Taurus Horoscope 2018: Kapalaran na naghihintay sa 2018, pag-ibig, pera at iba pa

Jerry Cua
is a Marketing Specialist in the Philippines

Taurus Horoscope 2018: Ano ang kapalaran na naghihintay sa 2018, sa buhay pag-ibig, karera, at sa estadong pinansyal?

Taurus

Ang taong 2018 ay nagtataglay na potensyal na pag-unlad sa sarili. Subalit, kailangan mong habaan ang iyong pasensya hanggang sa makamit ang inaasam na positibong resulta.

Ang posisyon ng mga planeta sa iyong kapalaran ay nangangahulugan na magiging gabay mo sa buong taon. Subalit hindi rin ito nangangahulugan na palagi itong sumasang-ayon sa iyong pabor. Maging handa sa anumang bagay lalo na may mga darating na pagsubok upang masukat ang iyong kakayahan. Ang kagandahan sa mga pagsubok na ito ay pananatilihin ang iyong mga paa na nakasayad sa lupa at maiiwasan ang pagiging mayabang. Ang planetang Saturn ay magiging paborable sa mga Taurus. Ang planetang Saturn kasabay ng planeta ng mga Taurus na Venus ay magsasalubong sa unang bahagi ng taong 2018. Kung kaya ay pinapayuhan ang mga Taurus na ibigay nang husto ang kanilang kagalingan sa mga buwan ng Enero at Pebrero upang sa gayon ay maging mapalapit ang inaasam na suwerte. May mga pagsubok na darating at matatagumpayan mo mga ito.

May tsansa na makapag-abroad ang mga Taurus sa taong 2018.

Buhay Pag-ibig

Ang pagdaan ng planetang Mars ay magiging mahalagang papel sa buhay pag-ibig ng mga Taurus. Nangangailang ng mataas na lebel ng pakikibagay upang sa gayon ay magtuloy-tuloy ang pagkakasundo ng iyong kapareha.

Ang pakikibagay ay magdudulot ng kumpyansa sa iyong kapareha. Ang posisyon ng planetang Jupiter sa ika-pitong bahay ay nangangahulugan na hindi magiging masaya ang buhay may-asawa. Kailangan mong pahalagahan at maging bukas ang isip sa sensibilidad ng iyong kapareha.

Buhay Karera

Ang posisyon ng planetang Saturn ay magbibigay lakas sa iyong karera. Magiging matagumpay ka sa iyong piniling larangan subalit kasabay nito ang mga pagsubok na darating. Huwag kang mag-alala dahil ang mga pagsubok na ito ay matatagumpayan mo. Hindi ibig sabihin nito ay kailangan mo nang maging mahinahon. Matatagumpayan mo lamang ang mga pagsubok na darating kung ito ay lubos na paghahandaan. Magdudulot ng positibong resulta kapag pinaghusayan mo ang iyong mga gawain sa unang bahagi ng taong 2018. Magbubunga ang iyong paghihirap sa dulong bahagi ng taon.

Buhay Pinansyal

Magiging magaan ang pagpasok ng salapi sa unang bahagi ng taong 2018 subalit mabilis itong mawawala kapag hindi mo ito pag-iingatan. Magiging abala ka sa pagpapaunlad sa iyong sarili upang sa ganoon ay mapabuti ang iyong estadong pinansyal. Ikaw ay makakahanap ng maimpluwensyal na tao o hindi kaya ay eksperto sa pananalapi upang mapayabong ang iyong kinikita. Ito lagi mong pagkakatandaan, huwag na huwag mamuhunan kapag mayroong na tinatawag na Mercury retrograde. Ito ay darating sa huling linggo ng Marso hanggang sa kalagitnaan ng buwan ng Abril. Pagkatapos ng Mercury retrograde, ito na ang tamang panahon upang ikaw ay mamuhunan. Magdadala rin ito ng saya at seguridad sa iyong buhay. Pilitin na mamuhunan sa panahon ng huling linggo ng Abril hanggang sa unang linggo ng Hulyo dahil magbubunga ang mga ito sa huling bahagi ng taon. Kung ikaw ay bibili ng ari-arian, gawin ito sa Disyembre 2018. Magiging matatag na ang iyong estadong pinansyal sa pagpasok ng taong 2019.

About the author

Jerry Cua

Since I was a kid, I have fascination in reading astrology materials. I am also became a resource person in my circle of friends if they want to know if their love interest is compatible to them or not.
Profession: Marketing Specialist
Philippines , Metro Manila , Quezon City

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)

Disclaimer: The materials on the Buhay OFW Website are for general information purposes only and should not be construed as religious advice, spiritual advice, opinion or any other advice on any specific facts or circumstances. Readers should not act or refrain from acting upon this information without seeking professional advice. Transmission of information on or by use of this Website is not intended to create, and receipt does not constitute, a client relationship between the sender and receiver. Photographs and other graphics used on this website may be for dramatization purposes only, and may include models or stock photos. Likenesses do not necessarily imply current client, membership, partnership or employee status.