Paano po bang gagawin ang aking ina ay mga kapatid sa nanay, ngayon po ay nakatira kami sa lupa na nakapangalan sa nanay nila nung nalaman na ipapaayos ang bahay?

anonymous
This person has chosen to hide his/her identity.

Tutol sila bagamat anak din daw sila ng kanilang nanay ngayon ay humihingi sila ng karapatan sa lupa or kapalit ay pera para mapasaamin ang lupa ngunit di naman pwede ibenta ang lupa sapagkat ito ay award na property ng GOVERNMENT. Ayaw pumayag ng aking ina na bayaran sila sapagkat problema din sa kanilang magkakapatid ang issue patungkol sa second family. Paano po ang gagawin?

 

This post has been closed for comments and replies. To ask a related or new question, please post a new question below.
Van Herrera
is a non-Filipino member from the Philippines
tutol sila bagamat anak din daw sila ng kanilang nanay ngayon ay humihingi sila ng karapatan sa lupa or kapalit ay pera para mapasaamin ang lupa ngunit di naman pwede ibenta ang lupa sapagkat ito ay award na property lamang ng GOVERNMENT. Ayaw pumayag ng aking ina na bayaran sila sapagkat problema din sa kanilang magkakapatid ang issue patungkol sa second family. Paano po ang gagawin?
Recommend Report abuse

Disclaimer: The materials available in the Buhay OFW web site are for informational purposes and not for the purpose of providing legal advice. You should contact your attorney to obtain advice with respect to any particular issue or problem. Use of and access to this Web site or any of the e-mail links contained within the site do not create an attorney-client relationship between Buhay OFW and the user or browser.

If you are a legal expert who would like to help answer questions, please register here.