ANO PINAKAMABISANG GAMOT O LUNAS SA KUTO? Paano mawala tuluyan LISA KUYUMAD

Dr. Jen Cruz
is a Medical expert in United States

Anong mga gamot na mabibili nang walang reseta para sa paggamot ng kuto?

Maraming gamot para sa kuto ang mabibili sa mga parmasya.

Ang bawat produktong mabibili kahit na walang reseta ay madalas na mayroong isa sa mga sumusunod na aktibong ingredient:


- Mga Pyrethrin (madalas na isinasama sa piperonyl butoxide, sa mga produktong may pangalan ng brand: A-200, Pronto, R&C, RID, Triple X): |Ang mga Pyrethrin ay mga natural na ekstrak mula sa bulaklak ng chrysanthemum. Bagama’t ligtas at epektibo, hindi nakakapatay ng mga itlog o lisa ang mga pyrethrin at makakapatay lamang ng mga gumagapang ng kuto, at hindi iyong mga hindi pa napipisang lisa. Kailangan ng pangalawang paggagamot sa loob ng pito hanggang sampung araw upang patayin ang mga bagong pisang kuto. Madalas ang mga bigong paggagamot dahil sa pagkakaroon ng kakayahang labanan ang gamot.

Aprubado ang mga pyrethrin para sa paggamit ng mga 2 taong gulang o higit pa.

- Mga Permethrin 1% (NIX): Ang Mga Permethrin ay kahalintulad ng natural na pyrethrin. Ang mga Permethrin ay ipinakilala noong 1986 at ligtas at epektibo at maaaring tuluy-tuloy na pumatay ng mga bagong-pisang kuto sa loob ng ilang araw matapos ang paggagamot. Maaaring kailanganin ang pangalawang paggagamot sa loob ng pito hanggang sampung araw upang patayin ang mga bagong pisang kuto. Karaniwan ang mga bigong paggagamot ngunit maaari itong gamitin ng mga batang may edad 2 buwan.

- Ang mga dimethicone (LiceMD, silicone oils, Hedrin, NYDA) ay bumabalot sa mga hibla ng buhok at nagsisilbi bilang harang na pumapatay sa kuto at napag-alamang may iba’t ibang antas ng pagiging epektibo batay sa pormulasyon.


Ano ang gamot para sa impestasyon o pagkahawa sa kuto (pediculosis)?

Para sa epektibong pag-alis ng mga kuto, kailangang magamot ng taong nahawa, kanyang mga kapamilya, at buong bahay. Mahalagang tandaan na maaari lamang simulan ang paggagamot kung malinaw na nakitang may buhay na kuto. Sa isang kamakailang klinikal na ulat, sinabing “Ang kanais-nais na paggagamot sa kuto ay dapat maging ligtas, walang nakalalasong kemikal, at madaling mabili nang walang reseta, madaling gamitin, epektibo at mura.”


Paggagamot sa indibidwal at mga nahawang kapamilya

Ang mga gamot na over-the-counter (OTC) o nireresetahan ay ginagamit upang gamutin ang mga tao at kanilang mga pamilya. Sundan ang mga sumusunod na hakbang na ito:


- Hubarin ang lahat ng damit.


- Maglagay ng gamot para sa kuto, na tinatawag rin bilang pediculicide, ayon sa mga tagubilin sa tatak. Kung mahaba ang buhok ng bata, maaaring mangailangan ng pangalawang bote. Babala: Huwag gumamit ng cream rinse o kombinasyon ng shampoo/conditioner bago gumamit ng gamot sa kuto. Huwag huhugasang muli ang buhok sa loob ng isa hanggang dalawang araw matapos ang paggagamot.


- Pagsuotin ng malinis na damit ang taong nahawa sa kuto matapos ang gamutan.


- Kung mayroon pang buhay na kutong makikita makalipas ang 8 hanggang 12 oras matapos ang paggagamot ngunit mas mabagal nang kumilos kumpara sa dati, huwag nang ulitin ang paggagamot. Suyurin ang patay at natitirang buhay na kuto upang maalis sa buhok. Minsan, tumatagal bago mapatay ng gamot ang mga kuto.


- Kapag walang nakitang patay na kuto at mukhang aktibo pa rin tulad ng dati ang mga kuto makalipas ang 8 hanggang 12 oras matapos ang paggagamot, maaaring hindi naging epektibo ang gamot. Kumonsulta sa propesyonal sa kalusugan para sa panibagong gamot at sundin ang mga tagubilin sa paggagamot.


- Dapat gamitin ang mga suyod, na madalas na makikita sa mga pakete ng gamot para sa kuto, upang tanggalin ang mga lisa at kuto mula sa mga hibla ng buhok. Marami ring suklay para sa pulgas ng pusa at aso ang epektibo para dito.


- Matapos ang unang paggagamot, itsek, suklayin, at tanggalin ang mga lisa at kuto mula sa buhok kada dalawa hanggang tatlong araw.


- Ulitin ang paggagamot sa loob ng pito hanggang sampung araw.


- Itsek ang lahat ng taong ginamot sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo hanggang sa masigurado mong wala na talagang kuto at lisa.


Ano ang mga patakaran pagdating sa mga gamot para sa kuto?

Kapag gumagamit ng gamot sa kuto, tulad ng sa kahit anong gamot, laging sundin ang mga tagubiling ibinibigay.

Kapag naggagamot para sa kuto, huwag gumamit ng labis na gamot, at huwag gumamit ng parehong gamot sa parehong tao nang mahigit sa dalawang beses (kung tila hindi gumagana ang gamot, kumonsulta ng propesyonal sa kalusugan), at huwag na huwag paghaluin ang magkakaibang gamot sa kuto.

Paggagamot ng bahay

Matrabaho ang paggagamot ng buong bahay ngunit mahalaga itong gawin. Sundin ang mga sumusunod na hakbang na ito:

- Labhan sa washing machine ang lahat ng maaaring labhang damit at kobre kamang nahawakan ng taong may kuto dalawang araw bago ang paggagamot (para patayin ang kuto at lisa). Gumamit ng mainit na tubig (130 F; 55 C) para sa paglalaba ng damit. Patuyuin ang mga nilabhan gamit ang hot cycle nang hindi bababa sa 20 minuto.

- I-dry clean ang mga damit na hindi maaaring labhan (mga kapote, sumbrero, atbp.) o ilagay ang lahat ng damit, stuffed animal, comforter, etc., na hindi maaaring labhan o i-dry clean sa isang plastic bag at tiyaking nakasara ito sa loob ng dalawang linggo. (Sa panahong ito, ang kahit isang lisa na nabuhay ay malamang na napisa na at namatay na ang mga kuyumad dahil sa kawalan ng makakain.)

- Ibabad ang mga suklay at brush nang isang oras sa rubbing alcohol, Lysol, o hugasan nang may sabon at mainit na tubig (130 F; 55 C) at ilagay sa bag at ilagay sa freezer sa loob ng dalawang araw.


- I-vacuum ang sahig at mga muwebles. Huwag gumamit ng mga fumigant na ispray. (Nakakalason ang mga ito kapag nasinghot.)

Continue reading: Ano senyales o sintomas ng Kuto? Paano malalaman

Continue reading: Ano dahilan kung bakit meron akong Lisa o Kuto?

Continue reading: Paano maiwasan mahawaan ang anak at kapamilya?

Continue reading: Pwede bang gumamit ng insect spray laban sa Kuto?

Continue Reading: Ano pinaka-mabisang gamot sa Pulgas? Ano lunas?


Continue Reading: Ano ang Pulgas at paano ito maiwasan?


Continue Reading: Ano mabisang gamot sa garapata? Paano ito maiwasan?


Continue Reading: Ano ang Garapata at ano ang mga sintomas at sakit dulot nito?


Continue Reading: Pwede pa rin ba magkaroon pulgas kahit walang aso?


About the author

Dr. Jen Cruz

U.S. trained General Practice Family Doctor. Has additional qualifications in ultrasound, emergency medicine, and traumatology.
Profession: Family Medicine
Private practice
United States , California , San Francisco
 

 

The medical information contained in this section is not intended for treatment or prescription. It is used to complement, not replace, the communication between a patient and their physician. Reliance on any information provided by BuhayOFW or any medical experts is solely at your own risk. If you have a medical emergency, call your doctor or go to the hospital immediately. BuhayOFW's Medical Review Board is a team of board-certified doctors who ensure our content is medically accurate and reflects the latest in health information. Our experienced board of medical professionals verify that our content is thorough and all-inclusive, in order that you can trust the information you read here will help you through improvements in your health journey—whether that’s for yourself or for a loved one.

 

Reply as anonymous (Your real name and picture will not be seen)