nagtutungo sa doktor kapag mayroon nang sugat o may lumalaking bukol. Kailangan ng agarang medikal na atensyon ang isang luslos na nagbibigay ng biglaang sintomas sa tiyan tulad ng pananakit, nasusukang pakiramdam, at pagsusuka. Sa ganitong mga pagkakataon, ang luslos ay matigas at masakit hawakan at hindi na kayang ibalik pa sa tiyan.


Paano lunasan ang luslos? / Unsaon pagtambal ang luslos?

Sa mga sanggol, ang luslos sa pusod ay maaaring mawala ng kusa sa loob ng apat na taon kung kaya ay hindi na kakailanganin pa ang operasyon. Para sa iba pang klase ng luslos, ang konbensyonal na lunas ay ang pagsasaayos sa luslos na tinatawag na "herniorrhaphy". Isang posibilidad na mabuhay na mayroong luslos at ito ay oobserbahan lamang. Ang malaking gambala sa ganitong paraan ay maaaring ang nakausling parte ng katawan ay masakal (o mawalan ng pinagkukunan ng dugo), at sumusunod dito ang impeksyon at pagkamatay ng parte na iyon ng katawan. Ang isang "nasakal" na luslos o "strangulated hernia" ay maaaring magresulta sa "intestinal obstruction" o pagkakaroon ng bara sa bituka na nagdudulot para ang tiyan ay lumaki. Ang ganitong pangyayari ay maaari ring magdala ng pagkabutas ng mga bituka, pagbaba o pagkawala ng "blood pressure", o kaya ay pagkamatay.


Medication, Treatment: Mga lunas sa luslos kahit nasa bahay ka lang. / Tambal sa luslos maski naa ra ka sa balay.


Ang lunas para sa luslos ay karaniwang nangangailangan ng operasyon kapag sila ay malalaki na at kumikirot. Ang operasyon kasi ay tumutulong sa mahihinang kalamnan sa tiyan na maging mas matibay at sinasara rin ng operasyon ang anumang mga butas-butas sa tiyan. Pinapayuhan ang lahat na kumunsulta sa doktor kapag may napansing sintomas ng luslos. Bagamat may mga natural na pamamaraan upang malunasan ang sintomas ng luslos, mas maigi pa ring sumailalim sa tradisyonal na lunas at ito ay ang operasyon. Ilan sa mga matatagpuan sa tahanan na sinasabing lunas sa luslos ay ang marahan na pag-eehersisyo ng mga kalamnan ng tiyan. Kailangan ring hindi masyadong magpa-apekto sa "stress". Para sa kumikirot na luslos, ang paglalagay ng malamig na tuwalya sa apektadong parte ay epektibo. Iwasang maglagay ng init sa luslos. Magsuot ng hindi masyadong masisikip na mga damit. Iwasang kumain ng sobra-sobra. Iwasan ang sobrang pag-inom ng alak.

About the author

Dr. Arvin Ramos

Profession: Dermatologist
St. Luke's Medical Center
Office Address: E. Rodriguez
United Arab Emirates , Abu Dhabi

The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately.

 

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.
Ang luslos ay isang sakit na hindi dapat minamaliit. Isa ako sa personal na nakaranas ng hagupit nito nang ang aking maliit na kapatid ay binawian ng buhay dahil sa luslos. Walang sakit na diramdam ang aking kapatid pagkapanganak sa kanya subalit ng dumating na magpipitong-buwang gulang na siya, bigla na lamang siyang umiiyak sa hindi namin malamang kadahilanan. Matapos ang tests at iba pang mga eksaminasyon, nalamang meron siyang luslos. Balak sana siyang operahan ngunit sa kadahilanang, napakahina pa niya para sa operasyon ay hindi na naagapan pa ang kanyang luslos na nagdulot na bawian siya ng buhay. Kung kaya naman, hindi dapat pinag-wawalang-bahala ang luslos. Sa unang pagkakataon pa lang na mabatid ang pagkakaroon nito ay tumungo kaagad sa doktor para sa payong medikal.