Paano magtanong ng magkano presyo? Ano katumbas ng pera ng Japan Hapon?

anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.

Ang pera ng Japan ay tinatawag na yen (円, en). Ang isang yen ay katumbas ng 100 sen. Ngunit ang sen ay hindi na karaniwang ginagamit sa pang-araw araw, maliban na lang sa mga presyo sa stock market. Ang perang papel ay kadalasang nasa mga halagang 1,000 yen, 2,000 yen (ngunit napakabihira lang nito), 5,000 yen at 10,000 yen. Ang mga barya naman ay nagkakahalagang 1 yen, 5 yen, 10 yen, 50 yen, 100 yen at 500 yen. Ang pekeng pera ay hindi problema sa Japan.

Ang mga pera mula sa ibang bansa ay kadalasang hindi tinatanggap sa labas ng mga pangunahing internasyonal na mga paliparan.

Paano magbayad sa Hapon? Paraan ng pagbabayad sa Japan

Ang Japan ay kilala bilang isang cash-based society, ngunit dahil sa pagbago ng panahon, may mahalagang pagbabago sa pagdami ng mga tumatanggap ng ibang uri ng bayad. Heto ang iba’t-ibang mga paraan para magbayad sa Japanese o hapon, na maaari mong gamitin kapag bumisita ka sa Japan:

Cash

Cash pa din ang mas gustong paraan ng pagbabayad ng karamihan, lalo na kung maliliit lang naman na halaga ang kailangan. Ang malalaking mga perang papel ang kadalasang ginagamit sa Japan; malabong may magalit sa’yo kung gumamit ka ng 10,000 yen na perang papel para bayaran kahit ang mga mumurahing mga bagay, ngunit mas mabuti ang mas maliliit na halaga para sa bayad sa taxi, maliliit na mga tindahan, templo at mga shrines. Mas dumadalang ang mga tumatanggap sa credit card sa mga maliliit na syudad at bayan, kaya pinapayuhang magdala ng cash kapag bumibisita sa mga probinsya.

Ang cash ay kadalasang tanging paraan para magbayad sa mga maliliit na entrance fee sa mga panturistang lugar at sa mga maliliit na kainan at tindahan. Karamihan ng mga lockers din ay nagangailangan ng barya. Maghanda ng barya kapag ikaw ay sasakay sa bus at mga trams. Kadalasang hindi tumatanggap ng mga baryang papel na hihigit sa 1000 yen ang mga bus, at wala ding panukli ang driver. Ang mga vending machine naman ay kadalasang tumatanggap ng 10, 50, 100 at 500 yen na barya at 1,000 yen na perang papel. Ang mga mas bagong machine ay tumatanggap din ng 5,000 at 10,000 yen na mga papel.

Credit/Debit Cards

May kaunting pagtaas sa paggamit ng mga credit at debit cards, lalo na sa mga malalaking syudad. Karamihan sa mga hotel ay tumatanggap ng credit card bilang kabayaran, pati na rin mga department stores, katamtaman hanggang high end na mga kainan, mall at mga tindahan. Dagdag pa, marami nang mga estasyon ng tren, convenience store, supermarkets, chain restaurants at boutiques na tumatanggap sa mga ito.

IC Cards

Ang mga IC cards tulad ng Suica at Icoca ay mga stored value card na maaaring lagyan ulit ng laman. Ito ay karaniwang ginagamit bilang pambayad sa pamasahe sa mga bus at tren. Ang mga IC cards ngayon ay maaari na ding gamitin bilang pambayad sa mga dumadaming tindahan at kainan, lalo na sa mga malapit sa estasyon ng tren, sa mga convenience stores, chain restaurants at sa maraming mga vending machines at mga lockers sa malalaking syudad.

 

Paano makukuha ang iyong Yen

Ngayong nakita niyo na ang karaniwang paraan ng pagbayad sa Japan, may ideya ka na kung paano ka maghahanda ng pera para sa iyong pag-alis. Cash ang pinakamainam dahil tinatanggap ito sa lahat ng sitwasyon, ngunit mas madali din ang gumamit ng credit card bilang pamalit sa ilang mga lokasyon. Madalang ang nakawan sa Japan, kaya kung pagdadala ng malalaking halaga ng pera ang inaalala mo, mas hindi problema ang seguridad kumpara sa aksidenteng pagkawala ng pera mo. Heto ang paraan para makuha ang iyong yen:

Currency Exchange

Sa Japan, ang pagpapalit ng pera ay karaniwang ginagawa ng mga bangko, tanggapan ng koreo o post office, ilang mga malalaking hotel at mga lisensyadong money changer na kalimitang nakikita sa mga international airports.

Kung magpapapalit ka man ng pera para sa yen bago pumasok sa Japan ay depende sa perang hawak mo. Halimbawa, ang US dollar ay isang napakamahal na currency sa Japan at dahil dito ay mas makakabuti kung magpapapalit ka ng iyong dolyar sa yen pagdating mon a ng Japan. Sa kabilang bahagi naman, sa ilang mga bansa sa Southeast Asia, napaka competitive ng foreign exchange market at mas maliit ang kaltas ng mga money changer kaya mas mainam magpapalit bago pumasok ng Japan. Para sa pangkalahatang pagkukumpara, tignan ang mga rates sa Narita Airport.

Pag withdraw sa ATM

Maraming mga ATM sa Japan ang hindi tumatanggap sa mga cards na naissue sa labas ng Japan. Ang tanging exception lang ay ang mga ATM na makikita sa higit sa 20,000 post offices at 10,000 7-Eleven na convenience stores sa buong bansa. Ang mga exchange rates ng mga atms ay karaniwang napaka competitive, ngunit ang singil para dito ay depende sa card na hawak mo. Magtanong muna sa iyong bangko bago ang iyong trip.  Tandaan na maraming mga ATM sa Japan ang out of service tuwing gabi at ang iba ay hindi available tuwing sabado at linggo.

Traveler’s Check

Ang mga Traveler’s Check (T/C) ay karaniwang mas maganda ang exchange rate kumpara sa dalawa.

Ang problema lang ay ang pagkuha nito mula sa iyong sariling bansa bago ka maglakbay at ang paghanap ng lugar para ipapalit ito pagdating mo ng Japan. Kung ikaw man ay makakakuha ng mas malaking pera ay depende sa currency ng iyong pinanggalingang bansa at kung ang iyong bangko ba ay sisingil para bigyan ka ng cheke.

Tandaan na ang mga T/C ay tinatanggap lamang sa iilang mga currency sa Japan. Ang mga international airports at pangunahing mga bangko ay kadalasang mga lugar na pwede mong ipapalit ang iyong T/C para sa yen. Tignan ang published rates ng Narita Airport para sa mga currency na tinatanggap nila.

 

Paano sabihin “Magkano ito?” o “How much does this cost?” sa Hapon?

Ang Japan ay isang paraiso para sa isang mamimili. Mula sa mga tindahan ng electronics hanggang sa mga kakaiba at nakakatuwang mga bagay, may bagay na talagang para sa iyo sa Japan.

Ngunit ano ang gagawin mo kung may makita kang bagay na walang nakalagay na presyo?

Para sa mga sitwasyong ito, kailangan mong matutong magtanong ng “Magkano ito?” sa Japanese!

Ang pinakamadaling paraan para malaman ang presyo ay ituro ang bagay at sabihin ang - Ikura desu ka? (ee-ku-rah des ka)

Sa madaling salita ay nagtatanong ka kung magkano ito.

Ngayon, kung gusto mo namang maging maspormal, sa halip na ituro ito, maaari mong sabihing: “Magkano iyon?”

Ang mga Hapon ay gumagamit ng tatlong magkakaibang salita para mailarawan ang mga bagay depende kung ito ay malapit sa iyo, mas malapit sa taong tinatanong mo, o malayo sa inyong dalawa.

Para sa mga bagay na malapit sa’yo, gamitin ang salitang Kore (koh-ray)

Kung mas malapit sa taong kausap mo, gamitin ang Sore (soh-ray)

Kapag malayo sa inyong dalawa, gamitin ang salitang Are (ah-ray)

Ngayon ang pangungusap na “Magkano ito?” ay magiging “Kore wa ikura desu ka?” o “Sore wa ikura desu ka?”

Ang “Magkano iyan” ay nagiging “Are wa ikura desu ka?”

 

Halimbawa, kapag ikaw ay nasa street market at gusto mong maghanap ng damit na gusto mo, maaari mong tanungin ang tindera ng “Kono shatsu wa ikura desu ka?” (“Magkano ang damit na ito?”). Ngunit kung hindi mo alam ang salita, pwede mo lang ituro ang tshirt at sabihing “Ikura?” at ang tinder ay maiintindihan agad na gusto mo malaman ang presyo.

 

Ano ang iba pang paraan ng pagtanong sa hapon?

Dare (dah-reh) (Sino)

Nani (nah-nee) (Ano)

Itsu (ee-tsoo) (Kailan)

Doko (doh-koh) (Saan)

Dôshite (dohh-shee-tay) (Bakit)

Dô (dohh) (Paano)

Ikaga (ee-kah-gah) (Paano) Mas magalang.

Ikura (ee-koo-rah) (Magkano? Ilan?)

Dore (doh-reh) (Alin?)

Sa Japanese, ang lahat ng mga tanong sa Japanese ay nagtatapos sa “ka”. Heto ang ilang paraan para mailagay ang mga tanong na ito sa tamang pangungusap.

Ano hito wa dare desu ka. (Sino ang taong iyon?)

Kore wa nan desu ka. (Ano ito?)

Are wa nan desu ka. (Ano yang andiyan?)

Are wa Fujisan desu ka. (Yan ba ang Mount Fuji?)

O-namae wa nan desu ka. (Ano ang pangalan mo?)

Otearai wa doko desu ka. (Nasaan ang banyo?)

Dochira kara kimashita ka. (Taga saan ka?)

Tanjôbi wa itsu desu ka. (Kailan ang iyong birthday?)

Itsu ikimasu ka. (Kailan ka pupunta [doon]?)

Nan-ji ni shimarimasu ka. (Anong oras kayo nagsasara?)

Densha wa nan-ji nidemasu ka. (Anong oras umaalis ang tren?)

Chekkuauto wa nan-ji desu ka. (Kailan ang oras ng checkout?)

Kore wa ikura desu ka. (Magkano ito?)

Ngayon paano kung hindi mo maintindihan ang sinasabi ng tao sa Japanese kapag sumagot sila sa tanong mo? Napakahalagang tanong iyan. Kaya tuturuan ko kayo kung paano sabihing “Maaari mo bang isulat ang sagot?” Ang rason kung bakit mo ito ipapasulat ay dahil kahit na hindi marunong mag Ingles ang karamihan sa mga Hapon (o baka nahihiyang sumubok), karamihan sa kanila ay marunong magsulat ng presyo sa Roman numerals.

Kaya para pakiusapan silang isulat ang presyo, sabihin mong “Kami ni kaite kudasai” (kah-me nee ka-ee-tay ku-da-sai)

Ang ibig sabihin ng kami ay papel (ibigkas ito nang tulad sa pagsabi mo ng kami sa kamikaze)

Kaite naman ay nangangahulugang isulat at ang kudasai ay please. So sa makatuwid, sinasabi mong “Pakisulat sa papel”

Bahala ka nang maghanap ng papel at ballpen para dito.

 


The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)

Disclaimer: The materials on the Buhay OFW Website are for general information purposes only and should not be construed as religious advice, spiritual advice, opinion or any other advice on any specific facts or circumstances. Readers should not act or refrain from acting upon this information without seeking professional advice. Transmission of information on or by use of this Website is not intended to create, and receipt does not constitute, a client relationship between the sender and receiver. Photographs and other graphics used on this website may be for dramatization purposes only, and may include models or stock photos. Likenesses do not necessarily imply current client, membership, partnership or employee status.