Organ Donasyon: Transplant Atay, Bato, Lapay, Baga, Puso, Mata

Dr. Jen Cruz
is a Medical expert in United States

Ang organ donation ay isang proseso kung saan ibinibigay ng isang tao (donor) ang isang bahagi ng kanyang katawan sa iba (recipient) upang palitan ang nasirang organ o dugtungan ang buhay ng kanyang kapwa. Maaaring maging donor ang isang buhay o patay at ibigay ang kanyang bato, lapay, atay, baga at puso. Sa kabilang dako, ang mga pasyente namang nangangailangan ng organ na wala pang nakukuhang donor ay kailangang maghintay. Ang pangalan ng recipient ay inilalagay sa isang talaan at ang karapatang mauna ay ibinibigay batay sa tissue match, blood type, tagal ng paghihintay, kalagayan ng kalusugan at kalubhaan ng karamdaman ng pasyente (para sa mga nangangailangan ng puso, atay at baga). Hindi dahil mayaman ang isang tao ay nangangahulugang siya ang mauuna sa talaan.


Kaugnay nito, makatutulong din kung malalaman natin ang batayan upang masabing maaaring magbigay ng organ ang isang tao. Una, maaaring maging donor ang isang tao kahit na ano pa ang kanyang edad subalit ang mga may edad na 18 pababa, ay kailangang kumuha ng pahintulot mula sa kanilang magulang o taga-gabay. Kung ang organ naman ay manggagaling sa isang patay, kailangan muna itong suriin at matiyak na ito ay hindi galing sa pasyenteng may HIV o iba pang malubhang impeksyon at kanser na kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Maaari ring ilagay mo sa iyong driver's license kung anong organ ang nais mong ibigay kung sakaling ika'y maaksidente at hindi na maisasalba ang buhay.


Bukod dito, maaari ring magkaroon ng pangamba ang isang donor tungkol sa kanyang kalusugan matapos niyang maibigay ang kanyang organ. Bago sumailalim ang isang tao sa organ donation, isang pagsusuri ang isasagawa ng mga doktor upang matiyak na wala itong magiging masamang epekto sa kanyang kalusugan. Hindi rin dapat mangamba ang donor tungkol sa mga gastusing pang-medikal sapagkat ang recipient o ang kanyang health insurance ang inaasahang magbabayad nito.Tunay na ang pagbibigay ng organ ay isang mabigat na pagpapasya sapagkat nariyan ang pangamba natin na maaaring malagay sa panganib ang ating buhay. Subalit ano nga ba ang makukuha natin sa pagbibigay ng isang bahagi ng ating katawan? Tiyak na hindi ito salapi sapagkat ang pagtanggap ng kabayaran para sa organ donation ay labag sa batas. Marahil ang pakiramdam na nakapagligtas o nakatulong ka upang mapahaba ang buhay ng iba maging siya ay iyong anak, asawa, magulang, ibang kamag-anak o isang di-kilalang tao na nais pang mabuhay at makasama ang kanyang pamilya, ang siyang nakapagbibigay ng tunay na kasiyahan.

About the author

Dr. Jen Cruz

U.S. trained General Practice Family Doctor. Has additional qualifications in ultrasound, emergency medicine, and traumatology.
Profession: Family Medicine
Private practice
United States , California , San Francisco

The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately.

 

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)