Binat: Gaano katagal ang kailangang hintayin bago makabalik sa trabaho ang isang manggagawa matapos niyang magkasakit?

Medical Team
is a Medical expert in United States

Ang pagkakaroon ng isang marangal na trabaho at ang pagpapanatili ng magandang reputasyon ay ilan sa mga pangunahing layunin ng isang manggagawa. Dahil dito, madalas nilang pinipili ang magtrabaho ng lagpas sa oras upang magkaroon ng dagdag kita nang sa gayon ay kanilang mapunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya o makuha ang isang bagay na matagal niya nang ninanais. Subalit, higit sa lahat ng materyal na bagay na maaari nating makuha mula sa pagtatrabaho, ang mabigyan ng kaukulang pagkilala mula sa nakatataas ang siyang nakapagbibigay ng kasiyahan at tiwala sa kanilang mga kakayahan at sarili. Kaya't sa matinding pagsubsob sa trabaho, may mga pagkakataong nakalilimutan nilang bigyan ang sarili ng sapat na oras upang makabawi ng lakas na siyang maaaring magdulot ng sakit, kung hindi, baka ka mabinat.


Ang pagliban sa trabaho ay hindi kailanman nagiging madali para sa isang manggagawa lalo pa't hindi lingid sa ating kaalaman na patuloy na nagiging matindi ang kompetisyon o di kaya'y talagang kailangan pa nating magsumikap upang mapaunlad ang ating kakayahan o upang makuha ang posisyong matagal nang inaasam. Upang maisakatuparan ito, makatutulong kung malalaman natin ang mga paraan upang mabawasan ang pagod, kung paano epektibong harapin ang hamon ng napiling trabaho at ang tamang pag-aalaga sa sarili kapag nagkasakit.


Bago magpasya kung kailangang lumiban sa trabaho, nararapat nating malaman kung ang ating sakit ay nakakahawa ba o hindi, sa pamamagitan ng pagkilala sa iba't ibang sintomas na maiuugnay sa sipon, trangkaso at seasonal allergy. Isa sa mga ito ay ang pagkakaroon ng lagnat na karaniwang nakikita sa mga taong may trangkaso dulot ng virus na siyang hindi nararanasan ng mga taong may sipon o allergy lamang. Bukod dito, ang trangkaso ay maaari ring magdulot ng sakit ng ulo, matinding pag-ubo, pananakit ng kalamnan, pagtatae at pakiramdam na laging giniginaw. Ang paglabas ng mga sintomas na maaaring tumukoy sa pagkakaroon ng trangkaso ay nangangahulugang dapat manatili na lamang sa bahay upang makapagpahinga at hindi na makahawa pa.


Sa kabilang dako, dapat ding malaman kung paano ba maiiwasan ang pagkalat ng sakit. Kaugnay nito, dapat na isaalang-alang na ang influenza virus ay naihahawa sa ibang tao sa pamamagitan ng respiratory droplet kapag bumahing o umubo ang isang may sakit na hindi lalayo ng tatlong talampakan mula sa ibang tao. Maaari ring mahawa ang iba kapag nahawakan ang kamay o anumang bagay na nakontamina ng sipon o plema ng maysakit.


Kapag nawala na ang ibang sintomas, marahil ang unang nasa isip ng isang manggagawa ay ang makabalik kaagad sa trabaho. Subalit, makabubuti kung siya'y lumiban muna sa paggawa hanggang sa makamit niya ang nasasaad sa tatlong batayan: hindi kukulangin ng limang araw simula ng lumabas ang ilan sa mga sintomas, kapg hindi na siya nagkaroon ng lagnat sa loob ng 24 oras at kapag bumuti na ang kanyang pag-ubo (nabawasan ang kanyang plema at walang nararamdamang pananakit ng dibdib o hirap sa paghinga). Panghuli, ipinapayo na ang isang manggagawang posibleng mayroong trangkaso ay dapat na manatili sa bahay hanggang 24 oras matapos mawala ang kanyang lagnat at ang iba pang sintomas nito nang walang iniinom na gamot para dito. Iwasan mabinat.


Next: Binat sa bagong panganak

About the author

Medical Team

Our medical team verify the medical accuracy of the articles you read on our site. U.S. trained General Practice Family Doctor. Has additional qualifications in ultrasound, emergency medicine, and traumatology.
Profession: Family Medicine
Private practice
United States , California , San Francisco
 

 

The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)