Kabataang Nagdadalaga o Nagbibinata : Pisikal, Emosyonal Pagbabagong Nararanasan

Medical Team
is a Medical expert in United States

Ang pagdadalaga o pagbibinata ay ang panahon kung saan maraming pagbabago ang maaaring maranasan ng isang bata anuman ang kanyang kasarian. Marahil marami siyang katanungan tungkol sa mga pagbabagong ito na kinakailangang isangguni sa kaniyang mga magulang o taga-gabay. Bagama't may pagkakapareho ang pagbabagong mapapansin sa kanilang panlabas na anyo, kilos at pag-iisip, hindi masasabi ng sinuman kung kailan ito mangyayari sapagkat may ibang kabataan na nakararanas ng pagbabago sa edad na 10 hanggang 11 taon para sa babae o 11 hanggang 12 taon para sa lalake at may iba naman na nakararanas ng pagbabago pagtungtong niya ng edad na mas mababa o mas higit pa sa nabanggit.


Para sa mga batang babae, ang ilan sa mga pagbabago sa kanilang panlabas na anyo pagtungtong nila ng edad ng pagdadalaga ay ang paglaki ng dibdib, pagbabago sa hugis ng katawan, pagtangkad, pagkakaroon ng buhok sa iba't ibang bahagi ng katawan gaya ng kili-kili at ari at ang pagsisimula ng buwanang dalaw (menstruation). Sa kabilang dako, ang mga batang lalaki naman ay maaaring makaranas ng ilang pagbabagong pisikal gaya ng paglaki ng ari, pagkakaroon ng buhok sa iba't ibang bahagi ng katawan gaya ng kili-kili, ari at mukha (bigote o balbas), pagtangkad at pagbabago sa kanyang boses.

Puberty

Bukod sa mga nabanggit, mapapansin din natin na ang mga kabataang nagdadalaga o nagbibinata ay madalas ding nagiging papalit-palit ang emosyon dulot ng pagbabago sa balanse ng kanilang hormones. Minsan sila'y nagiging mayamutin, agresibo, mapusok o malungkutin. Maliban sa epekto ng hormones, maaaring maging sanhi rin ng pagbabagong ito ang kakulangan sa tulog, ang kalagayan ng lipunang kanilang ginagalawan o di kaya'y epekto ng kung ano ang karaniwan nilang nakikita sa telebisyon o iba't ibang social media.


Ang iba pang bagay na maaaring bumagabag sa mga kabataang nasa yugto ng pagbibinata o pagdadalaga na maaaring makaapekto sa kanilang emosyon at pakikisalamuha sa iba ay ang sumusunod:

a. Pag-iisip na dahil sila'y hindi na bata, mas maraming bagay ang dapat nilang kayaning gawin at mas maraming tungkulin ang kailangan nilang gampanan

b. Pagnanais na magkaroon ng sariling pagkakakilanlan

c. Pagtuklas sa kanilang sekswalidad


Tunay ngang ang pagdadalaga at pagbibinata ay isang mahalagang yugto ng buhay ng isang tao sapagkat dito niya makikilala ang kanyang sarili at tunay na pagkatao. Subalit ang mga kabataan ay hindi dapat na magmadali sa pagtanda at subukang akuin ang mabibigat na responsibilidad. Sa halip, dapat niyang isaisip na ang tunay na kaakibat ng pagdadalaga o pagbibinata ay ang pakikiisa sa ibang gawain bukod sa kung ano ang nakaugalian noong siya'y bata pa, pagpapaunlad ng kanyang kakayahan at ang pagbabago ng ugaling hindi katanggap-tanggap para sa isang binata o dalaga gaya ng pagiging makasarili o pagsama ng loob sa tuwing hindi naibibigay ang kanyang gusto.

Continue reading: Pagbabago sa katawan ng babae sa pagdadalaga

Continue reading: Pagbabago sa katawan ng lalake sa pagbibinata

Continue reading: Epekto ng maagang pagdadalaga o pagbibinataAbout the author

Medical Team

Our medical team verify the medical accuracy of the articles you read on our site. U.S. trained General Practice Family Doctor. Has additional qualifications in ultrasound, emergency medicine, and traumatology.
Profession: Family Medicine
Private practice
United States , California , San Francisco
 

 

The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)
Karol Garcia
is a Thesis in the Philippines
Good Evening po! Maaari ko po ba na gamitin ito para idagdag sa aking thesis? Maipapangako ko po na hindi ko kakalimutan ang bigyan ang gawa niyo ng acknowledgement at credits :) Handa po akong mag hintay sa inyong kasagutan..