Nephrotic Syndrome: Problema sa bato, kidney, sobra protina ihi, Symptoms, cure, causes, treatment

Dr. Arvin Ramos
is a Medical expert in United Arab Emirates

Ano ang “Nephrotic Syndrome”? / Unsa ang “Nephrotic Syndrome”?


Ang “Nephrotic Syndrome” ay isang problema sa “kidney” o bato na nagdudulot sa iyong katawan na maglabas ng sobra-sobrang protina sa iyong ihi. Ito ay karaniwang sanhi ng pagkasira ng maliliit na grupo ng “blood vessels” o ugat sa iyong bato na siyang nagsasala ng mga basura at sobrang tubig sa iyong dugo. Ito ay umaapekto sa mga matatanda at bata, babae man o lalaki sa kahit anong lahi. Sa kabuuan, sa isang malaking bansa, may 26 na miyong katao ang dumaranas ng “Chronic Kidney Disease” at ang “Nephrotic Syndrome” ang siyang pinaka-karaniwang klase. Tinatayang 5 sa kada 100,000 bata ang napagkaka-alamang may “Nephrotic Syndrome” kada taon at 15 sa bawat 100,000 bata ang namumuhay na meron ito sa kasalukuyan.

Nephrotic syndrome is a disorder in the kidneys that causes the person’s body to excrete too much protein in one’s urine. Nephrotic syndrome is frequently caused by damage to the clusters of small blood vessels in your kidneys which filter your blood from wastes and excess water. Nephrotic syndrome results to swelling (edema), particularly in the ankles and feet, and increases the risk of other health problems. Treating the underlying condition that's causing it and taking medications include the treatment for nephrotic syndrome. It also increases your chance of getting infections and forming blood clots.


Bakit tayo nagkaka-“Nephrotic Syndrome”? / Ngano makakuha man ta ug “Nephrotic Syndrome”? Causes


Ang “Nephrotic Syndrome” ay karaniwang dulot ng pagkasira sa grupo ng maliliit na ugat (glomeruli) sa iyong bato. Ang “glomeruli” ang siyang nagsasala sa dugo habang dumadaan ito sa bato, na naghihiwalay sa mga bagay na kinakailangan pa ng katawan mula sa mga patapon na. Ang malusog na “glomeruli” ay responsible sa pag-iimpok sa mga protina sa dugo (ang karamihan ay tinatawag na “albumin”) – na kinakailangan ng katawan upang mapanatili ang tamang dami ng likido sa katawan – mula sa paglabas sa ihi. Kapag nasira, ang “glomuruli” ay hinahayaang tumakas ang sobrang protina sa dugo na lumabas sa katawan, na siyang tinaguriang “Nephrotic Syndrome”.

Maraming sakit at kondisyon ang maaaring magdulot ng pagkasira ng “glomeruli” na maaaring makapagdala ng “Nephrotic Syndrome” tulad ng:

· “Minimal change disease”. Ang siyang pinaka-karaniwang dahilan ng “Nephrotic Syndrome” sa mga kabataan, ay nagre-resulta sa hindi normal na paggawa ng bato ng kanyang mga tungkulin. Subalit kung ini-eksamin ang bato mula sa “microscope” ay normal o halos normal ito kung tingnan.

· Ang iba pang karaniwang sakit na nagdudulot ng “Nephrotic Syndrome” ay ang “diabetic kidney disease”, “Systemic Lupus Erythematosus”, nagbarang malaking “clot” ng dugo sa bato, at pati na “heart failure”.


A number of different disorders can cause Nephrotic Syndrome. and can cause diffuse damage to the glomeruli and can ultimately lead to Nephrotic Syndrome. Nephrotic syndrome is brought about by different disorders that damage the kidneys. This damage leads into the release of too much protein in the urine. Affected children have as the most common cause. Among adults, the most common cause is . Nephrotic syndrome can also occur from: cancer; diseases such as , , , and ; genetic disorders; immune disorders; infections (such as hepatitis, strep throat or ); use of certain drugs. It can occur with kidney disorders such as focal and ; ; and mesangiocapillary glomerulonephritis. All age groups may be affected by Nephrotic Syndrome. In children, it is most common between ages 2 and 6. Males are more often affeted than females.


Ang iyong mga dadanasin kapag meron kang “Nephrotic Syndrome”. / Ang imong mga balatian kung naa kay “Nephrotic Syndrome”, symptoms

Ang mga sintomas ng “Nephrotic Syndrome” ay ang sumusunod:


· Pamamaga, particular sa palibot ng mata at ng iyong bukong-bukong at mga paa

· Mabulang ihi, na maaaring dulot ng sobrang protina sa ihi

· Pagbigat ng timbang dahil sa sobrang tubigs sa katawan

· “Hypertension” o mataas na “blood pressure”

· “Hypoalbuminemia” o mababang antas ng “albumin” na protina sa dugo

· “Hypercholesterolemia” o karaniwang mataas na antas ng kolesterol sa iyong dugo


The common signs and symptoms of Nephrotic syndrome include: foamy urine, fatigue and weakness, swelling (edema) around the eyes, feet, hands and abdomen, loss of appetite, weight increases due to fluid retention, high protein levels in the urine and low protein levels in the blood. As the condition progresses there may be: susceptibility to infectious diseases due to an impaired immune system, an increased risk of forming blood clots (thrombosis), muscle wasting (due to the loss of protein), malnourishment, weakening of the bones, abnormally low or abnormally high blood pressure, high blood cholesterol levels, kidney failure.


Gamot o Lunas / Tambal, Remedies, Cure, Medicine


Ang paglunas sa “Nephrotic Syndrome” ay nangangailangan ng paglunas sa anumang sakit na maaaring nagsasanhi ng dito. Ang iyong doktor ay maaari ring magrekomenda ng mga gamot na maaaring magkontrol sa mga sintomas o komplikasyon. Ang mga medikasyon ay ang sumusunod:

· Gamot para sa blood pressure. Ang mga gamot na kung tawagin ay “angiotensin-converting enzyme inhibitors” ay nagpapababa sa blood pressure at nagpapababa rin sa dami ng protina na lumalabas sa ihi.

· Mga pampaihi. Ang mga pampaihi na gamot ay tumutulong sa pagkontrol ng pamamaga sa pamamagitan ng pagpaparami ng tubig na pinapalabas ng bato.

· Medikasyon na nagpapababa ng kolesterol. Halimbawa sa mga gamot na ito ay ang atorvastatin, rosuvastain, simvastatin at marami pang iba.

· “Blood thinners”. Ang mga gamot na ito na tinatawag na “anticoagulants” ay tumutulong pagpapababa ng abilidad ng iyong dugo na mag-clot at nag-iiwas rin sa tsansa na magkaroon pa ng clots.


Home Remedies at Prevention / Unsaon paglikay ug mga mabuhat sa balay


Ang pagbabago sa iyong diet ay maaaring makatulong sa iyo upang maka-adjust ka sa pagkakaroon ng “Nephrotic Syndrome”. Ang iyong doktor ay maaari kang isangguni sa isang dietician upang inyong mapag-usapan kung ano ang pwedeng kainin upang hindi magkaroon ng komplikasyon. Ang dietician ay maaaring magrekomenda na ikaw ay kumain ng sapat na protina, bawasan ang pag-ubos ng matataba at makokolesterol, kumain ng mababa sa asin upang mabawasan ang pamamaga.


The goals of treatment are relief from symptoms, prevention of complications, and delaying . Controlling nephrotic syndrome involves treating the disorder that is causing it. You may need treatment for life. Treatments include keeping the blood pressure at or below 130/80 mmHg to be able to delay kidney damage. The medications often used are Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors or angiotensin receptor blockers (ARBs). ACE inhibitors may also help decrease the amount of protein lost in the urine. You may take corticosteroids and other drugs that suppress or quiet the immune system. Treating high cholesterol can also help to reduce the risk of heart and blood vessel problems. A low-fat, low-cholesterol diet is usually not very helpful for people with nephrotic syndrome. It should be coupled with medications to reduce cholesterol and triglycerides (usually statins). A low-salt diet may help with swelling in the hands and legs. Diuretics may also help with this problem. Low-protein diets may be helpful. Eating a moderate-protein diet (1 gram of protein per kilogram of body weight per day) is suggested. You may need supplements if nephrotic syndrome is long-term and not responding to treatment. Blood thinners may be needed to treat or prevent blood clots.About the author

Dr. Arvin Ramos

Profession: Dermatologist
St. Luke's Medical Center
Office Address: E. Rodriguez
United Arab Emirates , Abu Dhabi

The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately.

 

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
Edna Berte
is a None in the Philippines
Dr. Arvin Ramos,
ask ko lang po sana doc kung saan nakukuha ang sakit na nephrotic syndrome?
Edna Berte
is a None in the Philippines
i have a family friend n dinapuan po ng ganitong karamdaman at hindi n po alam ng family nya kung paano at saan siya ipapagamot. malaki laki na din po ang nagagastos ng family nya. sana matulungan po ninyo ako n malaman kung pano o bakit ba siya nagkaroon ng ganitong sakit. maraming salamat po.
wait ko ang inyong kasagutan.